Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Replik i GP kulturdebatt: Den täta staden är visst attraktiv och efterfrågad

 
Vi skrev replik på en kulturdebattartikel av arkitekturhistorikern Claes Caldenby där han tyckte det är dags att ifrågasätta den urbana normen. Artikeln publicerades i GP kultur den 25/10 där Yimby omnämndes i sedvanliga föraktfulla ordalag och där även Socialdemokraterna fick sig en släng av sleven. Tyvärr kom vår replik in lite för sent så GP valde att inte ta in den. Däremot hann Mats Arnsmar (S) skriva en replik som publicerades den 30/10 på debattartikeln med en slutreplik från Caldenby den 3/11. 

Vår refuserade replik följer här nedan i sin helhet.

 

Den täta staden är visst attraktiv och efterfrågad

Att det byggs för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt var anledningen till att nätverket Yimby Göteborg bildades 2008. Det är smickrande att arkitekturhistorikern Claes Caldenby nu lyfter fram den påverkan nätverket haft på Göteborgs stadsutveckling. Även om Caldenby inte delar vår vision om den täta blandstaden hoppas vi att han håller med om det positiva i att stadsbyggnadsdiskussionen lämnat de slutna rummen och nu diskuteras öppet i olika forum.

I sin en debattartikel på GP kultur (25/10) målar Caldenby upp 2010-talet som ”stadsutvecklingens” årtionde i Sverige. Caldenby tar utflyttningen från Stockholms innerstad som ett kvitto på förtätningens baksidor. Det han glömmer nämna är att kvadratmeterpriset för t.ex. 4:or i centrala Stockholm ökat från 92 443 kr i februari 2020 till 105 578 kr i september 2021. En ökning med 14% på 18 månader. Mitt under brinnande pandemi. Detta visar att vi behöver bygga fler områden med de kvaliteter som vi finner i den täta staden, inte färre.

Den täta staden är fortsatt oerhört attraktiv. Den ger ökad ekonomisk dynamik. Den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig. Den ger möjlighet att leva oberoende av bilen och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Tyvärr klarar inte Göteborg av att leverera tillräckligt med de efterfrågade täta stadsmiljöerna idag. Det byggs knappt några områden där större lägenheter och stadsradhus blandas med närhet till offentlig och kommersiell service. Att barnfamiljer tvingas flytta ut från Göteborg när de vuxit ur lägenheten är ett bevis på det. I täta stadsmiljöer, som Kungsladugård, kan familjer leva oberoende av bilen vilket är viktigt för att minska våra transporters inverkan på miljön.

Tvärtemot de scenarier som Caldenby målar upp, ökar befolkningen i Göteborg. Även under pandemiåret var inflyttningen större än utflyttningen i Göteborgs kommun. Befolkningen ökade genom att fler flyttade till än från vår kommun med 730 invånare.

Under de senaste 10 åren har inflyttningen ökat Göteborgs befolkning med 35 679 invånare. Till detta kommer det stora födelseöverskott som finns i Göteborg. Totalt har befolkningen ökat med 69 305 personer på 10 år. Knappast någon flykt undan förtätningen.

I motsats till Caldenby anser vi i Yimby att ytor som Skanstorget ska bebyggas. Skanstorget har varit en parkeringsplats längre tid än den varit ett torg. Skanstorget platsar fint in i Jan Jörnmarks böcker om ”Övergivna platser”. Skanstorget bör bebyggas med ett stadskvarter med flera våningar bostäder och lokaler i bottenplan. Skanstorget behöver fyllas med liv!

Även om mycket har hänt i Göteborgs stadsutveckling går det för långsamt. Vi vill att staden värnar och tar fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg. Vi har många exempel som Långgatorna och områdena Kungsladugård, Linnéstaden och Bagaregården. Vi vill bygga mer, mycket mer, på det viset. Vi vill liksom Caldenby bygga vidare på traditionen med en blandning av landshövdingehus, stadsradhus och lokaler i samma områden. Vi vet att det är ett vinnande koncept. Men, till skillnad mot när dessa områden byggdes bor vi större idag vilket kräver fler våningar med bostäder på husen för att uppnå samma befolkningstäthet och underlag för offentlig och kommersiell service.

Pär Johansson

Samordnare Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.