Utskrift från gbg2.yimby.se
....

På östfronten något nytt 2

I maj förra året gjorde jag ett inlägg om aktuella byggprojekt i östra Göteborg (Örgryte-Härlanda). Det handlade bland annat om rivningen av Munkebäcksgymnasiet, Qvidings planer på att flytta sin verksamhet från Torpavallen till Härlanda Park (fängelseområdet) och omvandlingen av de tidigare fotbollsplanerna till skokartonger för sällanköpshandel. Sedan dess har en del projekt i närområdet färdigställts och andra påbörjats. Området är även aktuellt i och med Göteborg 2035: Östra mellanstaden, som vi skrev om nyligen.


I många delar av staden placeras det ut tillfälliga "paviljonger", men på Landerigatan i Bagaregården byggs faktiskt en permanent förskola!


» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee