Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vårt liv mellan husenYimby har varit i Älvrummet och kollat in Vårt liv mellan husen, som är namnet på den sprillans nya utsällningen som ska husera i byggnaden under minst ett år. Här fokuserar man på det socialt hållbara livet. Vad gör stadens invånare i sin stad och hur kan man som invånare vara med och ta egna initiativ till olika projekt?
 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Byggemenskaper i Sverige, går det?

Idag torsdag arrangerar Föreningen för Byggemenskaper ett heldagsseminarium i Älvrummet om det som i Tyskland kallas "Baugemeinschaften" eller "Baugruppen", vilket innebär att ett antal privatpersoner går samman i en förening för att tillsammans utforma sitt boende. Föreningen anlitar själva projektledare, arkitekt och senare byggentreprenör för uppförande av byggnaden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Stadslivet i centrala Göteborg

Göteborgs stads stadslivsanalys har kommit med tio rekommendationer:

Imorgon tisdag anordnas en sopplunch i älvrummet (11.45-12.45) där studien presenteras. Om soppa önskas görs anmälan här.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

First we take Masthuggskajen...Vår namninsamling för att Flytta Stena från Masthuggskajen har nu samlat in över 1000 underskrifter. Det är kul, tack till alla som bidragit! Nu fortsätter vi köra på. Har du glömt att skriva under eller missat att tipsa alla dina vänner och bekanta? Ingen fara, det är bara att klicka på länken korta.nu/flyttastena och skicka den till alla du känner. Och såklart bjuda in dem till vår facebookgrupp: Flytta Stena. :)Visionsbild från studentprojektet Masthuggsstaden

Om vi lägger manken till och styr upp det här så kanske vi på Norra Masthugget kan få tillbaka något av den stadskänsla som försvann när man "sanerade" Gamla Masthugget. Det vore väl kul?Hela filmen om Masthugget finns på Filmarkivet.
Masthugget före/efter.
Bild från Föreningen Gamla Masthuggspojkar - värd ett besök!

Vad är blandstad?

På tisdag kl 18 kommer jag att debattera begreppet "blandstad" på Älvrummet med Björn Siesjö (stadsarkitekt), Mark Isitt (arkitekturkritiker), Birgitta Lööf (planchef SBK), Hans Lind (professor fastighetsekonomi), Anna Van Der Vliet (curator på Mobile Art Production) och Johan ”Red Top” Larsson (konsertarrangör och entreprenör). Moderator är Morten Lund (konstnärlig professor vid Chalmers).

Det ska bli roligt att få en chans att verkligen reda ut vad begreppet "blandstad" innebär. För konstigt nog så finns det mycket förvirring kring detta centrala stadsplaneringsbegrepp. Som Boverket konstaterar i rapporten "Blandstaden" (2005) finns det många olika definitioner som flyter runt i debatten. Betydelsekärnan är dock relativt klar:

Med blandstad måste förstås delar av en stad. Bättre benämning kan vara funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer där boende inom gångavstånd kan nå ett  flertal funktioner alltifrån affärer, arbetsplatser till kulturella och sociala mötesplatser.  Det finns ingen regel om hur långa procent av den ena eller andra funktionen som ska finnas i blandstaden.

I blandstaden finns offentliga rum där alla enkelt kan uppehålla sig. Där finns liv och rörelse dagar och kväller. Den ger närhet och möjlighet att bo och arbeta i samma område. Den kan bli ett fungerande lokalsamhälle med fler besökare i området, det offentliga rummet blir offentligare. Man är halvkänd eller igenkänd i området. Det byggda ska ha en tät struktur med gaturummen som bärande element.

Blandstaden, s.5
"Typisk blandstad" enligt Boverkets rapport Blandstaden (2005)


Boverket fokuserar alltså på funktionsblandning och täthet. I kommunens översiktsplan är det dock uppenbart att "blandstad" har en vidare innebörd. Blandstad är primärt just funktionsblandning (mix av bostäder, arbetsplatser, service etc) men innefattar utöver det även andra aspekter:

Det är gatans miljö som är utgångspunkten, där blandningen inte bara bör vara i olika funktioner utan även visuell. Variationen kan bestå av finmaskiga kvarter, funktionsblandning inom kvarteret, en blandning mellan äldre och nyare bebyggelse och en variation av upplåtelseformer.

Offentliga platsers karaktär kan variera i stort och smått. Breda trottoarer kan ha varierande användning och gynna upplevelsen av stadsmiljön. Det bör finnas ett samspel mellan ute och inne, och bottenvåningarna bör vara publika och kunna förändras i användning över tid.

Översiktsplan Del 1 s.108

Göteborgs översiktsplan - ladda ned mer detaljerad version (där det specificeras för både centrala Göteborg och den s.k. mellanstaden att: "Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd")

Tar man fasta på Göteborgs översiktsplan kan man sammanfatta innebörden av begreppet "blandstad" som en stadsmiljö med småskalig funktionell, social och estetisk blandning. Det är också på det sättet som vi på Yimby brukar använda oss av begreppet

Jag har under åren stött på flera olika sätt att använda begreppet "blandstad". De mest vanligt förekommande är de här:

1. Blandstad = småskalig funktionell, social och estetisk blandning

Olika funktioner och olika sociala grupper är inte geografiskt åtskilda utan återfinns i samma byggnader, eller åtminstone i samma kvarter, och bebyggelsen är varierad (ålder, stil, höjd, material etc.). Det är så Boverket, Göteborgs översiktsplan, Yimby mfl definierar "blandstad".

2. Blandstad = storskalig funktionell, social och estetisk blandning
Olika funktioner och olika sociala grupper kan vara geografiskt åtskilda men återfinns åtminstone i samma stadsdel. Bebyggelsen behöver inte vara varierad. Den här definitionen används av vissa planerare , bl.a. förra stadsbyggnadschefen Barbro Sundström, vilket framgår av den här telefonintervjun.

3. Blandstad = blandning av upplåtelseformer
Olika funktioner och olika sociala grupper kan vara geografiskt åtskilda och bebyggelsen behöver inte vara varierad. Men det finns olika sorters upplåtelseformer i området. Har tidigare varit en vanlig definition bland politiker.

Jämför man dessa olika definitioner så framstår "storskalig blandstad" som en mindre lyckad definition eftersom den täcker in i stort sett all bebyggelse. Om "blandstad" definieras som "storskalig blandstad" så kan man i stort sett bygga hursomhelst och ändå få blandstad. Det blir i det närmaste omöjligt att inte bygga blandstad. En så vid definition är meningslös.

"Upplåtelseform-blandstad" är å andra sidan alltför snäv för att framstå som en meningsfull definition. Det är också svårt att se själva blandningen av upplåtelseformer i sig som värdefull, poängen måste vara den sociala blandning som detta är tänkt att ge upphov till.

Givet detta står det klart att "småskalig blandstad" torde vara den mest rimliga definitionen av begreppet. Det är också den ståndpunkten som jag kommer att hävda i debatten på tisdag.

Vi ses!

Yimby snackade stadsplan i Älvrummet

Yimby var idag i Älvrummet och pratade stadsplaner och behovet av en konkret sådan för det nya centrala Göteborg. Vi presenterade även ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut, planen hanterar den så kallade Centrala älvstaden. Uppslutningen var mycket god och soppan ska också den ha varit god.

Själva alltet filmades och kommer nog upp på Älvrummets webbplats om ett tag, men enligt säkra källor så ska vi ha skött oss rätt optimalt.

Nedan några idéskisser och stadsplaneförslaget. Nu börjar diskussionen och arbetet med att forma den så som vi vill ha den! Det arbetet görs i denna arbetstråd på vårt forum, så knö daj in! Skiss på stadsplan.


Gullbergsvass


Ringön med Frihamnsplatsen


Frihamnen

Göteborg behöver en konkret stadsplan

GP har idag publicerat en debattartikel signerad Yimby, och den handlar om behovet av en stadsplan för Göteborg, och då Centrala Älvstaden mer specifikt. Den finns att läsa på deras nätupplaga här.

Imorgon (torsdag) gör Yimby som tidigare uppmärksammat ett inspel på Älvrummet där vi kommer prata mer om stadsplaner och Centrala Älvstaden. Det kommer även bjudas på lite spännande bilder och skisser. Kom dit vid lunch, klockan 11:45, och var med och diskutera (eller bara lyssna)! Mer information om inspelet finns på Älvstranden Utvecklings hemsida.

Yimbyinspel i ÄlvrummetNu på torsdag får ni se till att ta långlunch för då kommer Yimby Göteborg att hålla låda i lådan Älvrummet. Där kommer vi att presentera vårt förslag på ny stadsplan för Göteborg och särskilt då för Centrala älvstaden, något vi berört den senaste tiden.

Vill ni även mumsa på soppa så gäller det att anmäla sig i god tid (det brukar bli fulltecknat rätt fort). Läsa mer om detta och anmäla sig kan man göra på Älvrummets sida.

Välkomna att se och höra om våra tankar och idéer om Göteborgs framtid. Missa inte! 

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.