Utskrift från gbg2.yimby.se
....

GP debatt: Sluta hyvla i planerna för nya bostäder i Göteborg

 
Vi skriver på GP debatt (29/1) om det rekordlåga antalet detaljplaner med bostäder som Stadsbyggnadskontoret skickade ut på samråd 2018. Trots att Stadsbyggnadskontoret är väl medveten om bristen på bostäder och problemen med att bygga glest, fortsätter planerarna att hyvla ned antalet bostäder.Stadsbyggnadskontoret försöker genomgående hyvla i planerna och minska antalet bostäder.

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Sluta hyvla i planerna för nya bostäder i Göteborg

De flesta är överens om att det byggs för få bostäder i Göteborg. Senaste SOM-undersökningen visade också att 82 procent av göteborgarna oroar sig över bostadsbristen. Hela 86 procent upplever att bostadsbristen är ett problem. Bostadsbristen ställer också till problem för stadens företag. På GP Debatt (2/1) skrev Västsvenska Handelskammaren att en majoritet av företagen har problem att rekrytera på grund av bostadsbristen.

Rekordlång bostadskö

I början på året kunde vi dessutom läsa att Boplats Göteborg rapporterar om rekordlånga köer för att få en bostad. Kötiden för att få en bostad ökade under 2017 med nio månader till 2 000 dagar. Detta skapar så klart stora problem för alla som vill byta bostad eller flytta till Göteborg för att arbeta eller studera. Bostadsbristen innebär också att fler personer vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende.

Trots detta ser vi ingen direkt ljusning för alla bostadstörstande göteborgare. Yimby Göteborg har de senaste åtta åren årligen sammanställt de detaljplaner med bostäder som gått ut på samråd, det vill säga det som kommer att byggas på ett par års sikt. Tyvärr måste vi konstatera att 2018 var ett katastrofår. Både om vi ser till antalet planer som gått ut på samråd och antalet bostäder i planerna är det ett katastrofalt dåligt resultat.

Oroade över framtiden

Det är mycket glädjande att det just nu är fler bostäder i produktion än på mycket länge, men vi blir oroade över vad som kommer härnäst. Under hela 2018 har stadsbyggnadskontoret bara klarat av att leverera 277 bostäder i sex detaljplaner till samråd. Jämför vi detta med snittet de senast föregående sju åren, då 21 detaljplaner med 5 700 bostäder gått ut på samråd årligen, ser vi en radikal nedgång.

Fastighetsdirektören Martin Öbo ger uttryck för att de pågående planerna måste bli klara innan nya kan påbörjas och skickas ut på samråd (GP Debatt 15/1). Det är lätt att instämma i. Problemet är att stadsbyggnadskontoret konsekvent hyvlar ned antalet bostäder i planerna. Dessutom har de presenterat få bostadsplaner i de centrala delarna av staden. Det är här, i de urbana miljöerna, där köerna är längst och efterfrågan störst. Ändå är de flesta färdiga planerna i den så kallade mellanstaden, i glesa och uppbrutna strukturer.

En utspridd stad

I dag är Göteborg en utspridd stad där få områden når upp till UN-Habitats rekommenderade nivå om minst 150 invånare/hektar för en hållbar stadsplanering. Detta medför stora avstånd till högkvalitativa grönområden, parker, kommersiell och offentlig service samt ett starkt bilberoende. Är boendetätheten för en stadsdel utanför intervallet 150-450 inv/ha bör en konsekvensanalys göras.

Trots att stadsbyggnadskontoret är väl medvetet om bristen på bostäder och problemen med att bygga glest, fortsätter planerarna att hyvla ned antalet bostäder. Ett exempel i mängden är programmet för omvandlingen av Backaplan (2018) där stadsbyggnadskontoret precis når över skamgränsen 150 inv/ha. Stadsbyggnadskontoret försöker genomgående hyvla i planerna och minska antalet bostäder. Dagsljus på gator, solljus på gårdar och avstånd till kollektivtrafikknutpunkter nämns som skäl, utan att konsekvensen av detta agerande analyseras.

Måste öka i populära områden

Antalet bostäder måste öka. Boendetätheten i detaljplanerna måste öka. I stadens mest populära blandstadsområden, till exempel Linnéstaden, ligger tätheten nära eller över 400 inv/ha i sex av 29 basområden och på över 300 inv/ha i ytterligare tre basområden. Dessa områden planerades på ett annat sätt än vad som sker i dag. Det kunskapsunderlag som tagits fram inom projektet historisk stadsplaneanalys över Göteborg hoppas vi därför kommer väl till användning framöver.

Genom att, förutom UN-habitat, även tillämpa slutsatserna från projektet historisk stadsplaneanalys över Göteborg och värdeskapande stadsutveckling kan en bra och hållbar stad byggas. Läggs större fokus på att ta fram tydliga riktlinjer och mätetal samt belysa konfliktlinjer tydligare i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner borde stora planeringsresurser kunna frigöras i detaljplanearbetet.

Pär Johansson, doktor i byggnadsfysik

Jesper Hallén, grafisk formgivare

Tove Krabo, konstnär

Samtliga är samordnare för Yimby Göteborg (Yimby – Yes in my back yard))

 

Fotnot: Antal detaljplaner med bostäder som gått ut på samråd per år

2011: 14 detaljplaner ca 1000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6700–9300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14500 bostäder
2017: 17 detaljplaner och ca 5 200 bostäder
2018: 6 detaljplaner och ca 277 bostäder

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.