Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yimby Film Festival - 24 filmrutor om stadenÅrets julkalender från Yimby Göteborg kommer i form av olika filmer som på ett eller annat sätt knyter an till stadsbyggnad.

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Videoföreläsning: How To Build a Better BlockJason Roberts, en engagerad medborgare i Dallas, berättar om sitt projekt Better Block, och om hur han försökt förbättra sin stadsdel Oak Cliff på olika sätt. Tillsammans med vänner och lokalbefolkning har han initierat allt ifrån egenhändigt målade cykelbanor till att hitta nya användningsområden för outnyttjade byggnader. En del av projekten har blivit permanenta inslag i stadsdelen, medan andra kanske bara varat en helg.

I en tid som präglas av byråkrati och evighetslånga utredningar, känns Roberts pragmatiska inställning till urbanism oerhört befriande. Talessätt som "Rom byggdes inte på en dag" byts ut mot "let's do it next weekend!".

Film: The Social Life of Small Urban Spaces


Klicka på bilden ovan för att öppna en fungerande länk till William H. Whytes film (58 min).


Den senaste tiden har vi konstaterat att offentliga sittplatser i Göteborgs stadsmiljö är något av en bristvara. Men på vilket sätt kan situationen förbättras (förutom med oavsiktlig Göteborgshumor)? Hur skall vi utforma våra gator och torg så att de stödjer stadsliv, och blir trivsamma att uppehålla sig på?


När Mies Van der Rohes Seagram Building i New York stod färdig i slutet av 1950-talet, visade sig den tillhörande plazan vara en mycket populär plats för människor att umgås och vistas på.


Staden försökte att upprepa framgången med Seagram genom ekonomiska incitament för anläggandet av publika platser i anslutning till nybyggen. På så sätt skulle fler ytor med liknande kvaliteter kunna skapas. Ambitionen var god, men resultatet av skattelättnaderna blev i många fall trista och öde ytor. En angelägen fråga blev därför vad som egentligen kännetecknar en välfungerande platsbildning?

Detta är bakgrunden till William H. Whytes studie, som utkom i både bok- och filmformat 1980 med titeln The Social Life of Small Urban Spaces. Utifrån detaljerade observationer analyserades hur dessa urbana miljöer fungerar, hur de används av människor, deras förhållande till gator, utbud av sittplatser, fontäners porlande vatten och betydelse för att skapa en rogivande ljudmiljö etcetera.Jane Jacobs: Neighborhoods in Action
Hur skapar vi stadsdelar där människor trivs, och vad kännetecknar en levande stadsmiljö? Detta är ingen självklarhet, och faktiskt något vi ständigt måste påminna oss om, särskilt med tanke på hur stadsbyggandet inte sällan bedrivs som om det vore ett monokulturellt oljepalmsplantage.
Jane Jacobs är föredömligt pragmatiskt: Hon menar att vi bör studera de delar av städerna som faktiskt fungerar, och där människor gärna rör sig till fots. Vad är det som gör att vissa gator och platser attraherar människor, medan andra har direkt motsatt effekt?

Yimby Göteborg har tidigare genomfört en studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall. Läs alla inlägg här:

Studiecirkel om Jane Jacobs
Jane Jacobs: Förord
Jane Jacobs: Inledning
Trottoarens funktioner: Trygghet
Trottoarens funktioner: Kontakt
Trottoarens funktioner: Barnuppfostran
Parkens funktioner
Bostadsområdets funktioner
Vad som alstrar mångfald
Behovet av blandade primära funktioner
Behovet av små kvarter
Behovet av äldre byggnader
Behovet av koncentration
Några myter om mångfald
Mångfaldens självdestruktivitet
Gränser och deras vakuumzoner
Avslumning och förslumning
Gradvis förändrande pengar och omvälvande pengar
Subventionering av bostäder
Erosion av städer eller utgallring av bilar
Visuell ordning: dess begränsningar och möjligheter
Hur man räddar ett betongghetto
Att styra och planera stadsdelar
Vilken sorts problem en stad är

YimbyTV - samtal om Opaltorget (god jul)

Yimby bjuder på julkarameller i form av ett samtal om planerna för Opaltorget mellan vår egen Johannes och Stadsbyggnadskontorets planarkitekt Malin Häggdahl. Läs mer om planerna kring Opaltorget, spana in rapporten från vår stadsvandring och inte minst, ta en titt på vårt yttrande.

Yimby Göteborg önskar god jul! 


 

Del 1

Del 2


För fler videoklipp, besök vår YouTube-kanal.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.