Utskrift från gbg2.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborg - en storstad?

Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Ofta hör/ser jag städer som t.ex. Oslo och Rotterdam (senast i dagens GP/Två Dagar) utan omsvep benämnas som storstäder. Samtidigt kallas Gbg ofta för "stor småstad". Det skiljer endast ca 100.000 invånare mellan Oslo/Rotterdam och Göteborg.

Går gränsen någonstans där vid 600.000 invånare? Det har jag svårt att tro, men kanske har det istället med Göteborg/göteborgarnas kynne att göra. Göteborgarna beskrivs ju ofta som enkla och jordnära, adjektiv som traditionellt inte förknippas med storstadsmänniskan. Eller har det med politik att göra? Har Göteborg styrts som en småstad?

Är Göteborg egentligen en storstad i för trång kostym?
Per Högberg
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Med tanke på den stora ytan och glesheten är det väl snarare en liten stad i väldigt stor kostym. Storstad eller inte är upp till var och en.
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Ja, så kan man ju se det Per

Storstad är upp till var och en skriver du och det är ju svårt att argumentera mot. Min känsla är att Gbg ofta inte ses som en storstad, till skillnad från flera andra städer av ungefär samma storlek och då är min undran varför det är så.

Personligen tycker jag det är självklart att Göteborg är en storstad men jag är inte alls säker på att en majoritet av göteborgarna håller med mig. Vill göteborgarna ens bo i en storstad eller vill många hålla fast vid en svunnen tid? Det var det jag menade med för trång kostym.

Någonstans väljer ju politiker och invånare vilken typ av stad man är och vill vara. Det har inte alltid med invånarantalet att göra.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Det finns nog många aspekter på den här frågan. I en Nordisk jämförelse får väl Gbg anses vara en storstad, men kanske inte i Europeisk jämförelse.
Sen kan också till synes jämförbara länder och städer fungera ganska olika.
Sverige, och kanske övriga nordiska länder, är väl extremt centraliserat jämfört med andra europeiska länder, som Tyskland eller Holland.
Jag är inte alls nån expert på ämnet (typ statsvetare) men man kan ju få spekulera lite.
Tyskland vet jag iallafall är uppdelat i delstater med stor grad av autonomitet, som har varsin "huvudstad". Det borde göra att även de lite mindre av dessa delstatshuvudstäder (i Gbg:s befolkningsklass), får en "storstadsmässighet" så tillvida att de får funktioner och institutioner med en viss status.
Andra fatkorer kan ha att göra med stadens reslation till sitt omland, om det t ex finns flera större "konkurrerande" städer inom pendlingsavstånd. Där skulle väl ioförsig Tyskland och Holland vara ett exempel på områden hög täthet av jämböridga städer, vilket kanske motverkar storstadsmässigheten för varje enskild stad.

Vidare utmärks väl storstäder av att ha diversifierat näringsliv, kultur&nöjesutbud samt medielanskap och kanske även prestanda i infrastruktur/kollektivtrafik.

Om de nämnda faktorerna stämmer tror jag inte befolkningstalet i sig avgör vad som är storstad.
Palma de Mallorca kallas väl världens minsta storstad (befolkningsmässigt som Malmö), och en faktor kan tänkas vara att den är Ö-huvudstad och därmed ohotad centralort.

Och Göteborg har ju vissa drag av ensidighet, även om näringslivet väl utvecklats till större mångsidighet. Men medielandskapet till exempel påminner mer om situationen i en bruksort. Den Stora Tidningen är den klart dominerande rösten som ofta talar om Staden som en enhet, och som tillråga älskar att jämföra sig med storebror Huvudstaden. GP:s ledarkrönikör Hjörne visar ofta prov på detta, att beskriva Staden och Göteborgarna som ett lag som strävar mot samma mål.
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Hans Jörgensen skrev:

Det finns nog många aspekter på den här frågan. I en Nordisk jämförelse får väl Gbg anses vara en storstad, men kanske inte i Europeisk jämförelse.
Sen kan också till synes jämförbara länder och städer fungera ganska olika.
Sverige, och kanske övriga nordiska länder, är väl extremt centraliserat jämfört med andra europeiska länder, som Tyskland eller Holland.
Jag är inte alls nån expert på ämnet (typ statsvetare) men man kan ju få spekulera lite.
Tyskland vet jag iallafall är uppdelat i delstater med stor grad av autonomitet, som har varsin "huvudstad". Det borde göra att även de lite mindre av dessa delstatshuvudstäder (i Gbg:s befolkningsklass), får en "storstadsmässighet" så tillvida att de får funktioner och institutioner med en viss status.
Andra fatkorer kan ha att göra med stadens reslation till sitt omland, om det t ex finns flera större "konkurrerande" städer inom pendlingsavstånd. Där skulle väl ioförsig Tyskland och Holland vara ett exempel på områden hög täthet av jämböridga städer, vilket kanske motverkar storstadsmässigheten för varje enskild stad.

Vidare utmärks väl storstäder av att ha diversifierat näringsliv, kultur&nöjesutbud samt medielanskap och kanske även prestanda i infrastruktur/kollektivtrafik.

Om de nämnda faktorerna stämmer tror jag inte befolkningstalet i sig avgör vad som är storstad.
Palma de Mallorca kallas väl världens minsta storstad (befolkningsmässigt som Malmö), och en faktor kan tänkas vara att den är Ö-huvudstad och därmed ohotad centralort.

Och Göteborg har ju vissa drag av ensidighet, även om näringslivet väl utvecklats till större mångsidighet. Men medielandskapet till exempel påminner mer om situationen i en bruksort. Den Stora Tidningen är den klart dominerande rösten som ofta talar om Staden som en enhet, och som tillråga älskar att jämföra sig med storebror Huvudstaden. GP:s ledarkrönikör Hjörne visar ofta prov på detta, att beskriva Staden och Göteborgarna som ett lag som strävar mot samma mål.


Bra skrivet Hans.

 > Allmänt
Göteborg - en storstad?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee