Utskrift från gbg2.yimby.se
....

 > Infrastruktur

ERTMS

Take (Knol) Aanstoot
28 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Juni 2011
Fungerar ju än så länge inte fläckfritt på botniabanan, finns det nånstans där det fungerar som det ska? Hur länge ska man experimentera tills man byter taktik?

http://www.ertms.com/
Profilbild
Daniel Jonsson
144 Inlägg
Ort: Stockholm (Enskede), Gick med: Februari 2008
Jag skulle gissa att ERTMS är så noggrant inskrivet i EU-förordningar, handlingsplaner och nationella åtgärdsprogram vid det här laget att de tekniska utmaningarna att få skiten att fungera är många storleksordningar mindre än den byråkratiska utmaningen det skulle vara att ändra sig och byta system.

Sen är väl de flesta problemen med ERTMS snarast med de tekniska implementationerna än med standarden? Eller? Finns det stora feltänk där?
Take (Knol) Aanstoot
28 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Juni 2011
ERTMS fungerar tydligen bra i Nederländerna fick jag lära mig för nån vecka sen. 2 stora stråk har ERTMS och fler kommer att få ERTMS.

 > Infrastruktur
ERTMS

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan