Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yimby avslöjar: KanallänkenYimby Göteborg kan idag avslöja häpnadsväckande planer för Göteborgs framtida kollektivtrafik. I den pågående stadsbaneutredning lutar det nu åt att man kommer satsa på något man verkar kalla för undervattensbana (U-bana). Via de dokument vi har kommit över av en slump (vår anonyma källa berättar nämligen att hen råkade få med sig fel USB-minne efter en blöt natt nere på MIPIM-mässan i Cannes häromveckan och på detta låg dessa filer) verkar det dock inte röra sig om rena undervattensfarkoster, utan om vanliga spårvagnar. Det finurliga är att man tar hjälp av stadens kanaler och helt enkelt låter dem rulla på botten av dessa.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lönsam kollektivtrafik?

I veckan fanns i GP en alldeles för lite uppmärksammad debattartikel, skriven av Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist(S). Artikeln skrevs med anledning av den medborgardialog, Göteborgs Stad precis har genomfört om framtidens kollektivtrafik.  Blomqvists huvudsyfte är att döda myten om att spårvagnarna är dyra och föråldrade. I samband med detta framkom mycket intressant information om kollektivtrafikens lönsamhet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Duospårvagn i Göteborg?På en del orter i Tyskland har man sedan åttiotalet kört med speciella spårvagnar som kan gå på såväl vanlig järnväg som på spårväg. Genom att spårvagnarna går på järnväg utanför stan och sedan växlar över till innerstans spårvägsnät kan man erbjuda resor med färre byten, utan att behöva bygga så mycket nya spår.

Bland duospårvägens fördelar är kapacitetsfrågan framträdande. Järnvägen är fortfarande öppen för vanlig tågtrafik, vilket gör att man kan utnyttja kapaciteten på ett bra sätt. Spårvagnen kan vika av från järnvägen bortanför överbelastade järnvägsträckningar närmast centrum, som t ex Getingmidjan i Stockholm och Midjan i Göteborg, för att istället utnyttja stadsgatornas spårvägsnät.

I Sverige har duospårvägens möjligheter utforskats framförallt i Östergötland. Norrköping har redan ett spårvägsnät, och i järnvägsnätet finns några lågtrafikerade sidobanor som kan integreras med spårvägsdrift om man bygger några kompletterande spårsträckningar. I planerna ingår att bygga spårväg även i Linköping.

Göteborg intresserar sig också för duospårväg. En utredning ska bland annat titta på hur man skulle kunna förbinda Kungälv med Göteborgs spårvägsnät via Bohusbanan. Bohusbanan går idag någon kilometer utanför Kungälv, via Ytterby, och genom en spårvägslänk skulle man alltså kunna köra direkt från Kungälv centrum exempelvis till Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vad som behövs är cirka tio kilometer ny spårväg samt fjärrblockering på Bohusbanan.

Under 2006 gästades Sverige av en tysk duospårvagn från tillverkaren Alstom.Trafik bedrevs på sträckorna Linköping–Kisa, Linköping–Åtvidaberg samt på spårvägsnätet i Norrköping. Fordonet visades också upp i Finspång och Västervik där kortare turer genomfördes. Trafik bedrevs även på sträckan Göteborg–Älvängen, på spårvägsnätet i Göteborg, sträckan Helsingborg–Åstorp samt på sträckan Lund–Eslöv. Syftet med projektet var att på ett konkret sätt visa duospårvägens egenskaper och potential för politiska beslutsfattare, tjänstemän och handläggare inom kollektivtrafikområdet men också för allmänheten.

En personlig reflektion är att spårvägsresorna i Sverige idag är korta. Genomsnittliga spårvägsresan är inte längre än 4,5km (källa Sika Bantrafik 2006), vilket tar 15-20 minuter att cykla. Samtidigt anses spårvägen av många vara ett långsamt färdmedel. Duospårväg är därför ett bra sätt att utveckla spårvägen till ett snabbare transportmedel för lite längre resor. Genom att det blir färre byten blir resorna snabbare utan att höja hastigheten, och utan att behöva genomföra dyra megaprojekt.

Folkbladet: Framtiden kom på besök

VTI: Demonstrationstrafik med duospårvagn
Rapport från demonstrationskörningarna 2006. VTI betyder Statens väg-och transportforskningsinstitut.

VTI: Duospårväg – innovativ kollektivtrafik, slutrapport

Beslut om duospårvagnsutredning i Göteborg (MS Word)

sv.wikipedia.org/wiki/Duospårvagn

Mer kollektivtrafik?Enligt GP kommer Västtrafik att satsa 98 miljoner på bättre kollektivtrafik i Göteborg. Det gäller framförallt ökad turtäthet på spårvägen och bussen. Enligt Lennart Löfberg, ansvarig på Västtrafik, börjar det dock bli fullt på linjerna och det skulle egentligen krävas utbyggd spårväg på Norra Älvstranden. Löfberg tror att det kommer dröja för Göteborgs stad att få fram de pengar som behövs för det. Det är lite konstigt, som rapporterats tidigare var det ju länge sedan Göteborgs stad satsade stort på spårvägsutbyggnad. Det borde vara dags nu.

Men oavsett om man bara utökar turtätheten, eller själva trafiksystemet, så lär det behövas vagnar att köra. Av de 40 nya vagnar som skulle ha kört i Göteborg, har bara 20 kommit igång. Leverantören Ansaldobreda verkar ha haft svårt att leva upp till avtalet. Trafiknämndens ledamöter intervjuas i GP om hur de ställer sig till en förlängning av avtalet med Ansaldobreda.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.