Utskrift från gbg2.yimby.se
....

SkanstorgetGP skriver idag
om programarbetet med Skanstorget som är på gång, vilket även bloggen Svensson uppmärksammat. Det är bra att man nu tar sig an denna bortslösade pärla, som vi skrivit om tidigare. Det finns stor potential här för blandstadsutveckling, i ett centralt läge som dessutom ligger strategiskt mellan Haga, Linnéstaden och Vasastaden. Med en smart planering av Skanstorget kan förbindelserna mellan de olika stadsdelarna öka.

Det är också önskvärt att ta tillvara och utveckla Övre Husargatans potential att förvandlas från blåsig landsväg till urban esplanad, med bredare trottoarer och mer träd längs gatan. Ska Övre Husargatan bli ett ännu mer attraktivt och levande stråk är Skanstorgets utformning avgörande.

Jag hade förmånen att bevista ett informationsmöte för ett tag sedan där Stadsbyggnadskontorets ansvarige tjänsteman berättade om planerna. Det är dock fortfarande mycket löst i kanterna. Tjänstemannen lät mycket bekymrad över planerna och uppehöll sig länge vid hur "extremt unikt" Skanstorget är som öppen plats, att det vore "mycket komplicerat" att bygga bostäder där (det står ju hus i närheten vilka skulle kunna skugga nya bostäder) och att det överhuvudtaget var ett "väldigt känsligt" område.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.