Utskrift från gbg2.yimby.se
....

43e Yimbyvandringen: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Söndagen den 11e november var vi ett tiotal som trotsade regnet för att ta en tur runt Sahlgrenska. Utgångspunkten för vandringen var de omfattande planer som finns för sjukhusområdet. Detta är på många sätt något positivt, men det innebär också att ett flertal äldre byggnader riskerar att rivas.

Sjukhuset har byggts ut och förändrats kontinuerligt sedan flytten från Sociala huset (nuvarande Pedagogen) år 1900; detta är ett naturligt tillstånd för byggnader som möter tiden genom anpassning till skillnad från monument och ruiner. Men vi ställer oss ändå frågan om det finns sätt att tillgodose sjukhusets lokalbehov och samtidigt gå mer varsamt fram?

 

Vandringen tog sin början vid spårvagnshållplatsen: Vi passade på att betrakta Per Dubbsgatan, som kommer att förändras på många sätt genom de föreslagna planerna.

 

Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättade om det liggande förslaget medan vi gick runt på området. Hon gav kanske inte de svar som vi ville höra angående byggnaderna som är tänkta att rivas, men samtalet gav en djupare förståelse för sjukhusets behov, ökad tillgänglighet för ambulans- och helikoptertransporter, potentialen i forskning och laboratorier för att integrera sjukhuset med verksamheter på Medicinareberget osv.

 

Jesper hade i sedvanlig ordning med sig utskrifter av förslaget.

 

Cecilia visade ytterligare bilder på sin iPAD.

 

Den föreslagna byggnaden till höger i mitten kräver omfattande rivning av den befintliga bebyggelsen. Tanken är att en helikopterplatta placeras på taket, vilken förbinds med akutmottagningen via en hiss. I dagsläget krävs transport även mellan helikoptern på parkeringsgaragets tak och sjukhuset. Förbättrad infrastruktur är på så vis en fråga om liv och död. En annan bärande tanke är att byggnaden kopplar samman sjukhuset med de olika verksamheterna uppe på Medicinareberget. Forskning och laboratorier spelar här en central roll för att integrera dessa olika delar.

 

Några av de byggnader som kommer att stryka med i det liggande förslaget. Läs mer om det här.

 

Det ledde till samtal om äldre byggnader som en resurs för staden, och inte minst i egenskap av att utgöra en vacker miljö att tillfriskna i.

 

Den nya sjukhusanläggningen i Änggården under åren strax efter 1900. Ritningarna gjordes av den tidens ledande sjukhusarkitekt, Axel Kumlien. Bildkälla: Carlotta

 

Vy från motsatt riktning ca 1910. Det blir tydligt genom byggnadernas placering hur vägen till sjukhuset gick via gatorna nedanför vid Linnéplatsen. Notera även de olika mindre husen. Bildkälla: Carlotta.

 

Per Dubbshuset, den tidigare huvudentrén till sjukhuset, och "en knäckfråga" i satsningen Sahlgrenska Life. Administrationsbyggnaden är en av få kvarvarande paviljonger från det ursprungliga sjukhuset

 

Släktskapet med Sophiahemmet i Stockholm av samme arkitekt är påfallande. I Göteborg har Kumlien även ritat bland annat Barnbördshuset vid Linnéplatsen samt Bergslagsbanans stationshus och Stora Torp.

 

Den vidsträckta korridoren förbinder de olika sjukhusbyggnaderna med varandra.

 

Per Dubbshuset som ett framtida kringbyggt gårdshus?

 

Kartan inspirerade till en långvarig diskussion om alternativ till rivning.

 

Alla deltagare var inte riktigt lika övertygade om det liggande förslagets förträfflighet.

 

På väg ut från Per Dubbshuset igen.

 

En vårdmaskin med många olika delar.

 

Utanför en av de nyare tillbyggnaderna.

 

Det finns en del till synes underutnyttjade ytor, men dessvärre en bit från akutmottagningen.

 

En anläggning i ständig förvandling.

 

Undangömda tekniska installationer i våningsplanet under taket.

 

Olika samexisterande lager som visar sjukhusets förändring över tid.

 

En av de kvarvarande verandorna.

 

Vi gick in för att avsluta med en fika.

 

Där vi bland annat tittade på en äldre utredning över Medicinareberget, och om det fanns några lärdomar att ta med sig därifrån.

 

När vandringen officiellt var över kände vi behovet av att börja skissa på ett alternativt förslag.

 

Mobiltelefonens ficklampa blev till ett improviserat ljusbord ...

 

"Det borde få plats ..."

 

På vägen hem från kafeterian var vi några som tog en ytterligare sväng inne i sjukhuset.

 

Bevarade rester från det gamla kapellet.

 

Lisa Larsons keramik från 1960.

 

Den nyare tillbyggnaden interiört.

 

Ljud och ljus är en stor del av upplevelsen här.

 

Notera skillnaden i takhöjd. Här tog kamerans batteri slut.

 

Tack för en trevlig vandring! Ett särskilt stort tack till Cecilia, som visade oss runt i förslaget, och utmanade våra perspektiv.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Leif Åkerstedt (23 Juni 20:10):
Författare Sören Skarback och sexterapeut/sjuksköterska Vigdis "Vigga" Gudmundsdottir gjorde häromåret en jämförelse mellan två storsjukhus - det var Sankt Olav's University Hospital med drygt 10.000 anställda i Trondheim och så detta Sahlgrenska med sina 17.000. Båda är i utrustning och metoder bland Europas mest toppmoderna men har behov att på befintlig yta, som knappast kan utvidgas, bygga ut för ett ökande behov. Man hänvisar i dag många patienter till privatkliniker (med kortare väntetid men dyra) då vårdcentraler inte kan göra höftledsoperationer etc. och av snålhet ibland inte ens vill ta vanligt blodprov, långt mindre röntgen och annat som patienter i ett vettigt samhälle borde kunna förvänta sig. Sören Skarback, som i barndomen bodde på den högt belägna Doktor Belfrages gata med bästa tänkbara utsikt över Sahlgrenska, bygget av Bakteriologen och andra dåtida utökningar, har i vuxen ålder skrivit den prisbelönade historiska faktaboken "Läkarna i gamla Göteborg". Även som historiker med känsla för det gamla anser han att vårdbehovet övertrumfar kulturhistorien, fast önskar förstås en varsamhet med bevarande av en del tidstypiskt gammalt. Vigdis Gudmundsdottir tjänstgjorde i några år som vanlig "sykepleier", till 2020, på Sankt Olavs, där situationen är liknande. Att sjukhusen växer ut över omtyckta angränsande natur- och rekreationsområden är inget alternativ. Olof Antonssons artikel och Yimbys Sahlgrenska-vandring 2019 känns ännu lika aktuell, då frågorna bit för bit löses i detalj efter detalj men i stora drag kvarstår i överskådlig tid. Ett i insändare gjort påstående att Sjukhuskyrkan med dess vackra Jesus-fönster (på bild här ovan) åt korridoren i riktning åt den baracklika utgången/entrén intill Njurmedicin kan kränka vårt lands numera andra stora religions anhängare, det påståendet finner Skarback och Gudmundsdottir emellertid helt absurt; de offrar hellre en byggnad än de av svensk flathet offrar ett tecken på kristen tro.
 0
Alice Radomska (26 Juni 19:40):
Demokratin och de byggnadshistoriska kulturvärdena i all ära, men när det nu råder näst intill kris inom svensk sjukvård och till- och nybyggnader omgående behövs, vore det bra om remissinstanserna i detaljfrågor inte blir onödigt många och om inga petitesser tillåts försena den akuta frågan.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.