Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Högsboskolan rivs

Ola E
11 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Högsboskolan på Högsbohöjd håller på att rivas för fullt, och man beräknar vara klar med rivningsarbetet i oktober i år. Vad som sker sedan är väl skrivet i stjärnorna, men det här kom fram i fastighetsnämnden i början av 2012:

"Lokalsekretariatet ser inte någon annan kommunal användning för byggnaden och fastighetskontoret har gjort bedömningen, som delas av stadsbyggnadskontoret, att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse. Cirka 300-400 bostäder beräknar man kunna bygga där skolan ligger idag. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostäder har påbörjats."

Jag hittade även en artikel som tar upp möjligheten till någon form av byggemenskaper på platsen: http://www.direktpress.se/goteborg/Vaster/Nyheter..

Att stycka upp området i ett antal mindre tomter och sedan öppna upp för mindre byggherrar och gemenskaper att exploatera tycker jag låter jätteintressant, och utan att hoppas på för mycket så tror jag att det finns möjlighet för en relativt urban stadsdel här. Axel Dahlströms torg och en vältrafikerad spårvagnshållplats ligger bokstavligen precis runt hörnet.


Är det någon som har hört något mer?
Profilbild
Kristoffer Hultberg
2 Inlägg
Ort: Göteborg (Långedrag), Gick med: Maj 2012
Ett utmärkt område att bygga bostäder i, dock blir det troligtvis ingen kvartersstad i dess rätta bemärkelse. Ur bullersynpunkt kommer det troligen att bli en skärmning i form av bostäder mot Guldmyntsgatan. Innanför dessa bostäder blir det troligtvis punkthus/lamellhus i sluttningen upp mot Riksdalersgatan. Boendetypen (hyres/billigt/brf) som eftersträvas är en variation som du säger.

Har jag hört...
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Anders And skrev:

Ett utmärkt område att bygga bostäder i, dock blir det troligtvis ingen kvartersstad i dess rätta bemärkelse. Ur bullersynpunkt kommer det troligen att bli en skärmning i form av bostäder mot Guldmyntsgatan. Innanför dessa bostäder blir det troligtvis punkthus/lamellhus i sluttningen upp mot Riksdalersgatan. Boendetypen (hyres/billigt/brf) som eftersträvas är en variation som du säger.

Har jag hört...


Men det måste ju vi se till att styra in rätt. Vi får titta på förslaget när det kommer.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jag går hellre med mer ortodox klassisk kvartersstad.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Även omkringliggande bebyggelse förtätas med fördel. Halvkvarteret i norr kan bli ett helt slutet kvarter exempelvis.
Profilbild
Kristoffer Hultberg
2 Inlägg
Ort: Göteborg (Långedrag), Gick med: Maj 2012
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Anders And skrev:

Ett tidigt rykte sägerJo, det är väl tillräckligt bra för Högsbo, där vill man ju bo om man vill bo "ok", inte om man vill bo bra. Eller hur tänker man?

Jag kan komma att leverera en vassare sarkasm den dagen förslaget finns på pränt på riktigt, ska fila lite på den (eller så kommer jag uppföra mig som folk, men jag kan inte lova det). Men antagligen kommer jag även nämna något om avståndet till Guldmyntsgatan och hur det är lagom för Högsbo.
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Det skrevs om planer på billiga hyresrätter i planområdet i Metro igår: länk

Projektet ligger även uppe hos kommunen med två snarlika förslag på punkthus eller lameller, här.
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Jag tog en titt på förslagen hos SBK, Ulf Kamne uttryckte i Metros artikel en förhoppning om lokaler längs med de större gatorna, vilket är trevligt. Men de flesta fastigheterna är indragna 20 meter från gatorna. Så planen som ligger ute ger inte möjlighet till bra lägen för lokaler i de flesta fastigheterna.

Andra bieffekter med att ha fastigheterna liggandes en bit ifrån vägen är att fastigheterna dämpar buller sämre då. Ett femvåningshus 20 meter från en väg dämpar buller som ett tvåvåningshus 5 meter från en gata (ljud böjer sig runt barriärer via diffraktion, och hur lätt ljud går runt hindret beror på vinkeln som ljudet måste ta sig runt).
Men buller och boendemiljö verkar å andra sidan inte vara en prioritet alls i planen, eftersom man har valt att föreslå bebyggelse med lamell och punkthus istället för i slutna kvarter, vilket inte ger några privata ytor för de boende och ger mycket dålig bullerdämpning... men jag förmodar att man tycker det är gott nog åt folk i Högsbo (ja, det var en sarkasm, jag tycker om folk i Högsbo)

Nej, jag är inte imponerad, utan tycker att planen strukturmässigt ser ut som en fortsättning på miljonprogrammen... fast i något mindre skala. Men det är å andra sidan så all bebyggelse ser ut i Göteborg nuförtiden, så jag borde inte vara förvånad.

Enda riktiga pluset som jag ser med planen är att man har ritat in en förskola i bottenplan på en av fastigheterna, vilket är mycket charmigare, bättre och billigare än att ha förskolor i baracker. Ett mindre plus kan ges åt att förslaget med lamellhus medför att allt hopp om slutna kvarter på platsen genom tillbyggnad i en nyktrare framtid inte är borta, även om de indragna fastigheterna fortfarande dödar gatornas möjlighet till stadsliv även på lång sikt.

Betyg: 2 av 5 tegelstenar för lamellhusvarianten och 1 av 5 för punkthusvarianten. (Allt under 4 tegelstenar är skit)
Senast ändrad 28 juni 2013 16:10
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Jag tog en titt på bullerutredningen också... och fastnade på lite på den här frasen.
"Bakgrundsnivån från trafikleder på långa avstånd innebär att värden under 45 dB(A) i realiteten sällan förekommer inom denna del av Göteborg."

Jag hade gärna sett att någon ställt en följdfråga till bullerexperten varför det är så... kanske till och med en ledande följdfråga i stil med: "Hade bebyggelse i sluten kvartersform kraftigt minskat bakgrundsnivån från trafikleder, både i själva kvarteren och bortanför kvarteren?"

Jag är väl ingen riktig bullerexpert, även om det finns internationella ljudexperter inom fordonsbranchen som tror att jag är det.. men svaret på den ledande frågan är "Ja".
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Så höga betyg som 1 och 2?! Nästan lite insmickrande betygssättning där tycker jag ;)

0 och 1 tycker jag, men då har jag inte läst planerna å andra sidan. Får man gissa att det slutar i lika "fina" bullervallar som vid Kvibergstragedin?
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Jag orkade bara läsa sista sidan av planbeskrivningen. Där står det:

Avvikelser från översiktsplanen
Detaljplanen är i överensstämmelse med Översiktsplanen.


Eftersom jag jag vet att översiktsplanen föreskriver tät blandstad så antar jag att detaljplanen måste ha implementerat det eftersom den är i överensstämmelse med översiktsplanen. Helt klart värt 4 tegelstenar av 5 möjliga.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010

Högsboskolan rivs

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.