Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Mandolingatan

Sida 2 av 3
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Karl Holmberg skrev:

Jag trodde faktiskt att om chefen säger en sak. - Då gör tjänstemännen som chefen säger. Eller?


I grund och botten är det en politisk fråga och inget som SBK kan köra på egen hand. Förvisso har politikerna med ÖP signalerat vad de vill ha, men uppenbarligen har ingen riktigt tagit det på allvar.

Det som behövs är att våra politiker tydligt går ut och säger vad kravspecen är (ett minimum av funktionsblandning/urban utformning) och att inget får OK i Byggnadsnämnden om det inte lever upp till det. Men dels har man väl inte riktigt insikt i problematiken och dels vill man inte stöta sig med byggindustrin (de kan ju satsa på mindre nogräknade kommuner istället, och då står man där utan utlovade bostäder...).

Skulle jag tro...
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 11 oktober 2010 23:15
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Johannes Åsberg skrev:Det är ju inte så att det finns en viss kvot punkthus som måste byggas (även om man kan tro det ibland). Om andelen punkthus av bostadsproduktionen ökar, så minskar något annat. Mandolingatan har bra förutsättningar att bli en mer stadsmässig gata. Jämför med dess förlängning på andra sidan torget, där man byggt bodar mot gatan, det har blivit ett väldigt trevligt stråk.

Vad gäller buller så är ju punkthus det sämsta man kan bygga. Det skapas ingen tyst sida och inga naturliga bullerhinder utan man behöver bullerskärm och man får vrida och vända på lägenhetslösningarna för att få tysta sovrum.

Jag kan tänka mig massor av alternativ som varit bättre. Även om man bygger punkthus hade man kunnat lägga dem mot gatan (som Högsbogatan) med lokaler i gatuplan. Det här är bara slöseri med central mark.


Ja, Högsbogatan är väl ett exempel på godkända punkthus. Vi borde skicka in ett yttrande, och jag har inget problem med att förespråka punkthus om dem byggs stadsmässiga.

Rent generellt känner jag att Frölunda Torg skulle behöva en rejäl skyskrapa, gärna över 150m.
Profilbild
Magnus M.
159 Inlägg
Ort: Göteborg (Guldheden), Gick med: Februari 2010
Karl: Ja, det kommer bara bli mer otryggt. Området är redan överfullt med meningslösa avstånd, så kallade överfallsbuskage, betongtunnlar, samt mängder med tomma gator utan angränsande byggnader.

Som före detta boende anser jag att det mest bedrövliga med Frölunda är alla öde, läskiga vägar man blir förpassad till som gångtrafikant. Men väldigt lite görs för att komma bort ifrån det i alla nybyggen. Det senaste tillskottet bostäder vid torget ligger två våningar ovan mark och har endast tillfört en parkeringshus-vägg.

Det borde ju finnas ett ganska stort intresse från Poseidon att utveckla området och ta ett första steg bort ifrån denna ångest och Frölunda Torgs usla trygghetsrykte. Att ha hus som vänder sig mot Mandolingatan med sina trevliga balkonger o d, det hade ju kunnat vara ett sådant första steg, bort ifrån den vindpinade postapokalyptiska ödslighet som präglat området i åratal och kommer göra så även i framtiden, om ingenting görs.

Egentligen kunde man som rättesnöre här ha en enkel regel: Går det att öppna en mysig restaurang någonstans i den här planen? Om nej, gör om.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Då Mandolingatan bara ligger ett stenkast från Frölunda Torg så går det inte att etablera butiker i markplan. Det är bara att fortsätta på gamla konceptet "Hus i park". En kvartersstruktur kräver att omgivningen är fri från stora köpcenter. Annars får man ingen etablering av butiker i markplan.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Krister Malmqvist skrev:

Då Mandolingatan bara ligger ett stenkast från Frölunda Torg så går det inte att etablera butiker i markplan. Det är bara att fortsätta på gamla konceptet "Hus i park". En kvartersstruktur kräver att omgivningen är fri från stora köpcenter. Annars får man ingen etablering av butiker i markplan.


Det stämmer inte, det är ett påstående helt plockat ur luften. Det finns alltid förutsättningar för handel där det finns stråk. Läget hade varit mer komplicerat om det inte legat ett stadsdelscentrum där. Då hade nog färre rört sig utmed Mandolingatan. Det precis sådana tvärsäkra men ogrundade föreställningar som försvårar blandstadsbyggande. Jämför med Näverlursgatan (på andra sidan köpcentrumet) där man byggt verksamhetslokaler och som blivit ett väldigt trevligt stråk.

Sedan måste inte allt vara handel, det finns många kommunala och ideella verksamheter som också behöver lokaler och som kan bidra till en levande stadsmiljö.

EDIT: Dessutom, nu var det ett tag sedan jag var där, men senast så fanns en blomsteraffär, livsbutik och frisör på Mandolingatan trots allt planerarna gjort allt i sin makt för att omöjliggöra etablering. Men verksamheterna hade lyckats klämma sig in på kortsidorna av de snedställda skivhusen.
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 12 oktober 2010 09:51
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Krister Malmqvist skrev:

Då Mandolingatan bara ligger ett stenkast från Frölunda Torg så går det inte att etablera butiker i markplan. Det är bara att fortsätta på gamla konceptet "Hus i park". En kvartersstruktur kräver att omgivningen är fri från stora köpcenter. Annars får man ingen etablering av butiker i markplan.
Jag tror precis tvärtom. Handeln i köpcentret ger ju förutsättningar (volym) för icke köpcentrumspecfika verksamheter att etablera sig i området runt Frölunda torg. I och med utbyggnaden av Frölunda torg har ju stadsdelen en ypperlig chans att bygga stad runt om. Här gäller det för stadsbyggnadskontoret att passa på när sådana öppningar ges.
Senast ändrad 12 oktober 2010 10:11
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Det är ju bra märkligt att man i planbeskrivningen redogör för vad som står i översiktsplanen med följande ord:

"[...]Dessutom anges att en blandning av bostäder och icke störande verksamhet är önskvärt.[...] Komplettering bör också fortsättningsvis ske så att bostäder blandas med service och verksamheter som inte är störande för omgivningen."

Man "bör" alltså komplettera med blandad bebyggelse, något som är "önskvärt". Klart positivt laddade ord i min mening, inte alls neutralt som t.ex. att funktionsblandning "medges".

Trots detta fortsätter man senare:
"För att detaljplanen ska vara flexibel ges även möjlighet för etablering av kontor i byggnaderna samt handel och icke störande verksamhet i bottenvåningen."

Nu har man droppat kraven och väljer att istället ge "möjlighet" till handel och andra verksamheter i bottenvåningen. Och det blir värre, längre fram föreslår man till och med andra användningsområden...

Om SBK tolkar ÖP som att det är önskvärt och att kompletterande bebyggelse bör blanda bostäder och verksamhetslokaler, hur kan det då inte ställas krav på det i planbeskrivningen...
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Johannes Åsberg skrev:

Men dels har man väl inte riktigt insikt i problematiken och dels vill man inte stöta sig med byggindustrin (de kan ju satsa på mindre nogräknade kommuner istället, och då står man där utan utlovade bostäder...).

Politikers insikt i problematiken kanske är Yimbys roll att greja? Hur skulle vi kunna göra det?

Är det verkligen ett problem för Göteborgs stad att närliggande kommuner såsom Öckerö, Partille, Mölndal mfl. blir manglade med gles husipark, typ "stadsvillor"? Spontant tycker jag att Göteborg i första hand skall satsa på hur man når en tät, attraktiv och levande blandstad på bästa sätt. Detta borde även vara attraktivt för kranskommunerna som kan specialisera sig på det som de är bra på.

Sedan äger ju kommunen bostadsbolag som beställer delar av den framtida staden. Dessa måste ju agera på den inhemska marknaden så risken är väl rätt liten för att politikernas löften ej uppfylls? Och om det skulle hända är väl det ingen big deal, eller? Det är ju nu man som politiker har chansen att tänka över hur man skall gå tillväga. Det är ju fyra år till nästa val.

Om det är någon politiker som läser detta. Snälla sätt stopp för dessa konstiga planer nu, ta ett snack med tjänstemännen och fråga hur man bygger blandstad och hur de personligen skulle vilja se att Göteborg utvecklades. Lägg sedan till era egna värderingar och gör detta till er politik, en profilfråga så att frågan drivs tydligt. Dra gärna med er andra partier i denna fråga och ni får garanterat min röst i nästa val.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ karl: Jag delar naturligtvis din målsättning. Problemet är risken att byggindustrin bygger i Kungsbacka eller Lerum istället för i Göteborg, om de inte får bygga som de vill (och tjänar mest pengar på). Det är det politikerna är rädda för. Jag tror iofs att den rädslan är något överdriven.

De kommunala bostadsbolagen kan naturligtvis bygga (och numera gör de ju det också, under lång tid byggde de inget alls) men det är politiskt kontroversiellt hur mycket politikerna ska använda dem som samhällsbyggnadsinstrument. Nuvarande regering har tex drivit igenom att de ska vara vinstdrivande - jfr: http://gbg.yimby.se/2010/06/kronika-hyckleri-om-m..

De ser också tyvärr alltför ofta sin roll enbart som bostadsförvaltare - att bygga och förvalta lokaler står inte högst på prioriteringslistan. Poseidon tex har ca 1,5 miljoner kvm bostadsyta men bara ca 58.000 kvm kommersiell lokalyta (som dessutom förvaltas av ett annat bolag). Lokalintäkterna utgör bara 4,4% av hyresintänkterna (Källa: Årsredovisning 2009).

Men det sitter ju politiker i styrelserna, så det är ju bara att opinionsbilda järnet så kommer det nog att bli annat ljud i skällan...
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 12 oktober 2010 22:49
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Johannes Åsberg skrev:

@ karl: Jag delar naturligtvis din målsättning. Problemet är risken att byggindustrin bygger i Kungsbacka eller Lerum istället för i Göteborg, om de inte får bygga som de vill (och tjänar mest pengar på). Det är det politikerna är rädda för. Jag tror iofs att den rädslan är något överdriven.

Det tror jag också. Är Göteborg konsekvent och bygger det som våra bostadssökande vill ha (Anna Erikssons kommentar) kommer ju kranskommunerna få det ganska svårt att sälja eller hyra ut sina nya punkthus som flörtat med byggindustrin. Det borde ju vara säkrare att lägga sitt kapital och bygga i Göteborg än i Lerum, även om man är tvungen att ha lokaler i nedersta våningen, eller?
Senast ändrad 12 oktober 2010 23:03
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Karl Holmberg skrev:

Politikers insikt i problematiken kanske är Yimbys roll att greja? Hur skulle vi kunna göra det?

Det är förstås även viktigt att försöka nå ut till allmänheten om Yimby och dess tankegångar.

Innan jag gick med i Yimby i februari i år så kände jag inte till Yimby (jag råkade hitta hit när jag sökte på nätet efter nybyggen i Göteborg). Jag hade heller inte tidigare funderat över det som Yimby förespråkar. Jag kände inte till begreppet husipark eller hade haft funderingar om blandstad (Yimbys definition). Jag tyckte nog att alla planer över bostadsbyggen med exempelvis husipark kunde se rätt småtrevliga ut. (Det syns bl a i min förslagsbild till E6-nergrävning under Örgryte som är fylld med husipark, vilket även påpekades i en kommentar.) Det var nästan så att jag först var lite tveksam till Yimbys tanke om att bygga tätt. Jag gick med i Yimby för att jag var intresserad av att hitta info om nya byggen i stan (både hus, vägar och spårväg etc). Men sen blev jag allt mer införstådd i Yimbys tankegångar och till slut såld.

Med andra ord tror jag att det är viktigt att försöka nå ut till så stor del av allmänheten som möjligt och väcka insikten hos människor om fördelarna med tät blandstad (Yimbys def.). Då kan många fler skandera vad för slags stad de vill ha och på så vis påverka politikerna.
Senast ändrad 17 februari 2013 02:43
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Karl Holmberg skrev:

Det borde ju vara säkrare att lägga sitt kapital och bygga i Göteborg än i Lerum, även om man är tvungen att ha lokaler i nedersta våningen, eller?


Well, den dagen politikerna vågar ställa en tydlig urban kravspec så får vi svaret...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Mattias Bolander skrev:


Med andra ord tror jag att det är viktigt att försöka nå ut till så stor del av allmänheten som möjligt och väcka insikten hos människor om fördelarna med tät blandstad (Yimbys def.). Då kan många fler skandera vad för slags stad de vill ha och på så vis påverka politikerna.


Kul att höra och du har såklart rätt. Alla tips och initiativ är välkommna!

Här är några saker man kan göra...
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 12 oktober 2010 23:12
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Johannes Åsberg skrev:

De ser också tyvärr alltför ofta sin roll enbart som bostadsförvaltare - att bygga och förvalta lokaler står inte högst på prioriteringslistan. Poseidon tex har ca 1,5 miljoner kvm bostadsyta men bara ca 58.000 kvm kommersiell lokalyta (som dessutom förvaltas av ett annat bolag). Lokalintäkterna utgör bara 4,4% av hyresintänkterna (Källa: Årsredovisning 2009).

Kanske är det läge att modernisera något av våra bostadsrelaterade bolag? (såsom Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Egna hemsbolaget, Gårdstensbostäder, Hjällbobostaden)

Kommunfullmäktige har ju det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

När Anneli Hultén, Jan Hallberg och Jan Gehl nu skissar på den nya älvstaden kanske man skulle kunna ta hjälp av ett stadsbyggarbolag som verkligen vet och kan hantera hur man bygger stad. (Älvstranden utveckling finns, jag vet..) För behövs det verkligen så många renodlade bostadsbolag i denna stad, egentligen? Om man kan tillåta 6-7 bostadsbolag kan man väl tillåta åtminstone 2-3 stadsbyggarbolag?

Jag kanske blev politisk nu. Men jag tycker verkligen att Göteborg borde kunna bygga mer spännande stad med alla de redskap vi har att tillgå. Är vi för ödmjuka och vill vara alla till lags?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Karl Holmberg skrev:

Om man kan tillåta 6-7 bostadsbolag kan man väl tillåta åtminstone 2-3 stadsbyggarbolag?


Jag tror att du är inne på rätt spår. Men det enklaste vore förstås att omvandla våra existerande bostadsbolag till stadsbolag, dvs. ge tydliga ägardirektiv om urban utformning och funktionsblandning. Ett enkelt sätt är att bestämma en lokalnorm. Vill bolagen sedan slippa hög vakansgrad så får de se till att bygga stadsmässigt (så att verksamheterna i husen kan gå runt).
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 12 oktober 2010 23:35
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Johannes Åsberg skrev:

..det enklaste vore förstås att omvandla våra existerande bostadsbolag till stadsbolag, dvs. ge tydliga ägardirektiv om urban utformning och funktionsblandning. Ett enkelt sätt är att bestämma en lokalnorm. Vill bolagen sedan slippa hög vakansgrad så får de se till att bygga stadsmässigt..

Låter som en väldigt bra idé, Johannes. Så långt ifrån detta är vi ju inte, egentligen. Det behövs ju bara en diskussion kring detta och sedan ett beslut. Är det byggnadsnämnden som beslutar detta? Skulle Yimby kunna bjuda dem på en lunch i ett mötesrum i Älvrummet och diskutera denna fråga?
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010

7. Vad kan man göra mer? Ge oss förslag!


Mitt förslag: Vi kan kontinuerligt bjuda politikerna i byggnadsnämnden på lunch i ett mötesrum i älvrummet och diskutera en stadsbyggnadsrelaterad fråga per gång.
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Om man som kommunalt bostadsbolag känner sig ensam, vilsen och rädd när det kommer till att förvalta verksamhetslokaler, varför inte överlåta den delen till GöteborgsLokaler.
Det där med tredimensionell fastighetsbildning har det ju varit snack om förut...

Fast idéen med stadsbolag låter ju väldigt bra!
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Tobias Axelsson skrev:

..varför inte överlåta den delen till GöteborgsLokaler.

Ja, precis. Vi har nog alla redskap redan, men saknar något som får ihop dem till en helhet.
J E
46 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Om viljan fanns skulle man kunna bygga blandstad längs hela spårvägssträckan mellan Frölunda Torg och Musikvägen.

Något sånt kanske

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 13 oktober 2010 14:42
Sida 2 av 3

Mandolingatan

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.