Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Olivedal är Göteborgs vagga

Att barnfamiljerna tar sitt pick och pack och flyr ut ur centrala Göteborg till Billdal, Kungsbacka eller Mölnlycke har säkert inte undgått någon. Det är lätt att få uppfattningen att centrala Göteborg i princip är tömt på barn och framförallt tonåringar. Möjligen finns en och annan familj kvar som inte har lyckats få ordning på sitt liv. Inget kunde vara mer fel. Det finns en annan bild och ett annat perspektiv. Jag har anat det men blev ändå helt överraskad hur skarpt och tydligt det framträdde.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Frihamnen: Blandstad vs ibland stad

Så har vi kommit till sista delen i trilogin om programplanen för Frihamnen. I denna del granskar vi hur den uttalade ambitionen om blandstaden tar sig uttryck. Inte helt oväntat, men likväl tråkigt nog, används som vanligt subjektivt kulturmiljöhistoriska resonemang till att trycka ner bebyggelsehöjder och tätheten, och det till en den grad att blandstaden uteblir.

Frihamnens blandstad blir i praktiken Sannegårdshamnen 2.0?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Attraktiv stad är ingen slump - utan ett val

Extra! På tisdag 18/2 hålls flera arrangemang för den stadsbyggnadsintresserade i Göteborg:

Under parollen "Finns det plats för kultur i nya Kvillebäcken?" anordnar Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) en kvartersvandring. Samling vid Lantmätaregatan 5  klockan 18:00. Vandringen förväntas hålla på i ungefär en timme.

Senare på kvällen hålls Pecha Kucha på Park Lane. För Yimby Göteborgs räkning kommer Olof Antonson att tala om stadsbyggande. Det drar igång vid 20:20, men insläpp börjar redan vid 19:30. Gratis inträde.


Flygfoto över dagens Olivedal

Vad är det som gör att vissa stadsdelar sprudlar av liv och rörelse medan andra tycks ha sjunkit ner i en djup törnrosa-dvala? Den frågan är på många sätt Yimby's kärna. Jag kommer ihåg när jag var på min första stadsvandring, nummer 23 som nätverket arrangerade. I fokus stod ett förslag från arkitektkontoret Inobi för Guldhedsgatan. Med oss hade vi Fredrik Rosenhall, en av kontorets arkitekter. Något av det första Rosenhall sa när vi stod vid Kapellplatsen var "Här slutar innerstaden". Gränsen är knivskarp. Nedanför finns stadsliv och rörelse under dygnets alla timmar. Ovanför är det nästan helt öde. Det handlar inte bara om tätheten. Jag fick lära mig att man kan se skillnader på hur lätt eller svårt det är att få lönsamhet i serviceverksamhet även om man korrigerar för kundunderlaget. Själva strukturen har en enorm inverkan.

Strukturer uppstår inte av en slump utan är naturligtvis planerade. Om målet är att uppnå en attraktiv stadsmiljö, vilket till exempel är en viktig målsättning i Göteborgs Översiktsplan, finns bra och dåliga strukturer. För att illustrera detta tänker jag studera en av Göteborgs mest stadsmässiga och attraktiva stadsdelar: Olivedal. 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Om Göteborg vore mer som Olivedal...

Göteborg är kanske unikt på flera sätt, men ett lite mindre smickrande och positivt inslag som gör Göteborg ganska unikt är våra många centrala asfaltsöknar. Dessa är platser som består av mer eller mindre övergivna industriområden eller markparkeringar. Områden som Frihamnen, Gullbergsvass, Ringön eller Norra Masthugget består till stor del av sådana ytor. Det finns en uttalad vilja att exploatera, komplettera eller förädla dessa områden i framtiden, och man räknar som bekant med en befolkningstillväxt på 150 000 personer fram till ca 2035.

Samtidigt uttrycks från vissa håll en oro över en alltför hård exploatering, med Manhattan-liknande höghus (som vissa ogillar och andra gillar) eller kvävande täta stadsdelar som läggs i evig skugga som mardrömsscenario. Men hur mycket folk skulle det egentligen få plats på våra tomma ytor, om de skulle ha samma befolkningstäthet som, säg, Olivedal? Det hade väl inte varit så farligt, om vi hade haft mer av Olivedal i stan? Jag roade mig med att räkna på vad som skulle hända med Göteborgs befolkningsstorlek om man bebyggde den så kallade Centrala Älvstaden med en täthet som den i Olivedal -- som ju på inga sätt är en extremt tät eller oattraktiv stadsdel.

Olivedal är relativt tätt, men knappast sinnesbilden för dystopisk, överbefolkad och klaustrofobisk mardrömsstad.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.