Utskrift från gbg2.yimby.se
....

La belle époque

Vi har fått Håkan Tendells tillåtelse att återpublicera text och bilder från hans blogg Gothenburgcity. Texten har även publicerats som en insändare i GP den 7:e maj.

Mitt i Göteborg ligger en gata som är vår största oslipade diamant: den del av Parkgatan som sträcker sig mellan Viktoriagatan och Södra Vägen. Åtta magnifika kvarter från la belle époque i ett pärlband utmed en stadsgata nästan tömd på allt vad stadsliv heter. En folktom trottoar närmast husen kantad av tre filer Autobahn. På andra sidan gatan ingen trottoar. Bara buskage.

Diamantslipningen bör utföras genom att filen närmast parkdelen görs om till trottoar, buskaget rensas bort och ersätts med paviljonger mellan de grönskande träden.

Från den nya trottoaren och paviljongerna kan flanörer njuta av gräddbakelser, förfriskningar och skön arkitektur, poeter skriva dikter, konstnärer söka inspiration och nyförälskade vandra hand i hand.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.