Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Replik i Göteborg direkt: Rivningarna 1967 var ett stort misstag

 
Vi skrev en replik en debattartikel om göteborgsförslaget som Yimbymedlemmen Alexander Lisinski lagt om att återuppbygga landshövdingehusen på Skansbergets sluttning. Förslaget har tidigare uppmärksammats av Göteborg direkt.Repliken följer i sin helhet:


Rivningarna 1967 var ett stort misstag

Yimby Göteborg stöttar givetvis förslag om återuppbyggnad på Skansberget. Det tycks mot bakgrund av de gigantiska rivningarna som skedde i Göteborg med början på 1960-talet oerhört att inte uppskatta initiativet till återuppbyggnad av landshövdingehusen på Skansberget.

Originalhusen uppfördes mellan 1895 och 1900 och måste sägas vara av stort kulturhistoriskt värde. Rivningarna 1967 var ett stort misstag. I över femtio år har husgrundernas platåer varit tomma sånär som på de växter som lyckats slå rot. Det som skedde i Göteborgs stadskärna på 1960-talet har fortfarande lämnat öppna sår i staden. I de fall den ersatts med nybyggnation har den tillkomna arkitekturen oftast lämnat en hel del att önska. Nilssonsberg och Annedal, delar av Masthugget och Olivedal (Nordostpassagen) tillhör platser vars ”före – efter”-bilder får anses vara skräckexempel på totalslakt av en stads själ och karaktär. Här föreslås istället ett återuppförande av det som med stor tondövhet revs för femtio år sedan.

På Majstångsgatan i Majorna har nyligen landshövdingehus byggts av JM – det gick alldeles utmärkt att få ekonomi i projektet. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle gå att få ihop ekonomin i förslaget för Skansberget. Det som talar för detta är dels det centrala läget i staden, dels intresset för ett dylikt projekt. Runtom i världen förekommer återuppbyggnader och restaureringar av byggnader som förstörts av krig, brand, katastrofer eller som här – av misstag. Kunskapen finns.

Förslaget är inte att bygga något liknande det som förut var (med oproportionerligt små fönster, lägre bottenplan eller överdimensionerade balkonger) utan att genom arkivarbete, sammanställning av ritningar och fotografier återskapa de fantastiska husen som en gång stod där. På så vis kunde fler människor få åtnjuta den fantastiska möjligheten som det innebär att bo på en vacker, central plats med god kollektivtrafik och service – och vi andra, som bara tillfälligt går förbi, skulle åtnjuta ynnesten i att passera en sträcka vackra byggnader i fantastisk miljö.

Alexander Lisinski, doktorand i farmakologi

Tove Krabo, konstnär

Pär Johansson, doktor i byggnadsfysik

Samtliga representerar Yimby Göteborg


Slutrepliken diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Föreningen Rädda Skansberget! (27 Mars 2018 21:29):
Rivningarna 1967 var ett stort misstag.
Jag har med intresse läst artikeln med ovanstående rubrik av Alexander Lisinski, Tove Krabo och Per Johansson och har åtskilliga synpunkter på vad ni skriver. Landshövdingehusen på Skansberget byggdes mycket riktigt på 1890-talet, så långt är jag med. Men sen börjar våra uppfattningar divergera.

När man avstyckade delar av statens mark på berget för att bygga hus såldes marken till privata byggherrar. Och deras ambitioner varierade kraftigt när husen uppfördes. Husen mot de kringliggande gatorna var ju de mest framträdande och de som blev mest påkostade av naturliga skäl.
Ett exempel på detta är huset ovanför rampen längs Risåsgatan med sitt vackra torn. Ett annat exempel är huset i hörnet Risåsgatan-Kastellgatan där förskolan ligger idag. Ett hus med glaserat tegel i bottenvåningen och skiffertak.
Men de hus som låg längre upp på berget mot fästningen och alla husen mitt för nuvarande Lilla Risåsgatan var av en helt annan kvalitet. Många var i själva verket exempel på rena spekulationsbyggen.

Själv är jag tillräckligt gammal för att minnas husen och hade kompisar som bodde i landshövdingehusen på olika delar av berget. Men den stora skillnaden i kvalitet tror jag också framgår rätt klart på gamla bilder från berget.
Med andra ord: Långt ifrån alla husen hade ett stort kulturhistoriskt värde. Men det kan naturligtvis vara intressant att veta att man även förr i tiden kunde fuska vid husbyggen.

När det gäller sentida försök att åstadkomma något liknande landshövdingehus skrev jag i en tidigare kommentar att man i Haga ansträngt sig men inte lyckats fullt ut. Vad gäller försöken på Majstångsgatan som anförs i er artikel är det, enligt min mening, ett totalt misslyckande. Eller skulle dessa hus vara ett lyckat exempel på att återskapa de gamla landshövdingehusen?!

Här skulle en bild på dessa husen finnas! Men se JM:s egna bilder!

En första anmärkning måste vara att detta inte är några landshövdingehus överhuvudtaget. Sådana hus skall ju vara i tre våningar med bottenvåningen i sten och de två andra i trä. Men detta är ju vad som ofta händer när man skall försöka återskapa ett gammalt sätt att bygga. Ekonomin gör att man tvingas bygga helt annorlunda.
Däremot håller jag med artikelförfattarna om att det var ett misstag att riva husen under 1960-talet. Detta naturligtvis förutsatt att man skött underhållet under åren på ett adekvat sätt.
Men samtidigt har rivningen gett en möjlighet att förverkliga vad man ansåg om husen i många år. Nämligen att husen helt enkelt var felplacerade och aldrig skulle ha byggts på berget. Denna tanke har framförts vid många tillfällen t.ex.
• 1912 när Charles Lindbergska fonden ville riva husen.
• 1923 vid Göteborg 300-årsjubileum när man beklagade att husen låg på berget och förstörde vyn upp mot berget.
• Vid rivningen på 1960-talet när detta applåderades från flera håll.

Dessutom har staten genom SFV och riksantikvarien vid olika tillfällen framfört kritik: "Skansberget blivit till större delen kringbyggt på ett för minnesmärkets verkan förödande sätt......" Riksintresset Skansen Kronan bör ju dominera stadsbilden på det sätt som var tänkt när den byggdes!
 0
Matthias H. (29 Mars 2018 10:38):
Föreningen Rädda Skansberget, förståelsen för ert sätt att resonera och agera som bottnar i ren egoism minskar i samhället dag för dag. Ni borde upplösa föreningen och säga till er medlemmar att ägna sig åt något samhällsnyttigt istället för ren obstruktion.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.