Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Centrala Älvstaden

I början av juni gick startskottet för arbetet med Göteborgs nya stadskärna, Centrala Älvstaden. Utöver en storslagen invigning av projektet fick vi också lyssna på ett föredrag av stadsplaneringslegenden Jan Gehl, som anlitats som konsult av projektledningen (vilket lovar gott). Hela presentationen och föreläsningen kan ni se på Älvstranden Utvecklings blogg.

Här är ett kort sammandrag av denna historiska händelse som vi klippt ihop:Detta enorma projekt är en fantastisk möjlighet för vår stad och kommunstyrelsen har därför tillsatt en speciell projektgrupp som ska förverkliga visionerna.

Det här är projektgruppen:

Anneli Hulthén (S) - Kommunstyrelsens ordförande
Jan Hallberg (M) - Kommunstyrelsens vice ordförande
Lars Ivarsson (sammankallande) - tidigare chef SBK
Bo Aronsson (projektledare ) - SBK
Hanna Areslätt (biträdande projektledare) - SBK
Jan Trouvé - Västsvenska Handelskammaren
Anna-Karin Olsson - chef SDF Bergsjön-Kortedala
Krister Samuelsson - chef SDF Lundby
Henriette Söderberg - planeringsledare Stadskansliet/Mistra Urban Futures
Mats Andersson - VD Älvstranden Utveckling
Barbro Sundström - chef SBK
Björn Sandmark - chef Kulturförvaltningen

På onsdag 18/8 kl 18 har ni alla möjlighet att diskutera hur Centrala Älvstaden ska utvecklas. Då bjuder projektledningen in alla göteborgare till ett samtal på Älvrummet. Gå dit och gör din röst hörd!

Man efterlyser också "inspel" från olika aktörer - har du förslag på någon som borde göra ett inspel? Skicka ditt förslag till centralaalvstaden@goteborg.se

Insikt och modIdag är det två år sedan vi drog igång Yimby Göteborg. Vi har hunnit med en hel del under den här tiden. Många inlägg har det blivit, en hel del stadsvandringar, ett antal yttranden och inte så lite uppmärksamhet i media och på andra ställen. Vårt mål är och har alltid varit tydligt och klart: att se till att Göteborg får möjlighet att utvecklas till en ännu mer spännande, tätare och mer blandad stad.

För någon vecka sedan var jag inbjuden för att tala på Riksbyggens Uno Åhrén-seminarium, tillsammans med Per Söderberg, vice stadsarkitekt i Stockholm, och Monica Andersson, som skrivit en avhandling om bygglagstiftningens utveckling. Vårt samtal kretsade mycket kring de problem som den modernistiska stadsplaneringen orsakat i våra städer och hur man ska komma till rätta med den glesa, segregerade och funktionsseparerade bilstad som blev funktionalismens resultat. Det var ett intressant och givande samtal och det var roligt att se att Yimbys analys numera delas av så många.

De problem som funkisgubbar som Uno Åhrén ställt till med, inte minst i Göteborg, är allvarliga men det finns också stora möjligheter. Här i Göteborg har vi faktiskt ett guldläge. Vi har enorma centrala markreserver som bara väntar på att bebyggas med levande stadskvarter. Med framsynt och smart stadsplanering kan Göteborg snabbt utvecklas till en pulserande och dynamisk storstad. Men då måste vi låta stadskvaliteter (social, funktionell och estetisk blandning) få minst lika hög prioritet som bostadskvaliteter (maximala solvinklar och siktlinjer).

Och vi måste vi börja gå från snack till verkstad, från vision till verklighet, från översiktsplan till konkret byggande. Vi måste våga planlägga mark och köra igång projekt istället för att låta SBK sitta och måla akvarell efter akvarell av framtida blandstadsmiljöer, som sedan ligger och samlar damm tills planarkitekten går i pension.

Det är två saker som Göteborg behöver - insikten i hur man bygger fungerande stadskvarter och modet att faktiskt komma igång och bygga.

På onsdag presenterar Anneli Hulthén och Jan Hallberg gemensamt upplägget för arbetet med Centrala Älvstaden på Älvrummet. Till sin hjälp har de stadsplaneringslegenden Jan Gehl. Det lovar gott. Gehl är en av dem som faktiskt förstår hur städer fungerar och vad som får urbana miljöer att blomma upp eller vissna.

Att Gehl är med visar att det finns insikt. Nu hoppas vi bara att det finns mod också.

ps. Tack för två fina år! ds.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.