Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Högsbo -- halvdan kvartersstad med potential

Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Cyklade i går längs Högsbo-/Dag Hammarskjöldsledens västra sida och insåg att Högsbo, så okosher denna pensionärstäta sovstad nu kan kännas för en Yimbyit, faktiskt borde ha potential att förtätas till riktig kvartersstad.

Tittar man på Högsbo uppifrån kan man nästan tro att det är riktig stad, och inte den husipark(ering) man upplever om man cyklar genom området.

Området är redan byggt i utifrån ett rutnät, om än misshandlat. Och det finns gott om mark att bygga på som i dag bara används för parkeringsplatser eller gräsmattor, till exempel öster om Distansgatan, norr om Tvärhandsgatan och väster om Kapplandsgatan.

Själva Marklandsgatan består av en hord lamelldinosaurier som hjälper vinden ta fart. Men även de husen kantas av rejält tilltagna P-platser, gräsmattor eller låg bebyggelse, som liksom bara väntar på att få bebyggas med de kvarter de tycks ha varit tänkta för när gatnätet drogs.

Så relativt enkelt skulle man alltså kunna slå upp ett gäng riktiga stadskvarter på vad som i dag är P-plats, som skulle kunna råda bot på den funktionsseparerade bostadsöken som Högsbo är i dag. Man torde också kunna låta husen på Marklandsgatan sätta höjden med sina åtta våningar, i alla fall i den norra delen.

De slingande ormliknande hybriderna mellan lamellhus och kvarter som finns på bl a Kapplandsgatan och norr om Distansgatan, liksom de U-formade gårdarna, skulle i några fall kunna kvarterifieras. Förmodligen skulle man behöva göra de parkliknande GC-vägarna genom området till riktiga stadsgator också, för att förstärka rutnätet och kvarterskaraktären.

Någon som vet om det finns några planer åt det hållet?
__________________
==
http://mothugg.se
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Om det finns planer! Jag bodde där ett tag och förgyllde de mörka och tysta kvällarna i Högsbotorp med att planera kvartersstad över hela Flatås. Precis som du säger finns enorm potential. Det är kvarterisering waiting to happen!

Det har varit en hel del prat om att förtäta Högsbo och man håller på och bygger lite här och där. Att förändra "områdets karaktär" är dock tydligen otänkbart - alltså byggs fler punkthus. Det märkte jag när jag diskuterade frågan med en planarkitekt.
__________________
A house is not only a machine for living in
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Ja, visst lockar kartan över Högsbo att ta fram en bred filtpenna och med ett par väl avvägda streck bygga ihop ett stympat kvarters-U här och knyta ihop två lösa gatstumpar där. Vore intressant att veta mer om områdets bakgrund, för det tycks så uppenbart kluvet mellan två motstridiga ideal. Vem planerade?

Wikipedia har inte mycket. Men tydligen är Högsbo Göteborgs mest tätbefolkade stadsdel, om man räknar bort industriområdet på östra sidan leden. En tredjedel av de 16.000 invånarna är ålderspensionärer!

Och den som förtätar med punkthus för att inte förändra "områdets karaktär" har uppenbarligen inte förstått just "områdets karaktär": Det finns ö h t knappt ett punkthus i hela Högsbo, utan "områdets karaktär" är just parkerings- och bostadsöken byggd på ett riktigt gaturutnät.
__________________
==
http://mothugg.se
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Det tillkommer ju fyra nya punkthus längst med Högsbogatan i alla fall, ett är redan uppe (dock endast ett betongskal än så länge).

Något jag har funderat över är om det är möjligt att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till stadsgata, tidigare var den motorväg så ytterliggare ett steg ner borde ju inte vara helt omöjligt.
Senast ändrad 15 april 2009 03:29
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Mina tankar sen många år har varit att däcka över den från Järnbrott till Slottskogen ungefär. Då skulle en hel del stad kunnas få ut ovanpå.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael K:
Klart det skulle gå att göra den till stadsgata. Trafiken är störst mellan Margretebergsmotet och Annedalsmotet, ca 50000 per dygn, samt vid Flatåsmotet, ca 40000 per dygn. Fyra körfält borde alltså räcka för den södra delen och sex norr om Margretebergsmotet samt ev. ytterligare fält i korsningar. Den begränsning som redan finns till ett bilkörfält vid Marklandsgatans spårvägshållplats (30000 bilar per dygn där) och vidare mot stan är mer restriktiv än så. Men frågan är hur mycket man skulle vinna på det. Om du menar att bygga hus direkt längs vägen är jag tveksam till att dessa blir särskilt attraktiva. Utrymmesmässigt skulle mycket av nuvarande trafikzon kunna bebyggas utan att göra leden till en stadsgata. Ur barriärsynpunkt tillkommer funktionssepareringen med industrier öster om vägen och stora parkeringsplatser väster om densamma. Därför känns det rimligt att först skapa bättre blandstad i dessa områden. Stråket Högsboleden söder om Slottskogsgatan, Marklandsgatan, Distansgatan, Antenngatan samt Radiovägen och Marconigatan är alla utpräglat modernistiska trafikgator som borde vara bättre kandidater att göras mer stadsmässiga. Trots allt finns vissa fördelar med att bibehålla högre hastighetsstandard på den mer trafikerade Dag Hammarskjöldsleden i form av tex restidsvinster och framkomlighet för uttryckningsfordon. Barriäreffekten borde dock minskas med en GC-passage vid Gustaf Melins gata samt GC-bana över Marconimotet (där finns typiska tunnelpassager söder och norr om motet, men med Marconigatan som stadsgata bör passage även finnas genom motet). Andra möjligheter är GC-broar vid Friidrottens hus-Änggårdsbergen samt Slottskogen-Botaniska.
Själva leden byggdes väl under vänstertrafiktiden och är ett typexempel för tiden. Vore nästan lite synd att förstöra den helt. Margretebergsmotet är hyfsat inpassat i staden, annars är moten byggda för stora kurvradier och väl tilltagna. Flatåsmotet har tex två broar trots att trafiken på Tunnlandsgatan och J.A. Wettergrens gata bara är 5000 fordon per dygn. Marconimotet förefaller byggt för en dubbelfilig cirkulationsplats. I båda fallen har antalet körfält senare reducerats med hjälp av markerade spärrområden... Det värsta trafikgyttret finns mellan Högsboledens anslutning och Flatåsmotet. Här skulle trafikytan kunna minskas betydligt med signalkorsningar. Enklast vore att skippa extraramperna från Flatåsmotet mot stan. Med en helt signalreglerad korsning kunde dessutom båda betongramperna från Högsboleden tas bort. Då skulle terasshus mot väster kunna byggas på bergssidan. Trafiken på Högsboleden här är inte större än att två körfält (totalt) skulle räcka (fler i själva korsningen). En snålhet är att både Flatåsmotet och Radiomotet saknar ramper söderut. Det kan också bero på att man ansåg dem ligga för nära Järnbrottskorsningen (den var inte ett mot när leden byggdes) respektive Marconimotet. När man tagit bort motorvägsstatusen borde det dock gå att fixa med lite god vilja och snäva kurvradier för Radiomotet där jag tänker mig en inträngd klöverlösning.
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Efter stadsvandringen på Gråberget snackade vi om att göra en stadscykling från Linnéplatsen genom Högsbo söderut, med slutpunkt i Eklanda eller Frölunda torg. Finns intresse? Eller är det för tjockt med Yimby-aktiviteter före midsommar?
__________________
==
http://mothugg.se
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ johan: Det skulle väl vara 14 juni då. Annars kan man ju ta det efter midsommar - 28 juni. En intressant rutt kunde var såhär:Då får man ganska bra koll på möjliga stadsutvecklingsområden i sydväst. Eventuellt kan man lägga till en avstickare till 421 om folk orkar...
__________________
A house is not only a machine for living in
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Båda funkar för mig.

Fin rutt! Jag skulle också kunna tänka mig en avstickare över kommungränsen till Eklanda, som kan vara intressant ur ett Yimby-perspektiv. Mitt försiktiga intryck är att det inte är helt misslyckat jämfört med snarlika områden: Varierad bebyggelse, tätbebyggt och inte enbart säckgator, och inte fullt så klaustrofobiskt som det miljonprogramsvillaområde där jag själv växte upp. (Överlag är ju inkorporerandet av Mölndals åkrar i Göteborgs stadsutveckling tokintressant, men lite OT i Högsbo-tråden.)
__________________
==
http://mothugg.se
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Hmm, en spårväg från Mölndals Centrum via Åby Stallbacke vidare mot Eklanda och förbi Prippstomten (som kunde bli en ny stadsdel) å sen bort mot Frölunda Torg har ju mina funderingar gått i några år. Så väver man in det i Högsbotråden...
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Så kunde dessutom en annan gammal påtänkt linje läggas mellan Marklandsgatan och Järnbrott, vips så kunde Frölunda-Mölndalslinjen vika av in mot stan i höjd med Järnbrottsmotet genom någon sorts triangulär spårvägskorsning där.
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Matthias H. skrev:

Så kunde dessutom en annan gammal påtänkt linje läggas mellan Marklandsgatan och Järnbrott, vips så kunde Frölunda-Mölndalslinjen vika av in mot stan i höjd med Järnbrottsmotet genom någon sorts triangulär spårvägskorsning där.


Eller från Kungssten via Grimmered ner till Frölunda Torg, en redan upparbetad busslinje.
__________________
==
http://mothugg.se
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Inte eller Johan. Och ska ordet vara eller hur?
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Ja, vi säger väl och då.
__________________
==
http://mothugg.se
Profilbild
Axel Demker
8 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Låter som en intressant cykelvandring, om den blir av!

Cyklade själv förbi Eklanda och 421 för inte så länge sedan och funderade över om 421 kan ses som något slags lokalcentrum för Eklandaborna. Men i själva verket är ju 421 byggd för långväga bilister - hopplöst omodernt...

/Axel

Högsbo -- halvdan kvartersstad med potential

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.