Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Sara Danielsson hos BezdomnyIdag kl 16-18 föreläser arkitekten Sara Danielsson hos roliga konstnärskollektivet Bezdomny på 3:e Långgatan 13A. Utgångspunkten är det hypade examensarbete hon gjorde på HDK, 3 steg för ett nytt stadsliv. Sara Danielsson visar där, steg för steg, hur man går tillväga om man som enskild medborgare vill göra sin stadsmiljö lite roligare, trevligare och mer fantasifull. Som Danielsson visar ger vår demokrati enorma möjligheter att förändra och utveckla den urbana miljön på helt laglig väg, bara man vet vilka myndigheter man ska kontakta, vilka blanketter som ska fyllas i eller var man ska skicka in ansökningar. Danielsson examensarbete är en konkret, tydlig och användbar handbok för medborgligt urbant engagemang och kan varmt rekommenderas. Alltför ofta när det ska tas arty-farty grepp på det urbana erbjuds man en rutinartad mix av färdigtuggade deleuzianska fraser och lite lagom rebelliska poser. Danielssons arbete är allt det som många offentligt finansierade salongsrevolutionärers manifest utger sig för att vara, fast på riktigt och med bibehållen respekt för våra gemensamma demokratiska institutioner. Det är ett oändligt efterlängtat och konstruktivt verktyg, läs det!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.