Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Kvarteret Merkurius

 

Från pågående rivning av Merkurhusets lägre del. Foto: Olof Antonson

 

Den senaste tiden har det börjat hända saker på Skeppsbron, en plats vars planer länge varit föremål för diskussion i ekonomiska termer om lönsamhet (läs: "miljardförlust") och genomförbarhet. Även för den med ett intresse över snittet för stadsutveckling, har det varit något oklart vad som egentligen kommer att hända – och när.

Planerna för Merkurhuset och "Kinesiska muren" i grannkvarteret har varierat genom åren, och i illustrationerna har det visats på flera scenarion med nybyggnation, rivning och bevarande i olika hög utsträckning. Samtidigt har det talats om att både Merkurhuset och Kinesiska muren skall bevaras, vilket om inte annat blev tydligt av de senaste årens grundförstärkning av byggnaderna. Detta har uppenbarligen gett upphov till viss förvirring över vad som gäller när väl grävskoporna stod på plats i kvarteret Merkurius för ett par veckor sedan.

 

 Merkurhusets innergård. Foto: Jesper Hallén

 

Mycket bottnar nog i antaganden, definitionsfrågor och materiella intressen: Vad läggs det för tolkning i formuleringar som att byggnaden skall bevaras. Ingår kvarterets olika kvarvarande – och sammanbyggda – delar i detta skydd, eller är det endast huvudbyggnaden? Lurar husens enhetliga kulör oss att läsa in ett starkare band än det finns fog för när kvarteret skall exploateras på nytt? Skall man tolka det hoppfullt eller cyniskt?

 

Mot bakgrund av det stora kulturhistoriska värdet så omfattas både Merkurhuset och Kinesiska muren av rivningsförbud q1. Byggnaden får inte rivas. Delar av tak får rivas i de fall de ansluter till byggnadsdelar utanför området som rivs. Byggnadens exteriör och byggnadens trapphus ska bevaras, till såväl helhet som enskilda byggdelar, material, färg och dekorativa detaljer, så att dess kulturhistoriska kvaliteter och arkitektoniska egenart inte förvanskas.

Avsikten med undantaget i skyddet som anger att delar av tak får rivas, är att byggnadsdelar som ligger utanför området med skyddsbestämmelsen ska kunna rivas och att tak som påverkas av det ska kunna tas bort vid behov.

 

Ur planbeskrivning för Skeppsbron

 

Vad innebär egentligen formuleringarna om att delar av vissa tak får rivas, och vad "ligger utanför området med skyddsbestämelsen"?  Är det en byråkratisk omskrivning för att den lägre bebyggelsen med största sannolikhet ryker? Vi vet nu hur det blev i verkligheten, och kanske dessvärre även hur det brukar bli, men det skulle kunna ha framgått – och kummunicerats ut – bättre redan från början!

Det öppnar även upp för frågan om huruvida lågdelen av "Kinesiska muren" kommer att gå samma öde till mötes? Det är viktigt med tydlighet i dessa frågor, särskilt som Göteborg drabbades mycket hårt av efterkrigstidens rivningsvåg och moderniseringsiver.

 

Å andra sidan är illustrationsritningen i detaljplanen tydlig med att Platzers och Bygg-Götas kontorshus kommer att jämkas samman med Merkurhusets huvudbyggnad, och att de andra delarna får ge vika. Det finns ännu inget bildmaterial för den nya byggnaden, men den ritas av Bornstein Lyckefors Arkitekter, som nominerades till Yimbypriset 2017 för det landshövdingehusinspirerade kvarteret på Herkulesgatan. Detta är något som bådar gott sett till det stora hela! (för större bild av planen se illustrationsritning)

 

Tråkigt men sant, så blev en rivning av de lägre husen i kvarteret Merkurius en förutsättning för nybyggnation enligt planen, där den nya delen på något sätt skall sammanfogas till en helhet med Merkurhusets huvudbyggnad. Stora Badhusgatan med spårvägsdragning är även avsevärt mycket bredare idag än innan kvarteren revs av under saneringsvågen, vilket lämnar mindre byggbar mark än som funnits i där historiskt. Ytterligare ett incitament för rivning av den lägre bebyggelsen med andra ord.

 

Pedagogisk illustration över vilka delar som skall rivas för att lämna plats åt det nya kontorshuset, och vilken del som kommer att bevaras. Värt att notera är också att Merkurhuset satt sig omkring 1,5 meter i leran sedan 1897. Stora Badhusgatan har i sin tur höjts, vilket ytterligare förstärker nivåskillnaden. Bild: Patrik Höstmad (klicka för att förstora)

 

 

Rivning av gårds- och gathus sommaren 2019

Nedanstående är en dokumentation av rivningsprocessen. Bilderna är tagna under några besök i kvarteret Merkurius i slutet av juni och början av juli. Den bästa kameran sägs vara den man har med sig, vilket i det här fallet innebär att det mestadels är mobilfoton tagna av Jesper Hallén (då min telefon har kronisk brist på minne). Om inget annat anges, så är det han som är fotograf. Jag har dock besökt platsen under senare tillfälle med ett zoomobjektiv för att komplettera med foton från marken utanför de växande avspärrningarna.

 

Notera hur det lägre gathuset är fyra fönster i bredd ut mot gatan ...

 

... Men till synes bara två in mot gården (vilket framgår tydligare i detta foto från senare tidpunkt när gårdshuset rivits). Från trapphuset sker en sömlös övergång till den högre delen av Merkurhuset. Något som ytterligare komplicerar sambandet mellan byggnadens olika delar i relation till bevarande, men också illustrerar undantaget i skyddet.

 

Passage: Vid tidigare besök genom åren har vi ofta funderat kring om det kunde göras något av den smala passagen genom kvarteret. Det är en rumsligt intim miljö – särskilt innan rivningen av det förtjusande gårdshuset – och i skydd av den ofta vindpinade älven. Förhoppningsvis tas det fasta på denna potential. Det talas bland annat om restaurangverksamhet i bottenvåningen av det nya kontorshuset, vilken skulle kunna dra nytta av innergården och det faktum att ingen kommer att bo i kvarteret. Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora)

 

Förhoppningsvis togs dessa fönster med munblåst glas till vara på något sätt. (klicka för att förstora)

 

Notera nivåskillnaden mellan de olika huskropparnas fönster.

 

Gathusets svale

 

Fler detaljer från trapphuset. Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora)

 

Fönstret åt gården

 

Shabby chic

 

Ett unikt objekt för den händige!

 

Härlig patinerade väggar klädda i vass och puts

 

Öppen planlösning

 

Det lägre gathuset sågas av från huvudbyggnaden

 

Notera hur sågklingan syns även från utsidan

 

Karlsson på taket-miljö

 

På vindsgolvet låg ett fågelkadaver och en hög med flygbiljetter från 1992. Foto: Olof Antonson

 

Brandgavlarna är ännu intakta

 

Gårdshuset före och efter. (klicka för att förstora)

 

Inför rivningen av gathuset har det gjorts en öppning på närmare en meter i skarven mellan de båda huskropparna (där det tidigare satt en sågklinga fast i väggen). Foto: Olof Antonson (klicka för att förstora) 


Från andra sidan är nu vindsförrådet synligt. Foto: Olof Antonson

 

Passagen

 

 

Uppdatering 17/7

Sedan det senaste besöket har nu även gathuset rivits. Längs gaveln kan man tydligt se det tidigare trapphuset till vänster, och även tapeterna i rummen till höger.

 

Det blir en del bröte att frakta bort.

 

 

 

Det är tråkigt att vissa delar rivs, men det är också positivt att Merkurhusets huvudbyggnad fick stå kvar. Den ger i samspel med Kinesiska muren karaktär åt platsen, och en förankring i historien. Tillsammans med husen på andra sidan Stora Badhusgatan bidrar de också till en viss läsbarhet områdets bebyggelseutveckling. Det skall dock bli intressant att se hur kvarteret Merkurius – och resten av Skeppsbron – nu tar form, och hur staden återfår kontakten med älven!

 

Visionsbild över ett framtida Skeppsbron. Illustration: Andrea Hulting Gustafson, Erséus Arkitekter (klicka för att förstora)

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ursprunglig tråd om rivningen här
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.