Utskrift från gbg2.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Magnettågsvisioner

Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Vi bryter ut diskussionen om magnettåg ur tråden om Västerås/Örebro:http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=476&

I den här tråden tänkte jag att vi ska diskutera magnettågsvisioner för framtiden ur Stockholms perspektiv.

Idag finns det avlägsna planer på att en dag använda någon av de existerande banorna i Mälardalen som första länk i en höghastighetsjärnväg till Oslo. Det finns även vissa visioner om att bygga höghastighetståg till Helsingfors via Åland någon gång i framtiden.

Dagens teknik för höghastighetståg kommer kanske hinna fylla 50 år innan någon av de här banorna står färdiga för drift. Frågan är om tekniken fortfarande kommer vara prisvärd. Det finns de som menar att TGV och ICE är förlegad teknik redan idag.

I den här tråden diskuterar vi därför det modernaste alternativet, som är att bygga bana för magnettåg för hastigheter över 500 km/h. (Eng: maglev trains, eller ultra high speed rail).

Den färdiga banan skulle kunna gå hela vägen från Bergen i väst till St:Petersburg eller Moskva i öst. För Sverige handlar det i första hand om Stockholm-Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.
__________________
Profilbild
Carl-Åke Utterström
98 Inlägg
Ort: Västerås, Gick med: Maj 2009
Hej

Jag hittade en utredning gjord för några år sedan.
http://www.ccdott.org/transfer/projresults/2005/task%201.26.1/task%201.26.1_10.pdf

Man tänker sig förarlösa containertåg mellan Los Angeles/Long Beach och inlandsterminal. Klarar stigning på 6%.

Beträffande sjöfartsfrakt diskutteras också landbro med magnettåg.
Lossa på Norges västkust - transport med Maglev till Stockholm - lasta på fartyg för vidare transport.

Maglevbana Oslo-Stockholm alternativt Bergen-Stockholm för passagerartrafik i 500 km/h skulle kunna gå över Kilsbergen och därmed korta sträckan.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Det lät intressant. En containerbana mellan Nynäshamn och Stockholm kanske kunde vara något?
__________________
Profilbild
Carl-Åke Utterström
98 Inlägg
Ort: Västerås, Gick med: Maj 2009
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Det lät intressant. En containerbana mellan Nynäshamn och Stockholm kanske kunde vara något?


Ja precis.

Samtidigt om man tänker sig att underhållskostnaderna kan sänkas från idag 100 % till 34 % kan skillnaden användas för utbyggnad av separata container/timmer/malm godstransportbanor. För lättgods gäller passagerarbanorna.

Underhållskostnad för Maglev i 450 km/h och ICE i 250 km/h för tåg och bana uppgår till 34 % för magnettåget.

Dvs detta trots att Maglev tillryggalägger dubbla körsträckan minst. Erfarenheterna från Shanghai tyder dessutom på att underhållskostnaden har blivit betydligt lägre än beräknat.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Carl-Åke Utterström

Du verkar sitta inne med en hel del kunskap om magnettåg. Själv var jag inne på sv.wiki om transrapid och märkte att denna artikel var tunn. Om du har lust och tid... (hmm ven har det?) kanske du skulle kunna komplettera denna artikel?

länken till wikipedias artikel
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Ett forum för yttrande om HH-tåg har startats:
http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=618
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Carl-Åke Utterström
98 Inlägg
Ort: Västerås, Gick med: Maj 2009
Magnettåg ur Stockholms perspektiv
Mer av trafiken i Stockholm skulle definitivt kunna lyftas över tull kollektivresande. Detta visas av Essingeleden som idag trafikeras av 160.000 fordon och är dimensionerad för 80.000.

Det skulle mycket väl kunna vara supportande direkta magnetbanor med få stopp.
Säg att man skulle kunna ta med cykel ombord likaså. Magnettågen skulle med sin korta accelerationssträcka och förhållandevis tysta gång gå i en högsta hastighet av säg 200 á 300 km/h inom tättbebyggt område framförallt dagtid.

Ett exempel skulle kunna vara att ersätta direktbussar från exempelvis Jakobsberg med magnettåg. Kanske koppla ihop publika platser såsom exempelvis Kungens Kurva, Globen, Råsunda Park. utbyggda Solvalla med avlastande slingbanor. Andra viktiga platser med många beökande är tex. Kista. Genom den förarlösa gången kan trafikeringen utökas över dygnet.

Ett mått på snabbheten är Bålsta - Stockholms Central - Flemingsberg med 1 minuts stopp på Centralen som kan gå på 19 minuter.

Varför inte knyta ihop Arlanda med exempelvis Bromma.

En ovan jords dubbelspårig magnetbana utgör ju egentligen ett mindre intrång på stadsbilden än den sex-filiga motorvägen förbi Frösunda vik. Byggtid och byggkostnad kan minskas väsentligt med en ovn jords lösning. Naturligtvis bör stora ansträngningar göras för att få det estetiskt tilltalande för att samtidigt skapa en tätare, intim gångstad.

 > Infrastruktur
Magnettågsvisioner

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan