Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG hos White

YimbyGBG var i fredags inbjudna till White Arkitekter för att tala på deras lunchföreläsning. Intresset var stort och omkring 50 medarbetare från White hade bänkat sig för att höra oss presentera tankarna bakom YimbyGBG.En fråga som kom upp var varför det så sällan syns riktig blandstad i nya planer trots att blandstad är ett tydligt mål i översiktsplanen. Vi tog upp Östra Kvillebäcken som ett litet steg i rätt riktning vad gäller bra stadsplaneringen i aktuella planer. Där pekade vi även på att YimbyGBG genom sitt yttrande lyckats påverka så att det skapades fler lokaler i bottenvåningarna. Vi visade även upp bildexempel på mer eller mindre lyckade försök att bygga blandstad i olika städer i världen. Vi tog också upp de stadsvandringar som vi har haft och planerar att ha i framtiden.Många medabeterare på White framhöll att de inte sitter på den största makten vad gäller stadsplanering, vilket en del tror. De uttryckte även ett missnöje med lagstiftningen som gör det möjligt för personer (nimbys) att överklaga och försena en byggprocess under mycket lång tid. De hade även önskemål om att YimbyGBG skulle lobba för en ändring av just det.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.