Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Krav på kvartersstad

Utvecklingen av Göteborgs egen Karl Marx Allé, 90 meter breda Lindholmsallén, fortsätter tuffa på. Det senaste tillskottet som planeras är ett kvarter mellan det nya hotellet och Götaverksgatan. Föga förvånande kom Älvstranden Utveckling fram till att det bästa sättet att uppnå översiktsplanens mål om tät, levande blandstad var anlägga ytterligare ett söndertrasat bostadsområde ovanpå ett parkeringsgarage. Lika oklanderligt ifråga om att leverera fina siktlinjer åt byggbolagens bostadsannonser som olämpligt för att skapa goda förutsättningar för stadsliv.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Favorit i repris: Sannegården

I Sannegården byggs för närvarande en sorts "centrumbildning", komplett med sovstadsgator, ett överflöd av oanvändbara öppna platser och stora markparkeringar och källargarage. Hela härligheten finns att beskåda i 3D. 2008 skrev Yimby ett yttrande över detaljplanen. 2009 fick vi ett långt och intressant svar på vårt yttrande av planarkitekten Anders Svensson, som jag svarade på. Lite senare samma år tog Olle Jansson exemplet Sannegården som utgångspunkt för en betraktelse över "förhandlingsplaneringens" avigsisdor.

Idag publicerar vi båda dessa inlägg efter varandra. De problem och motsägelser som texterna avslöjar är minst lika aktuella idag och så länge vi har en planpraxis där stadens grundläggande struktur avgörs med älvstrandsmodellens informella korridorsmöten, istället för i en öppen, offentlig stadsplan, så kommer problemen troligen också att bestå.


SBK svarar om Sannegården

 

SBK:s förslag för Sannegårdens centrum

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Från vision till verklighet

Idag skriver jag en krönika i GP om visionerna för Älvstaden. Ända sedan jag började engagera mig i stadsplanering för många år sedan och började gå på seminarier och föreläsningar så har jag hört detta mantra om "visioner". "Det saknas visioner", "Vi behöver fler visioner" osv osv. Jag har alltid tyckt att det varit märkligt. För mig har det nämligen alltid framstått som mer sannolikt att det är reella förändringar i lagstiftning, förvaltningsstrukturer och ekonomiska styrmedel som behövs - snarare än ännu fler fantasifulla framtidsbilder med glada människor.Glada människor förekommer ofta i visioner


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Färjestaden - historia och framtid

För precis 400 år sedan brändes den lilla staden Göteborg ner av danska trupper. Staden blev blott åtta år gammal. Den låg på Hisingen och grundades av Karl IX, mannen som även är avbildad sittandes på häst på Kungsportsplatsen, det vi i folkmun kallar Kopparmärra.
Av 400-årsjubileet av vårt första Göteborg har vi inte märkt ett dugg. Så nu firar jag det med en hyllning till Färjenäs och den glömda historien om den första staden med namnet Göteborg.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Workshop in progress

Workshopen är i full gång. Såhär såg det ut när SVT Göteborg tittade förbi...Även politikerna håller koll på vad som händer. Här intervjuas Maria Rydén (M), som förespråkar Hansastad på Skeppsbron, Kia Andreasson (MP) som vill göra park av Frihamnen och ett Venedig av Ringön, Robert Hammarstrand (S) som vill se olika upplåtelseformer, riktig blandstad a la Linnéstaden och efterlyser skyskrapor på bananpiren samt Mats Pilhem (V) som tycker det viktigaste är att vi bygger en levande storstad i Göteborg med gott om billiga hyresrätter.lördag kl 10 sammanfattas workshopen på Handelshögskolan, det är öppet för allmänheten att komma (men ett tips är att komma i god tid...)

Yimby Göteborg fyller tre!

 

Idag är det tre år sedan Yimby Göteborg startade. Det har hänt en hel del under den här tiden och förhoppningsvis så har vi på något sätt bidragit till en ökad medvetenhet om hur man ska göra – och inte ska göra – om man vill bygga spännande och hållbara stadsmiljöer. Vi tackar alla som varit med under resans gång och hoppas att vi blir ännu fler som är med och kämpar för smartare stadsplanering i framtiden.Hedrande nog har styrgruppen för Centrala Älvstaden valt att fira Yimbys treårsdag genom att inleda sin hajpade workshop just idag. Tio grupper, bestående av internationellt verksamma arkitekter, planerare och andra experter, kommer under några intensiva dagar att brainstorma fram idéer för hur den nya innerstaden ska utvecklas. Det är intressant att läsa presentationerna från de grupper som valts ut att delta. Där finns mycket kloka tankar och spännande analyser. Inte minst Team Happold, där briljanta Spacescape ingår, kan nog komma med mycket bra förslag för Göteborg.

Annars är en känsla man får när man läser projektbeskrivningarna att det verkar enormt, oerhört, kolossalt, obeskrivligt, fullständigt obegripligt komplicerat att planera tät, levande blandstad. Det är oräknerliga myriader av avgörande faktorer som måste beaktas och tas hänsyn till, allt måste stötas och blötas och knepas och knåpas och mätas och vägas på guldvåg.

Dialoger och processer måste flätas ut och in och genom varandra och bollas fram och tillbaka för att sedan fångas upp, konsekvensanalyseras, visualiseras, problematiseras, konceptualiseras och diversifieras i mångfacetterade, inkluderande, syntetiserande, synergetiska samverkansformer. Frågan är hur man alls lyckades planera städer förr i tiden, innan det fanns transdisciplinära workshops.

Nu brukar förvisso den där oöverskådliga urbana komplexiteten uppstå alldeles av sig själv, givet att de konkreta förutsättningarna finns. Ja, den är faktiskt notoriskt omöjlig att skräddarsy, oavsett hur djupt man än gräver ned sig i intersektionella idéseminarier. Det är bl.a. därför Yimby föreslagit en tävling om en riktig stadsplan för den nya innerstaden, vilket vi även skrivit om i GP och berättat om på Älvrummet.Det hade varit spännande om de tio grupperna, där så mycket kunskap och erfarenhet finns samlad, fått i uppdrag att ta fram varsin övergripande stadsplan för den nya innerstaden. Det hade blivit ett fantastiskt underlag för en konkret diskussion om Göteborgs framtid. Så blev det nu inte och styrgruppen för Centrala Älvstaden förklarar själva varför man ville ha en visionär workshop, istället för en plantävling:

Varför en workshop i stället för en klassisk arkitekttävling? Det finns flera skäl till att göra på det här sättet i stället. Bland annat är planeringen i ett tidigt skede. Det vill säga: hur husen ska se ut och var de ska ligga är inte i fokus just nu. Och för att få en stad som är grön, inkluderande och dynamisk så behöver vi få med kunskap från många kompetensområden, inte bara arkitekternas.


Det är en lite märklig förklaring. Om nu "planeringen är i ett tidigt skede", hur ska den då överhuvudtaget komma till ett senare skede om man inte sätter igång med den faktiska planeringen av "var husen ska ligga"? Med tanke på tempot i dagens svenska stadsplanering känns det angeläget att försöka krypa framåt i väntrummet så fort det bara går. Om det nu inte finns ett egenvärde i att bostadsbristen ökar, konkurrenskraften försvagas och stadens attraktivitet minskar?

Dessutom finns det väl inget som hindrar att man har med icke-arkitekter hela vägen i processen? Eller får de inte vara med längre när det börjar bli dags att stadsplanera "på riktigt" - om några decennier, när det visonära workshoppandet är avklarat?

Ett förslag i all enkelhet är att Göteborg lär sig multitasking, dvs. konsten att göra flera saker samtidigt. Man kan faktiskt dra upp en stadsplan och sätta igång och bygga, samtidigt som man visionerar och workshoppar och testar diverse olika koncept. Ja, det är till och med tänkbart att det blir bättre resultat när man kan pröva idéerna i verkligheten.

Nåväl, nu ska vi inte sitta och gnälla på vår födelsedag. Istället vill vi tacka Centrala Älvstaden för en fantastiskt fin födelsedagspresent. De närmsta dagarna kommer att bli oerhört spännande och vi har alla en chans att vara med och följa arbetet. Deltagarna i workshoppen kommer nämligen att diskutera processen och idéerna i Älvrummet den 8:e och 9:e juni och sammanfatta workshoppen den 11:e juni.

I höst kommer förslagen att presenteras. Vi hoppas förstås på konkreta förslag till strategier. Väldigt konkreta. Extremt konkreta. Det visionära flumkontot är nämligen något övertrasserat vid det här laget och vi är alla väldigt peppade att komma igång och bygga framtidens Göteborg! :)

ps. En annan födelsedagspresent fick vi av Anneli Hulthén (S), som idag meddelade att det finns en politisk majoritet för att rädda både Merkurhuset och Kinesiska Muren på Skeppsbron. Tackar, tackar! ds.

Stad vs. bostadsområde

De senaste decenniernas stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborg har varit Norra Älvstranden. Det är ett projekt som (tillsammans med liknande projekt som Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm) har definierat en epok i svenskt stadsbyggande: Sjöstaden. Den började glatt i pastellfärgad postmodernism men har efterhand alltmer förändrats till monokrom miljonprogramspastisch.Östra EriksbergVästra Eriksberg» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Film från presentationen i Älvrummet

Älvstranden Utveckling har nu lagt upp filmen från Yimbys presentation av idén om en stadsplan för Centrala Älvstaden under sopplunchen den 18 november. De tre delarna kan ni se nedan och diskussionen har som sagt fortsatt även här på forumet, så hoppa in och var med!

DEL 1


DEL 2


DEL 3
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.