Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Småhusfobi eller småhusfäbless

 
Med jämna mellanrum diskuteras flyttmönstren mellan Göteborgs kommun och dess kranskommuner. Vad alla är överens om är att det är svårt för barnfamiljer att stanna kvar i stan när familjen växer. Detta inlägg baseras på en diskussion i Facebookgruppen efter att Demokraterna fått med sig Alliansen och Socialdemokraterna på att lägga om strategin för den nya översiktsplanen. De vill på sikt bygga tre nya områden för småhus.

Men är nya områden för småhus enda lösningen på barnfamiljernas behov? Statistiken visar en skriande brist på större lägenheter. Bara 11% av de färdigställda lägenheterna 2000-2018 är på 4 rum och kök, medan endast 1,3% är större än så. Barnfamiljerna måste kunna bo kvar i staden och då krävs fler prisvärda större lägenheter.I did an interview this morning for a book on the #ClimateEmergency with a chapter on urbanism. They asked “what’s the most important thing we can do about all the car-dependent #sprawl out there?” My simple answer: “for God’s sake, stop building it!” (Brent Toderian, 17 sep. 2019).

När Patrik Höstmad och Patrik Sjöberg för några år sedan gick igenom frågan om var barnfamiljerna bor blev det tydligt att den täta staden är mycket populär.

SDN Majorna-Linné är den stadsdel där det föds flest barn. På inget annat ställe i regionen föds så många barn på så liten yta. Det är här vi har regionens vagga. I stadsdelen finns drygt 10.000 barn vilket är lika mycket som Askims samlade befolkning. Lägger vi till barnen i Centrum finns totalt drygt 16000 barn är i storleksordningen av tätorten Lerums befolkning. Flest barn finns i Kungsladugård (1753), Masthugget (1634) och Majorna (1592). Det saknas inte barn i de centrala delarna.

I en registerstudie följdes alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan. Flyttningarna förklaras av bostäderna, det var stora skillnader mellan bostadsområden inom Göteborg och många barn flyttar även in till Göteborg. Behovet handlar således snarare om bristen på större bostäder, inte uttryckligen småhus.

Antal nybyggda småhus i Göteborgs kommun jämfört med kranskommunerna, 2000-2018.

Det är dags att bryta inbillningen att man måste flytta till småhus när man skaffar barn. Men då måste det också finnas alternativ. Det är ofta olönsamt att bygga småhusområden, oavsett vad de boende betalar i skatt, och det kan ifrågasättas ur klimat- och miljöperspektiv där boende i småhus i större grad är beroende av bilen för sina vardagsbestyr. Det är så klart smidigt med en liten tomt att släppa ut barnen på, men det borde inte vara ett måste så länge det finns bra slutna innergårdar och grönområden i anslutning till boendet. Dessutom kan lägenheterna längst ned byggas med uteplats. Kanske kan nya sätt att förtäta den befinliga staden göras med stadsradhus, s.k. townhouses, i mellanstaden? Urbant och liten egen täppa i ett.

Ett annat nytt grepp har testats i Lundbypark på Hisingen. Vi var där på Yimbyvandring i höstas och fick se Sverigehusets 16 bokaler i markplan. Detta kan misstas för lokaler men är i själva verket lägenheter om minst 2-3 rum med egen entré från gatan. Samtliga har loft och hög takhöjd (åtminstone 4,4 meter), men fyra av dem är snarare att betrakta som partitioner av infogade stadsradhus i huvudbyggnaden. Dessa etagelägenheter i två plan är på mellan 147-163 m2 fördelade på 5-7 rum. De nås utöver egen entré i gatuplan och från innergården även genom ett invändigt trapphus. De såldes för cirka 5 miljoner och är nu samtliga sålda.

Antal nybyggda lägenheter i flerbostadshus i Göteborgs kommun jämfört med kranskommunerna, 2000-2018.

Antal nybyggda lägenheter fördelat på antal rum i Göteborgs kommun, 2000-2018.

Som blir tydligt i ovanstående graf byggs det väldigt få lägenheter som är större än 4 rum och kök.  Under perioden 2000-2018 har det byggts 26 062 lägenheter i flerbostadshus i Göteborgs kommun, men av dessa är 88% mindre än 4 rum och kök. Bara 11% är 4 rum och kök, medan 1,3% är större än så. I absoluta siffror är det mycket skralt med nybyggda större lägenheter

Antal rum Antal lägenheter
5 rum och kök 329
6 rum och kök 13
7 eller flera rum och kök 0

Det blir därför lite märkligt när Demokraterna får med sig Alliansen och Socialdemokraterna på att lägga om strategin för den nya översiktsplanen (läs vårt yttande här) och bygga fler områden med småhus. Detta tror de ska minska utflyttningen av barnfamiljer till kranskommuner. Småhus i Göteborg är inte billiga idag. Detsamma gäller för lägenheter. Steget från en hyrestrea till ett köpt boende som passar en tvåbarnsfamilj i Göteborg är enormt. För många är det inte bekvämt att låna 6-7 miljoner även om man har hyfsade inkomster.

Det som blir avgörande blir kostnaderna för de som ska köpa husen. Kan man inte komma ner i kranskommunernas priser är det fullständigt meningslöst. Antagligen är det boendekostnaderna som dominerar totalt över alla andra faktorer, tom kommunalskatteskillnader. Det hade varit intressant att titta mer ingående på vad större tillgång på stora lägenheter till samma kostnad som villa/radhus skulle göra för flyttströmmarna.

 

Exemplet Lundby

Det är klart att det måste vara möjligt att bo kvar i staden även för växande familjer. I Lundby har stadsdelsnämnden hemställt hos byggnadsnämnden att säkerställa att andelen och antalet nya större lägenheter ökar i centrala Lundby när Backaplan nu ska utvecklas. I ett tjänsteutlåtande konstateras att

Utbudet av lägenhetsstorlekar är en faktor som påverkar var människor väljer att bosätta sig beroende på livssituation. För att säkerställa en blandad befolkningssammansättning i Älvstaden bör lägenhetsstorlekar och lägenhetsfördelning bestämmas i detaljplan.

Diagrammet visar hur lägenhetsstorlekarna i det nybyggda området Östra Kvillebäcken skiljer sig från Göteborg som helhet. Den stora skillnaden är den större andel mindre lägenheter och den mindre andelen stora lägenheter som finns i Östra Kvillebäcken jämfört med Göteborgssnittet.

Det finns ett samband mellan typ av boendeform, lägenhetsstorlek och i vilken fas i livet en befinner sig. Ett mer blandat bostadsbestånd ger förutsättningar för en mer blandad åldersspridning i befolkningssammansättningen.

Nedan ges en summering av en jämförels mellan de nybyggda områdena Västra Sannegårdshamnen, Porslinsfabriken och Östra Kvillebäcken i Lundby.

 

Inflyttning i Västra Sannegårdshamnen, Norra Älvstranden, började 2005 och området stod klart 2011. Innan bodde ingen i området. 2015 fanns 804 bostäder, vara av 80 procent är bostadsrätter och 20 procent är hyresrätter. 35 procent av lägenheterna är på mindre än 70 kvm och 11 procent över 110 kvm. I genomsnitt bor det 2,3 personer i varje bostad.

Inflyttning i Porslinsfabriken, Centrala Lundby, började 2009 och området stod klart 2013. Innan bodde ca 600 personer i området. Idag finns ca 876 bostäder vara av 68 procent är bostadsrätter och 32 procent är hyresrätter. 74 procent av lägenheterna är på mindre än 70 kvm och endast 1 procent är över 110 kvm. I genomsnitt bor det 1,6 personer i varje bostad. Porslinsfabriken byggdes i ett basområde som redan hade befolkning.

Inflyttning i Östra Kvillebäcken, Centrala Lundby, började 2013. Innan bodde runt tio personer i området. 2017 finns ca 1180 bostäder vara av 51 procent är bostadsrätter och 49 procent är hyresrätter. 70 procent av lägenheterna är på mindre än 70 kvm och än så länge finns det inga lägenheter över 110 kvm. I genomsnitt bor det 1,3 personer i varje bostad.

Kartorna illustrerar hur bostadsbeståndet ser ut inom 1 km radie från Backaplan. Siffrorna som finns i kartorna visar det totala antalet lägenheter inom respektive basområde.

 

Så frågan är var denna småhusfäbless kommer ifrån? Bevisligen attraherar Göteborgs tätaste primärområden majoriteten av de barnfamiljer som bildas där. Ställ krav på att bygga prisvärda större lägenheter i en urban miljö så att barnfamiljerna kan bo kvar i sitt område.

 

Tanken är på sikt att bygga tre områden för småhus som på allvar tar upp kampen mot utflyttning till kranskommunerna. Exakt var de här områdena kommer hamna har inte definierats i detalj men klart är i alla fall följande:

- Ett område i norra Göteborg, på Hisingen, för att stoppa utflyttningen till Kungälv.

- Ett område i nordost, i trakterna kring Bergum, för att stoppa flykten till Partille och Lerum.

- Ett område i söder, någonstans i trakterna kring Hovås eller Billdal, för att stoppa flödet till Kungsbacka.

 

Inägget diskuteras i Facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Harry Tranchell (25 April 2020 23:50):
Till syvende och sist är det per definition billigare att bygga hus med en täppa än att bygga stora våningar i staden. Det är den stora frågan. Sen är det lite underligt med ert resonemang då jag hört flera unga familjer som har ett önskemål att hitta ett ställe utanför Göteborg centrum av flera anledningar än de ni beskriver. Det är bara att konstatera att er förtätningsönskan inte delas av många unga familjer!! Och det borde ni ta hänsyn till i era diskussioner.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.