Utskrift från gbg2.yimby.se
....

 > Allmänt

Tips på förtätningsprojekt som tagits emot posstivt av de boende

Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Jag håller på och skriver kandidatarbete på KTH om hur förtätning kan gynna enskilda intressen. Jag håller på att leta efter förtätningsprojekt som har förbättrat för de boende som jag kan analysera. Jag har fått en del tips om projekt i Stockholm som jag ska kolla på men jag vill gärna också ha från några andra städer. Som då Göteborg.
Någon som har tips?
Eller kanske tips på litteratur jag bör kolla på?
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Sofia Buhrgard skrev:

Jag håller på och skriver kandidatarbete på KTH om hur förtätning kan gynna enskilda intressen. Jag håller på att leta efter förtätningsprojekt som har förbättrat för de boende som jag kan analysera. Jag har fått en del tips om projekt i Stockholm som jag ska kolla på men jag vill gärna också ha från några andra städer. Som då Göteborg.
Någon som har tips?
Eller kanske tips på litteratur jag bör kolla på?


Har vi några sådana höll jag på att säga... men Friggagatan är ett exempel som är värt att granska i flera aspekter (bygget har gått fel på många sätt), men slutresultatet tror jag kan ses som en klar förbättring av området som helhet. Men förändringsprocessen är inte färdig än på ett tag, många lokaler kommer få annan verksamhet i och med att gatan ganska abrupt gått från att vara en stadslivsmässig bakgata till att vara en ganska aktiv gata.
Förutom just Friggagatans nya hus, så har det de senaste 10 åren byggts en hel del nya bostäder i närheten som saknar rätt mycket vad gäller urbana kvaliteter, men som antagligen bidrar till att göra Friggagatan till en mer livfull gata.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Svårt att svara på. Generellt tror jag att tillförd service och handel upplevs positivt. Ett projekt som jag vet upplevdes väldigt positivt var när Bäckebols köpcentrum med IKEA, Mediamarkt, Bauhaus m.fl byggdes vid stadsdelen Backa. Men lite god vilja kan man kalla det en förtätning även om du förmodligen fokuserar på mer stadsmässiga förtätningar. Det finns också många fall då t.ex Lidl har fått bygga livsmedelshallar ute i förorten på ställen som tidigare legat långt ifrån förortstorgens service. Förortstorgens problematik vet jag att man forskat kring på Chalmers.

http://bibweb.hh.se/byggdok/detailed_record.lasso..

Nonna Klasander har också skrivit om förortstorg. Det är tänkbart att de gör fallstudier som skulle kunna vara intressanta, jag har tyvärr inte läst dessa publikationer själv.

En annan sak som ploppar upp är projektet Kvillebäcken på Hisingen. Det har varit väldigt tyst från nimby-röster därifrån trots att man bygger tätt intill befintlig kvartersstad. Anledningen kan vara att man har försökt göra det stadsmässigt med små butiker. Dessutom bebos närområdet inte av socieekonomiskt högstående grupper, därav färre gnällspikar som vill försvara sitt revir. Förmodligen har det också påverkat att stadsmiljön ser påtagligt sliten ut och att det skedde en del uppmärksammade brott i industriområdet som sanerades bort.
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Jag skulle kolla upp förtätningarna av centrumen i förortskommunerna (Kungälv, Partille, Mölnlycke, Landvetter, Kungsbacka). Jag tror generellt sett att dessa har uppfattats som positiva med ökad närservice och utbud.
Senast ändrad 29 mars 2013 10:11

 > Allmänt
Tips på förtätningsprojekt som tagits emot posstivt av de boende

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee