Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Valrörelse i rörelse III

Såhär i slutet av valrörelsen är det mycket på gång. Låt oss bara tipsa om några saker som händer de närmsta dagarna:

Imorgon torsdag kommer S-studenter att fortsätta sitt trevliga projekt Befolka staden! som handlar om att återerövra platser som känns otrygga på kvällen, genom att dansa. Oavsett om man vill dansa eller inte så är man välkommen att vara med och göra stan lite tryggare. Undertecknad är inbjuden för att säga nåra ord på temat stadsplanering och trygghet (jag är ju som bekant sosse i det civila - till skillnad från Yimby som är tvärpolitiska). Såhär lyder inbjudan:

Befolka staden!
Dansa salsa mot våld och otrygghet.


I våras bjöd Göteborgs S-studenter in allmänheten till salsakurser vid tre tillfällen i olika delar av staden. Nu upprepar vi succén, med medverkan från socialdemokratiska kandidater till Göteborgs kommunfullmäktige, för att höja temperaturen och ta upp diskussionen inför höstens val.

Flera platser i Göteborg är i dag folktomma på kvällstid. Platser som Kungsparken, Studiegången och Näckrosdammen är levande på dagarna men när kvällen kommer och folk går hem uppstår ett vakuum, ett tomrum som medför otrygghet och rädsla. Många människor i Göteborg är rädda när de vistas ensamma utomhus under kvällstid.

Genom att mötas och dansa salsa på annars folktomma platser hoppas vi kunna skapa en positiv anda, bryta strukturer och skapa en diskussion om trygghet som handlar om hur vi bygger vår stad och hur vi tillsammans rår om varandra, snarare än om fler poliser. På detta sätt tror vi att man kan bygga upp det Göteborg som vi alla vill leva i – ett jämställt Göteborg!

16 september - Kungsparken bakom Stora Teatern 19:00
Denna gång talar och medverkar Johannes Åsberg, ordförande för Tjänstemännens socialdemokratiska förening i Göteborg.


Dagen efter ordnar Träffpunkt Allians föreläsning och panelsamtal i Avenygallerian:

Allians för ett framgångsrikt företagande i Västsverige

12.00 Samling
Lättlunch serveras

12.30 Välkomna
Anna Strand

12.35 Alliansens framtida näringslivspolitik för Västsverige
Mats Odell (KD), Kommun- och finansmarknadsminister

12.50 Paneldiskussion med företrädare för näringsliv och Alliansen:
Mats Odell (KD), Kommun- och finansmarknadsminister
Gunilla Almgren, Ordförande Företagarna Västra Götaland
Johan Trouvé, VD, Västsvenska industri- och handelskammaren
Kenneth Krantz, Regionchef Svenskt Näringsliv
Lars Hjälmered (M), Riksdagsledatmot
Eva Flyborg (FP), Riksdagsledamot
Anders Flanking (C), Riksdagskandidat, partisekreterare

13.30 Sammanfattning och avslutning


Men framför allt:

Imorgon kommer vi att publicera Yimbys valenkät. Vi valde ut sex frågor som vi tyckte var viktiga att få svar på och som speglar centrala frågeställningar inom stadsplaneringen i Göteborg. Förhoppningsvis kan vår enkät vara till nytta för dem som fortfarande inte har bestämt hur de ska rösta.

Det här är de frågor vi ställde:

1. Det råder en stor bostadsbrist i Göteborg. Trots detta byggs det för lite och för dyrt. Hur tycker ni att vi ska åtgärda bostadsbristen i Göteborg?

2. Göteborg är en delad stad. De socioekonomiska skillnaderna mellan nordost och sydväst är enorma. Hur tycker ni att vi ska minska den ekonomiska och etniska segregationen?

3. Kommunen har en parkeringsnorm som kräver ett visst antal p-platser vid nybyggen. Tycker ni att en miniminivå av bilparkering ska vara ett krav för bygglov och ska den miniminivån ligga över genomsnittligt bilinnehav i området?

4. Göteborg är en växande storstad. Biltrafiken har ökat mycket kraftigt sedan början av 1960-talet medan kollektivtrafikresandet nästan stått still. Hur tycker ni att fördelningen mellan olika trafikslag ska utvecklas i framtiden?

5. I översiktsplanen sägs att alla stadsdelar ska bli mer av "blandstad". Vad betyder begreppet "blandstad" för er?

6. Hur tycker ni att vi ska stärka Göteborgs attraktivitet och självförtroende?


Imorgon får ni svaren...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.