Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Bättre belysning i Slottsskogen

Slottsskogen förtjänar en bättre belysning. Vi har en mycket central och unik park som lockar till sig många besökare över de flesta av dygnets timmar - även de mörka. Göteborgarna cyklar, springer, rastar sina hundar och promenerar i denna gröna lunga. Slottskogen är inte bara en plats för rekreation, lek och motion, utan även ett viktigt stråk som förbinder Majorna med Linnéstaden. De alternativa vägarna mellan stadsdelarna är via Fjällgatan eller Stigbergsliden och det är långa omvägar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsliv - hur gör man?Enligt Metro är bilden ett montage - men detta myllrande folkliv skulle kanske bli möjligt om FP:s motion gick igenom...

Folkpartiet i Göteborg utmärker sig med ett intensivt intresse för stadsliv. Det kommer en strid ström av mer eller mindre underbyggda motioner som alla förespråkar ett mer livaktigt stadsliv. Den här gången gäller det uteservering på Gustav Adolfstorg. Kerstin Ekman (FP) tycker gamle Gustav ser lite ensam och moloken ut - varför inte anlägga en härlig uteservering fylld med glada människor bredvid? Stadsbyggnadskontoret har inget att invända men...

- Däremot finns det inga restauranger eller kaféer i direkt anslutning till Gustaf Adolfs torg som skulle kunna sköta det så det är snarare ett logistiskt problem, säger Magnus Sigfusson på stadsbyggnadskontoret.

YimbyGBG skrev för inte länge sedan
om en annan motion från Kerstin Ekman. Då gällde det att göra om Norra Hamngatan till en levande gågata fylld med uteserveringar. Vi på YimbyGBG gillar förstås uteserveringar, i likhet med andra former av urban social samvaro, och det är kul att det uppenbarligen finns ett starkt intresse från ledande folkpartister att skapa förutsättningar för ett rikt stadsliv.

Men stadsliv uppstår inte för att man ställer ut några cafébord med parasoller. Vill man verkligen göra Västra Nordstaden mer levande så behövs det mer bostäder och fler publika lokaler i området. Man måste bryta upp kontoriseringen av området. Snart flyttar kanske förvaltningen från funkisklossen Traktören (bredvid Rådhuset). Då är det kanske dags för FP att lägga en motion om en rejäl ombyggnad/nybyggnad?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.