Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Nya Heden i PennypoddenI avsnitt 50 av Pennypodden får vi bland annat följa med till vernissagen av Nya Heden under Kulturnatta. Mattias Axelsson var på plats och intervjuade några av oss som ligger bakom projektet. Han pratade även med förbipasserande göteborgare, och lät dem ge sin syn på förslaget. Vi får även lyssna till Mats Arnsmars (fd ordförande i byggnadsnämnden) tankar kring Heden i allmänhet samt ett reportage om Guldmyntsgatan i Högsbo. Tryck HÄR för att komma till avsnittet.Två av initiativtagarna till projektet: Arkitekten Tomas Lundberg (Folkstaden) och Olof Antonson (Yimby). Foto: Mattias AxelssonTomas berättar om byggemenskaper och vårt projekt med Nya Heden (foto: Jesper Hallén)https://www.facebook.com/nyaheden
nyaheden.se
Anmälan till byggemenskap: hem@folkstaden.se

Guldmyntsgatan: Vinnare, förlorare och framtiden

För någon vecka sedan vann Okidoki arkitekter markanvisningstävlingen vid Guldmyntsgatan. I Yimbys facebookgrupp fick förslaget ett blandat mottagande och generellt var åsikten att det fanns en hel del hade kunnat göras bättre vad gäller strukturen och urbaniteten. Det kan därför vara intressant att titta vad det var för förslag som valdes bort – var något av dem bättre ur ett urbant perspektiv? De bortvalda förslagen har dessutom blivit högintressanta sedan Byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar sagt att de ska gå vidare även med de byggare och arkitekter som inte vann.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Bostäder m m vid Guldmyntsgatan

 

Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen för Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan. Yttrandet är ett resultat av diskussionerna på forumet. Vi har tidigare skrivit om planen som är mycket flexibel i många avseenden och som därför medger många alternativa lösningar. Vi konstaterade att med en mindre justering av planen, så att den inkluderar mer generösa exploateringstal, explicita krav på funktionsblandning längs med hela Guldmyntsgatan och krav att bebyggelse ska möta gatan, så kan faktiskt denna plan bli ett otroligt lyft för området. Nu har vi diskuterat mer detaljer, kommit fram till förslag på en tänkbar utformning och landat i ett yttrandet som följer. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Framtidens Högsbo

Just nu pågår samråd för ”Bostäder mm vid Guldmyntsgatan”, dvs. området där Högsboskolan tidigare låg. Det är en intressant plan, inte bara för att kommunen valt att ha en markanvisningstävling för den inre delen av området, utan även för att det faktiskt finns en chans att det kan skapas riktigt goda stadskvaliteter här. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt och puttar detta projekt i rätt riktning.Två exempel på möjliga utformningar av området ur planbeskrivningen


» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.