Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborg 2035: Norra Mellanstaden

Extra! Yimby Göteborg anordnar stadsvandring där vi kikar pågående trafikprojekt i centrala Göteborg, med början Inom Vallgraven och vidare mot Övre Husargatan, klicka här för mer info!


Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Nästa nyckelområde vi ska titta närmare på i vår serie om Utbyggnadsplaneringen, det dokument där man planerar hur Göteborg ska växa fram till år 2035, är det område man kallar för Norra mellanstaden, och som i princip består av Angered. Detta är alltså ett av de fem områden man tror kan lämpa sig särskilt väl för förtätning, för att nå upp till kritisk massa av boende och arbetande för att ge underlag till urbana verksamheter och service. Vad säger man om natursköna Angered? Hur ska området utvecklas till 2035 och vilken roll i staden kommer det då ha? 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.