Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Framtidens stad bygger vi idag

NyTid publicerade nyligen en debattartikel jag skrivit om infrastrukturpaketet och framtiden för Göteborg och regionen.

Idag avgörs valet till regionen. Vi befinner oss i spurten av en brinnande valrörelse och striden är hård om väljarnas röster. I en sådan situation är det lätt att vädja till människors kortsiktiga intressen. Men vissa frågor är så viktiga att man inte kan ta den enklaste vägen.

Det gäller i högsta grad de stora infrastruktursatsningarna i det västsvenska paketet. Många av oss som röstar i detta val kommer inte att vara med den dagen hela paketet är på plats. Det är inte vi, utan våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som kommer att leva i det samhälle som nu ska börja byggas. Det är de som kommer att skörda frukterna av våra ansträngningar. Men vi är med och betalar, bland annat via trängselskatten, och våra liv kommer att påverkas av de byggarbeten som snart startar.Götatunneln

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Infrapaketet köper tid

Rickard Nordin (C), vice förbundsordförande i CUF och etta på Centerns Ungdomslista i regionvalet, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Det infrastrukturpaket som nu ligger på bordet är ingen optimal lösning. Det finns saker som vi alla hade velat förändra, vilket är priset för att få en stor enighet kring förslaget. Politiker är inte heller experter, men vi har ändå i uppgift att med hjälp av så mycket information som möjligt fatta klokast möjliga beslut. Det är inget perfekt system, men det minst dåliga tillgängliga.

Jag personligen hade exempelvis gärna sett en bro istället för tunnel vid Marieholm. London har nio broar över Themsen på samma sträcka som Göteborg har två, inte konstigt att vattnet ses som en barriär snarare än en resurs i den här staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Västsvenska paketet presenteras

Lars-Bertil Ekman, koordinator för Västsvenska infrastrukturpaketet, höll för ett tag sedan en föreläsning i Älvrummet. Även staden två tyngsta kommunalråd, Anneli Hulthén (S) och Jonas Ransgård (M) var med för att svara på frågor.

Älvstranden Utveckling var vänliga nog att föreviga det hela och filmen finns nu till allmän beskådan. Håll till godo!Tidigare krönikor i vår serie om västsvenska paketet:
Sören Kviberg (V)
David Lega (KD) 
Daniel Bergqvist
Birgitta Losman (MP)
Patrik Sterky
Jonas Ransgård (M)
Erik Linn

Leif Blomqvist (S)
Tom Heyman (VV)
Inledning

Krönika: I tiden före framtiden

Sören Kviberg, regionråd (V), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Ordet väg är flitigt använt i det svenska språket. Man är på väg eller på hemväg, en riktning men också en beskrivning av vårt integrerade förhållande till transportinfrastrukturen. Där jag växte upp utanför Stockholm var adressen Gamla Landsvägen, än väg som en gång varit huvudstråket för transporter nordväst från huvudstaden, än idag används vägen för sitt ursprungliga syfte om än för lokala transporter.

När jag tänker infrastruktur så tänker jag att det handlar om att ta tillvara och underhålla den infrastruktur som finns men också tänka framåt utifrån de lokala förutsättningarna. Infrastrukturen i sig handlar om vägar, landsvägar, motorvägar, vattenvägar, gångvägar, spårvägar, cykelvägar, järnvägar, luftvägar – vägar som samverkar även om transportslagen skiftar liksom också transportslagens miljöpåverkan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Nya möjligheter för Göteborg och Västsverige

David Lega, kommunalråd (KD), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Debatten kring det västsvenska infrastrukturpaketet har delvis hamnat fel. Finansieringslösningarna har fått ett alldeles för stort fokus. Visst är projektets finansiering viktig, men den frågan är avgjord. Det är nu hög tid att gå vidare. Det är dags att diskutera de utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Om man ändå vill ägna sig åt gårdagen bör man göra det med att minnas köerna ner i tunneln eller över älven vid svåra ködagar.

Man bör också minnas hur sårbart och otillgängligt Göteborgs trafiksystem varit. Detta är knappast ljusa minnen, vare sig för bilister, kollektivtrafikresenärer eller för stadsutvecklare. Västsvenska infrastrukturpaketet vänder på historieskrivningen. Nu öppnar sig lösningar på den sårbarhet och bristande tillgänglighet som vi dragits med under så många år.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Trevligt paket men räcker pengarna?

Daniel Bergqvist, studerande vid Lunds Tekniska Högskola, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Göteborg är en underutvecklad stad. Vi har ett undermåligt trafiksystem som hämmar regionens utveckling. Vi har stadsmotorvägar och parkeringsfält men saknar tunnelbana, pendeltågsstationer och järnväg till stadens flygplats. Ska regionen växa måste det satsas enorma resurser på effektiv kollektivtrafik och ett pålitligare vägnät. Att det Västsvenska paketet börjar förverkligas är en stor bedrift, men skall alla projekt bli verklighet krävs politisk skicklighet och en hel del tur.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En hållbar region är en konkurrenskraftig region

Birgitta Losman, regionråd (MP), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

När jag växte upp var det självklart att åka kollektivt, men privatbilismen tog alltmer plats på gatorna i Göteborg. I skolan var jag med i miljögrupp. Trafiken skulle stoppas, men vi visste inte riktigt hur. Vi cyklade med gasmask till Gustav Adolfs Torg och lämnade brev till politikerna. Vi förstod inte riktigt vad politikerna egentligen gjorde, men vi ville förändra. Idag är jag själv en sådan där – en politiker. Med makt att bestämma och möjlighet att debattera hur världen som barnen och barnen kommer att överta ska se ut.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Vision Storstaden Göteborg

Patrik Sterky, järnvägsutredare vid Ramböll Sverige, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Göteborg har kallats ”världens största småstad”. Enligt en svensk definition är städer med mer än 250 000 invånare storstäder men jag vill hävda att den avgörande skillnaden går vid 500 000 invånare vilket Göteborg passerade 2008. För mig är den planeringsmässiga skillnaden mellan en stor stad och en lite stad utformningen av stadens rum.» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.