Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Lyft blicken i Stena-frågan

Jag fick igår en artikel publicerad i GT angående frågan om huruvida Stena bör flyttas från Masthuggskajen eller ej. Den finns att läsa på nätet här.

Det är viktigt att poängtera att jag inte tar ställning till huruvida en flytt är lämplig eller ej. Däremot tycker jag att diskussionen inte bör handla om "Stenas framtid mot några hundra meters strandpromenad".

Dels kan det säkerligen utredas noggrannare och med vidare blick huruvida Stenas verksamhet kan omlokaliseras eller omstruktureras så att antingen hela Masthuggskajen eller åtminstone en större del av den än i nuläget blir fri för stadsutveckling. Så Stenas framtida passagerartrafik behöver inte vara hotad av en utredning.

Dels rör det sig inte om bara en ny fin kajpromenad. Området som tas i anspråk idag är mycket stort och försvårar (eller helt förhindrar) en stadsutveckling av detta mycket centrala område, men även skapande av broförbindelser till Hisingen. Stigberget verkar annars vara en mycket lämplig punkt att ansluta en bro till. Om Hisingen och resten av stan ska växa ihop till en stad är det ju helt nödvändigt att skapa fler förbindelser, det finns inga vägar runt det (no pun intended).

Kanske är det fullt möjligt att omstrukturera Stenas verksamhet vid Masthuggskajen så att de även i framtiden kan ha sin terminal för passagerartrafik där, samtidigt som man frigör mycket annan yta till stadsutveckling och broförbindelser. Det optimala hade väl varit om man hade kunnat få en fin blandning. Kanske man även kunde frigöra yta till en mindre gästbåtshamn, så att man på det viset öppnar upp kajens "hamnliv" för allmänheten mer än idag.

Frågan diskuteras flitigt här på Yimbys forum och kommentarstrådar.
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.