Utskrift från gbg2.yimby.se
....

GT debatt: Skapa blandstad längs med evenemangsstråket

 
Vi skriver på GT debatt med anledning av diskussionerna om Scandinaviums ersättare som än en gång sätts på paus. Istället för att pausa vill vi se en total omstart med en rejäl utredning av alternativa placeringar av arenan, samtidigt som blandstad byggs i evenemangsområdet. 

Debattartikeln följer i sin helhet.

 

Skapa blandstad längs med evenemangsstråket

I slutet på januari stod det klart att de politiska samtalen i arenafrågan havererat. Återigen tas ett omtag i arenafrågan och evenemangsstråkets framtid. Utredningen, som från början handlade om Scandinaviums ersättare, har svällt till att omfatta hela evenemangsstråket längs Skånegatan. Det som lades fram för kommunstyrelsen våren 2019 handlade inte längre så mycket om arenor utan hade stort fokus på ett nytt centralt enormt shoppingcenter.

Samtidigt som planerna på ett nytt shoppingcenter överges är det oklart vad som kommer byggas istället. På onsdag 26 februari finns möjligheten för politikerna i kommunstyrelsen att dra i nödbromsen och på riktigt utreda förutsättningarna för en ny arena i centrala Göteborg. Yimby har tidigare ifrågasatt både behovet av en ny evenemangsarena (GP debatt 2 maj 2018) och placeringen vid Svenska Mässan (GP debatt 19 mars 2018).

Som ofta varit fallet i olika projekt i Göteborg har utredningarna företagits i det dolda. Först när en färdig lösning finns framme presenteras resultaten för göteborgarna som då får ta ställning till ett färdigt koncept, utan att få reda på förutsättningarna och alla de olika avvägningar som gjorts på vägen.

Det är utmärkt att planerna på ett nytt shoppingcenter arkiveras, förhoppningsvis för all framtid. Göteborgsalliansen stod ensam kvar bakom förslaget, som skulle lagt en död hand över Göteborgs innerstad och de populära centrala blandstadskvarteren.

Vi i Yimby gillar visserligen upplevelser och evenemang, men vänder oss emot den starka koncentrationen av evenemang/upplevelser som redan finns här. De senaste åren har antalet besökare på Scandinavium rasat från knappt 800 000 år 2005 till 550 000 år 2018. Under samma period har kommunens invånarantal ökat med nära 87 000 personer. Det verkar alltså finnas en betydligt större efterfrågan på bostäder i Göteborg än vad det finns på en evenemangsarena.

Ytterligare en ev. arena i evenemangsstråket bara skulle befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden, utan ett levande stadsliv. Något som skulle kunna skapas om man istället förtätar området med riktig blandstad, bland annat, som vi tidigare föreslagit, genom att bebygga Valhallas grusplaner med stadskvarter.

Kommunens egen omvärldsanalys (av Leisure Development Partners) av liknande evenemangsarenor i Norden visar att arenans lokalisering har ingen (eller mycket svag) korrelation med antal event. Tvärtemot vad som ofta hävdas i debatten gäller att ju längre från stadens centrum och centralstationen arenan ligger desto fler evenemang har den.

De bästa arenorna i Norden, mätt i kvoten mellan marknadens storlek och antal evenemang, är Hartwall arena i Helsingfors samt arenorna Royal och Forum i Köpenhamn. Arenan i Helsingfors ligger 5,7 km från centrum med 17 minuter restid med kollektivtrafik. Arenorna i Köpenhamn ligger 6,8 resp. 1,4 km från centrum och med 16 resp. 10 min restid.

Om kommunen nu ska investera i och bygga en ny arena bör den alltså placeras i utkanten av centrum. Vi har tidigare föreslagit Gamlestaden som en lämplig placering. Mellan järnvägen och E45 vid Slakthusmotet finns exploaterbar mark som ägs av kommunala Göteborgs Energi. Hit är det 3,6 km med bil från centrum vilket tar 8 minuter att köra och 8 minuter med kollektivtrafik. Från Korsvägen tar det idag 14 minuter hit.

Detta frigör attraktiv mark i centrum och möjliggör ny stadsbebyggelse i området mellan Skånegatan och Mölndalsån. Stora markvärden kan på så sätt realiseras och komma göteborgarna till gagn. Samtidigt bidrar den nya arenan till att binda samman de yttre stadsdelarna med centrala Göteborg.

Vi föreslår återigen en ny förutsättningslös arenautredning. En utredning som tar sin utgångspunkt i markvärden, lokala och globala stadsbyggnadseffekter, liksom möjligheten att öka integration och möten mellan människor, samtidigt som en mer jämlik och attraktiv stad skapas.

I området kring evenemangsstråket har vi nu en unik möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden, Göteborgs mest populära stadsdel. Lägg ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Göteborgarna förtjänar bättre.

Pär Johansson

Anders Bäck

Samordnare nätverket Yimby Göteborg

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.