Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Om oss

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk, öppet för alla stadsvänner.

Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad.

Vi vill ha fler dynamiska, levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat - inte glest, likriktat och segregerat.

Göteborg är idag en snabbt växande storstad. Befolkningen blir större, arbetstillfällena fler. Unga människor söker sig hit för att leva här. Det är inget problem, utan en möjlighet. Göteborg är en gles stad, enorma centrala ytor väntar på att bebyggas. Förorter väntar på att förtätas och bindas ihop med staden. Det är bra. Genom att bygga mer och förtäta och integrera staden, kan vi minska bilismen, stärka kollektivtrafiken och skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.

Yimby Göteborg vill att det som byggs ska följa kommunens översiktsplan, dvs. vara tät, levande blandstad (som tex. Långgatorna). Så är det tyvärr inte idag. Istället bygger man isolerade, låga, glesa och dyra bostadsöar utan verksamheter i gatuplanet. Det vill vi ändra på!

Yimby står för "yes in my backyard", alltså en i grunden positiv syn på förtätning i närområdet.

Motsatsen är Nimby "not in my backyard", en term som används för att beskriva de som av egoistiska skäl motsätter sig och överklagar förtätning i närområdet.

Yimby Göteborg är ett renodlat medborgarinitiativ, helt oberoende av politiska eller ekonomiska organisationer. Men var finns mer information? Vad är det egentligen för stad som Yimby Göteborg vill se? Hur tänker vi? Vad har vi för fakta och resonemang som får oss att ana att vi har en mycket bra idé om hur staden bör byggas?  Här kan du läsa mer.

Yimbys logotyp hittar du här.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.