Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Kvarteret Merkurius del 2

 

Handkolorerat vykort från tidigt 1900-tal. Bildkälla: Carlotta

 

I samband med rivningen under sommaren blev jag nyfiken på hur kvarteret sett ut tidigare, dels innan markparkeringen, men också kvarteret som sådant före Merkurhuset uppfördes. Medan jag tittade ut från de öppna fönstergluggarna i det snart rivna trapphuset var det en härligt naiv tanke som slog mig: Tänk om gårdshuset var en del av den äldre bebyggelsen! Kunde det vara en sista rest av det låga bryggerikomplex, som legat där innan Merkurhuset stod färdigt? Kunde det vara så att den enhetligt mauva kulören på de olika byggnadskropparna förledde oss att läsa in ett starkare samband än det fanns fog för?

Den armerade betongen som uppdagades i rivningsmassorna fick mig att avfärda denna tanke ganska omgående, men den väckte ändå tillräcklig nyfikenhet hos mig för att vilja undersöka hur det hade sett ut tidigare. Efter en del detektivarbete och fragmentariska pusselbitar har bilden klarnat något, även om vissa saker är fortsatt oklara, och jag tänker att detta kan vara av intresse även för andra.

För fler perspektiv på rivningen i kvarteret Merkurius, så publicerade Direktpress en artikel om detta. Texten innehåller bland annat intervjuer med personer som är inblandade i projektet, och är illustrerad av våra foton från besöken på platsen.

 

Historisk tillbakablick

Nedan följer en redogörelse av det text- och bildmaterial som jag kunnat hitta, vilket direkt eller indirekt ger en något klarare uppfattning av hur kvarteret var bebyggt.

 

Plan från 1812-13 över hur staden skulle byggas ut när fästningsmurarna revs. Skeppsbron uppe i de gråmarkerade kvarteren till vänster på fyllnadsmassor utanför den befästa staden. Bildkälla: Göteborgs historia

 

1815 hade Maria Greta Svensson, som satt inne på bryggerirättigheter, fått sin man Sven upptagen i bryggaregillet. Tillsammans hade de upplåtit åtminstone delar av kvarteret för Oscardals bryggeri. Verksamheten bedrevs under Svens ledning fram till att han dog 1849 (Maria Greta avled redan 1834), och efter det var bryggeriet igång i ytterligare sju år.

 

I kvarteret Redaren (bildens mitt) uppfördes stenhus i tre våningar under 1860-talet. Dessa skymmer den äldre, och något lägre bebyggelsen i kvarteret Merkurius bakom. Detta gör det svårt att säga något om hur kvarteret var bebyggt i den ände där Merkurhuset står idag. Keillers mekaniska verkstad syns i förgrunden. Foto från "någon gång före 1880". Bildkälla: Carlotta

 

Bryggaregatan är alltså uppkallad efter Oscarsdals bryggeri, vars verksamhet bedrevs under första hälften av 1800-talet i lokaler uppförda på mark som frigjorts när fästningsmuren rivits. Den vita längan var troligtvis en del av bryggeriet, vilket lades ner 1856. Samma år öppnade Carl Mauritz Hammar sin plåtverkstad i Göteborg (måhända i det nedlagda bryggeriets lokaler, om inte annat flyttade de till kvarteret senare), med specialisering på bland annat lanternor och efter hand även kompasser. Den lägre – nu rivna delen av Merkurhuset till höger med småspröjsad överdel på fönstren. Bildkälla: Carlotta

 

I detta flygfoto från 1932 kan vi få en förståelse för kvartersstrukturen, och det ger oss även en aning om skalan på bebyggelsen innan Merkurhuset uppfördes i slutet av 1890-talet. Kvarteret ramas in av den korta Bryggaregatan till vänster mot kvarteret Redaren, Surbrunnsgatan till höger och den bakre delen vätter mot Stora Badhusgatan. Bilden är en avfotad (och redigerad) detalj från ett större flygfoto i Robert Garellicks "Göteborg före grävskoporna" – en viktig bok för att förstå vidden av rekordårens omfattande rivningar. (klicka för större bild)

 

1912: Kvarteret Merkurius näst längst nere till vänster i Albert Lilienbergs planförslag för Otterhällan. Fastighetsindelningen kan anas, även om det inte framgår så tydligt på grund av låg upplösning. Gårdshuset är inte ens utritat (om man tänker på min ursprungliga hypotes). Bildkälla: Carlotta (klicka för något större bild)

 

Foton tagna 1939 från olika vinklar på nuvarande Esperantoplatsen. Notera det ljusa tvåvåningshuset längs Stora Badhusgatan i bilden till vänster, och längs Surbrunnsgatan med Merkurhuset i bakgrunden i bilden till höger. Bildkälla: Carlotta (klicka för att förstora).

 

En magnifik vy över Göta älv från Otterhall, 1941, där kvarteret Merkurius råkat komma med. Taken i förgrunden ger oss en viktig pusselbit för att tolka den gryniga bilden nedanför. Bildkälla: Carlotta

 

Kvarteret Merkurius framträder som en UFO-observation i detta kraftigt uppförstorade utsnitt av Lantmäteriets ortofoton över Göteborg 1960. Det är också den senaste bild jag kunnat hitta innan rivningen av bebyggelsen närmast Stora Badhusgatan under 1960- eller 70-tal.

 

I detta foto från 1987 kan man se att den lägre bebyggelsen i kvarteret Merkurius är avriven sedan länge. Även ytan i förgrunden där Keillers mekansika verkstad låg används nu som markparkering. Kvarteret Redaren (bortsett från "Kinesiska muren") står på tur. Bildkälla: Carlotta (Foto: Staffan Westergren).

 

Den avrivna ytan kom att användas som markparering i omkring 50 år ... Bildkälla: Wikipedia

 

Sommaren 2019: Nu återstår att se hur den nya byggnadskroppen kommer att sammanfogas med den gamla. Foto: Olof Antonson

 

 

Mittrisalitens torn

När man går igenom en mängd äldre foton från olika decennier från samma plats, blir det också tydligt hur en byggnads yttre anpassas över tid. En intressant detalj är Merkurhusets torn på framsidan, där man kan skönja flera parallella spår av en byggnad som möter tiden.

 

Juli 2019. Foto: Olof Antonson

 

Förändring över tid mellan olika fototillfällen, från vänster till höger: 1901, 1947 och 2010-tal. Svenska Lloyds urtavla är nog många medvetna om, men denna tillkom alltså först senare. (klicka för marginell förstoring).

 

Tittar man noga kan man se både de igenmurade fönstergluggarna och bokstäverna efter urtavlan. Foto: Olof Antonson

 

Vi har anledning att återbesöka kvarteret Merkurius i en del 3 när den nya byggnaden står färdig.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Kvarteret Merkurius del 1

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.