Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Krönika: En grön brygga över Oscarsleden

Idag skriver jag i GP Kultur om planerna för Norra Masthugget (ej på nätet). Min uppmaning är det vi skrivit många gånger om här på Yimby, dvs. att man försöker bygga vidare på den spännande och attraktiva stadsmiljön runt Långgatorna (som i Stadsbyggnadskontoret förslag) och inte bygga ett nytt husipark-område av 60-tals modell, isolerat ovanpå ett sex meter högt parkeringsgarage. Vi måste övervinna urbana barriärer, inte bygga nya.

Personligen tror jag att den smartaste lösningen är att plocka de bästa delarna av respektive förslag: Stadsstrukturen som Stadsbyggnadskontoret föreslår och överdäckningen av Oscarsleden som Contekton föreslår.Stadsbyggnadskontorets förslagContektons förslag

Mitt förslag är att man låter man sig inspireras av the High Line Park i New York och bygger en grön brygga över själva leden, om möjligt med genomsiktliga bullerskärmar i tvärgatorna så att den visuella kontakten med älven och sjöfarten behålls. Gör man det så kan man bredvid leden bygga kvartersstad i samma plan som omgivande bebyggelse.

The High Line Park


Rent ekonomiskt borde det dessutom vara den överlägset billigaste lösningen. Lägre exploateringskostnader skapar större utrymme för social blandning och ett levande gatuplan med en stor mix av olika sorters verksamheter. För vi vill ju bygga mer innerstad här, inte mer sovstad. Eller hur?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.