Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Analys: Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen. Planen omfattar 799 mdkr, varav 437 mdkr kanaliseras mot nyinvesteringar. Till den senare potten ska läggas ytterligare 52 md, som kommer från medfinansiering, såsom trängselskatter och banavgifter. Hur berörs västsverige av förslaget till nationell plan?

En av de stora grejerna som har hänt förra veckan, om än möjligen något underrapporterad. I regionen har vi haft regelbundna möten med Trafikverket. På slutet har de ju inte kunnat avslöja vad som skulle komma i planen, som presenterades 30/11. Men de har hela tiden gjort klart en sak: alla kommer bli besvikna. Pengarna räcker inte till alla behov och önskemål.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Bostadskris!

Idag rapporterar GP om det katastrofala läget för bostadsförsörjningen:

Finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen slog igenom med full kraft på bostadsbyggandet under 2009. Bara cirka 3000 nya bostäder skapades i Västra Götaland jämfört med ett snitt på 5700 under åren 2006-2007.

- Inte helt överraskande med tanke på det ekonomiska läget, konstaterar länsbostadsdirektör Göran Carlsson, som är en av författarna till en färsk rapport om bostadsmarknaden i Västra Götaland. Samtidigt som bostadsbyggander har gjort en tvärnit redovisar över hälften av länets 49 kommuner att den har en generell bostadsbrist. Värst är bristen på små hyresrätter i centrala lägen

- Bostäder som är hett efterfrågade av både ungdomar och äldre som vill flytta till något mindre. Paradoxalt nog står just byggandet av hyresrätter för den brantaste dykningen. Under 2009 byggdes bara 500 i hela länet, jämfört med dryga 2000 året innan.

- Fast det var mer än väntat. Men var det skulle landa visste vi inte, säger Göran Carlsson. Att det var väntat beror på att det omdebatterade statliga investeringsstödet för hyresrätter, som infördes 2001, upphörde den 31 december 2008.

Prognosen för 2010 ser något lite ljusare ut. Totalt räknar länsstyrelsen med att 3600 bostäder byggs i länet, varav cirka 1500 är hyresrätter som kommit så långt i planeringen att de bedöms som hyfsat säkra. Men i rapporten finns en brasklapp om att siffrorna kan påverkas av valutgången.

- Oppositionen har ju ett förslag m att återinföra det statliga investeringsstödet för hyresrätter och då kan det tänkas att byggstarter fördröjs för att invänta hur det utformas om det blir ett skifte, säger Göran Carlsson.


Läs rapporten om bostadsmarknaden i Västra Götaland (PDF)

Ur rapporten:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.