Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vad vill vi med Älvstaden?

I helgen skrev jag en sommarkrönika i GP. Där lyfte jag planen för Götaverksgatan, som vi diskuterat många gånger tidigare här på Yimby. Planen är öppen för synpunkter fram till och med den 8 augusti, så gör en insats för vårt kära Göteborg och mejla era synpunkter till sbk@sbk.goteborg.se . Det är också bra om ni hör av er till Byggnadsnämndens ledamöter och berättar att det finns många som vill se riktiga stadskvarter, istället för ännu mer Älvstranden Utveckling-funkis.

Yimbys alternativa förslag

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vision Älvstaden i verkligheten

Planen för Götaverksgatan (mellan Lindholmshamnen och Lindholmsallén) är på utställning fram till den 8 augusti. Efter det väntar beslut om eventuellt antagande. Vi har följt den här planen i ett flertal inlägg under åren. Det är en väldigt intressant plan, av flera olika anledningar. Dels är det en av de första planerna i den sk. Älvstaden efter att ”Vision Älvstaden” klubbades förra året. Här kommer vi alltså att få det första konkreta exemplet på hur vår nya täta, spännande stadskärna kommer att se ut. Det här blir riktmärket för det som snart drar igång i Backaplan, Norra Masthugget och Frihamnen.Yimbys förslag för Götaverksgatan


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yrkanden för Lindholmen: Begreppsförvirring

Vi har tidigare bevakat och lämnat yttrande över den föreslagna planen, eller rättare sagt de föreslagna planerna, för bebyggelse vid Götaverksgatan på Lindholmen. Som uppmärksammades i kommentarstråden till inlägget om yttrandet (fortsätt skriva bra i kommentarstrådarna!) så har ett par yrkanden lagts för byggnadsnämnden vid senaste sammanträdet, och framförallt det ena är mycket intressant.

I ett yrkande från S, MP och V föreslår man att byggnadsnämnden beslutar att utreda förslaget om en mer sluten kvartersform vidare, medan M, FP och Vv tycker att det är för sent i processen att ändra sig om det ursprungliga, uppbrutna förslaget, samt att det slutna planförslaget är mindre yteffektivt och därför mindre konstnadseffektivt. Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att man håller sig till det ursprungliga alternativet! Detta trots att man själva (undantaget Vv) stod med på det tidigare yrkandet om att utreda ett slutet alternativ.


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

I slutet av oktober 2012 lämnade Yimby in ett yttrande över detaljplanen Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan. Yttrandet var ett resultat av diskussionerna på forumet. Yttrandet innehåller många viktiga tankar om hur och varför stad med slutna kvarter ska byggas. Vi diskuterade även fram ett konkret förbättringsförslag som Jesper Hallén förverkligade i en illustration.

... om vi får bestämma hur det ska byggas vid Lindholmsallén-Götaverksgatan.
 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lindholmshamnen

En enig stadsdelsnämnd ställde sig bakom alternativförslaget med slutna kvarter på sitt möte 2012.10.23.

Planen för Lindholmshamnen, som vi skrivit en del om här på Yimby, är för närvarande på samråd. Vi kommer förstås att skriva ett yttrande, så ni som vill vara med och bidra med idéer och synpunkter är välkomna att gå in på forumet och delta.

Men det är inte bara vi som skriver yttranden. Stadsdelsnämnden i Lundby kommer idag tisdag att bestämma sig för vad de ska säga, vilket ersättaren Jens Karlsson (FP) föredömligt upplyste oss om igår. Stadsdelsnämnden är en viktig remissinstans. Som brukligt i sådana här sammanhang så lämnar förvaltningen (tjänstemännen) ett förslag till yttrande som nämnden (politikerna) sedan tar ställning till. Förvaltningens utlåtande är intressant läsning:» Klicka här för att läsa resten av inlägget

QuadrophobiaPlanen för ett kvarter vid Lindholmshamnen, mellan det nya hotellet och Götaverksgatan, har väckt stor uppmärksamhet. Vårt inlägg om planen förra veckan är ett av de mest lästa det här året och på facebook har diskussionens vågor gått höga i ett flertal långa trådar. Även på Älvstranden Utvecklings blogg utbröt ett hätskt meningsutbyte.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krav på kvartersstad

Utvecklingen av Göteborgs egen Karl Marx Allé, 90 meter breda Lindholmsallén, fortsätter tuffa på. Det senaste tillskottet som planeras är ett kvarter mellan det nya hotellet och Götaverksgatan. Föga förvånande kom Älvstranden Utveckling fram till att det bästa sättet att uppnå översiktsplanens mål om tät, levande blandstad var anlägga ytterligare ett söndertrasat bostadsområde ovanpå ett parkeringsgarage. Lika oklanderligt ifråga om att leverera fina siktlinjer åt byggbolagens bostadsannonser som olämpligt för att skapa goda förutsättningar för stadsliv.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

22:a Yimbyvandringen: Lindholmen - Sannegården via Slottsberget 

Torsdagkvällen den 23 augusti var vi 16 stycken som samlats vid Lindholmens busshållplats (några tillkom senare, och som mest var vi 18) för att promenera i denna mångfacetterade stadsdel på Hisingen. Det blev också extra intressant då flera av deltagarna bodde i området, och delade med sig av sin lokalkännedom. En av dem var författaren Maria Berggren, som passande nog precis skrivit en lokalhistorisk bok, ”Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse”. Hon hade med sig lösa blad ur boken (skulle precis gå i tryck) som hon visade upp medan hon berättade om viktiga skeden i stadsdelens historia.


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg