Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Arbetarstaden Göteborg II

 
Var finns, var skapas och var försvinner arbetstillfällena i Göteborg? I vilka stadsdelar? I vilka branscher? I två inlägg dyker vi ner de senaste årens statistik om arbetstillfällen i Göteborg. Första delen som är publicerad sedan tidigare handlade om var arbetstillfällena finns och denna andra del handlar om var arbetstillfällena har skapats. Detta är den verkligt intressanta delen.Ett av alla ställen där nya arbetstillfällen har skapats.

 

Göteborg Stads statistiksidor och sammanställningen Göteborgsbladet är en guldgruva för den som vill försöka fånga Göteborgs utveckling. Om man vill försöka fånga samtidens förändringar så är åren 2010 och 2015 de två senaste för vilka arbetstillfällen finns redovisat i detalj. Skillnaden i antal arbetstillfällen mellan åren ger en uppfattning om vad som hänt inom olika branscher och i olika stadsdelar

 

Företagstjänster i en egen klass

Mellan 2010 och 2015 har ca 33 000 nya arbetstillfällen skapats i Göteborg, vilket motsvarar en ökning med ca 10%. Kommunens befolkning har under samma tid ökat med 5,7 % och regionens med 5,8 %. Landet, och inte minst storstäder som Göteborg, har uppvisat en stark tillväxt sedan guppet 2008/2009.

Det är inom kunskapsintensiva arbeten och tjänster flest arbetstillfällen har skapats. Den kategori som ökat mest i Göteborg är Företagstjänster med ca 10 500 arbetstillfällen, dvs nästan en tredjedel av alla arbetstillfällen. Minns från det tidigare inlägget att Företagstjänster samlar arbetstillfällen inom teknik, FoU, juridik, ekonomi, reklam, arkitektur, mm. Vård och sociala tjänster och Utbildning, som kommer på andra och tredje plats, är ordentligt distancerade med knappt 4 000 nya arbetstillfällen var. Därefter följer Tillverkning och utvinning som har ökat med ca 3 400 och Hotell och restaurang som ökat med ca 2 100. Den enda kategori som backat är Transport och magasinering.

Arbetstillfällen skapade i Göteborg mellan 2010 och 2015 fördelade i kategorier samt inom vilken stadsdelsnämnd och vilket primärområde som det skapats flest arbetstillfällen inom respektive kategori.

 

I procentuell ökning är det Företagstjänster (+24 %), Hotell och restaurang (+17 %) och Utbildning (+14 %) som ligger i topp av de branscher som samlar ett noterbart antal arbetande. Jord-, skogsbruk och fiske har ökat med 40 %, men det är så få arbetstillfällen i katoegorin att det bara motsvarar 175 nya. De branscher som har utvecklats sämst är Transport och magasinering (–1 %), Finans och försäkring (+ 2%) och Handel (+ 3%). Man kan tyvärr konstatera att Finans och försäkring inte är en göteborgsspecialitet.

 

Flest arbetstillfällen skapas centralt

Nära en tredjedel av de 33 000 nya jobben har skapats i stadsdelsnämnden Centrum trots att ytan bara är ca 2 % av Göteborgs Stads landyta. I de centrala stadsdelsnämnderna (Centrum, Majorna-Linné, Lundby och Örgryte-Härlanda) har nära 55 % av arbetstillfällena skapats. Även i stadsdelsnämnden Västra Hisingen, med Volvo Personvagnar och raffen, har över 5 000 arbetstillfällen skapas. Av dessa är nära alla inom Tillverkning och utvinning.

Antal skapade arbetstillfällen mellan 2010 och 2015 inom varje stadsdelsnämnd samt i vilken kategori som det har skapats flest arbetstillfällen inom respektive stadsdelsnämnd.

 

De många arbetstillfällena inom företagstjänster har framförallt skapats centralt i stadsdelsnämnderna Centrum och Lundby, samt till viss del Majorna-Linné. I flera av de mer perifera stadsdelsnämnderna går antalet arbetstillfällen i kategorin till och med lite bakåt.

Går man ner ett steg så är det ett ordentligt plus i Företagstjänster på mellan 200 och 600 i många av de centrala primärområdena: Inom Vallgraven, Stigberget, Krokslätt, Stampen, Vasastaden, Olivedal, Masthugget, m.fl. Men det primärområde som utmärker sig är Heden där hela 2150 arbetstillfällen har skapats och det är väl inte en allt för vild gissning att WSPs och Swecos etableringar vid Ullevi och Skanskas mfl i Gårda ligger bakom det. Apropå WSPs flytt från Gamlestaden så har arbetstillfällena inom Företagstjänster i Gamlestaden minskat med 660, gissningsvis för att just konsulter som WSP har lämnat när gamla SKFs gamla byggnad ska ställas om till ett köpcentrum.

De tio primärområden där det skapats flest arbetstillfällen inom Företagstjänster.

 

Efter Heden är Lindholmen (+1300), Eriksberg (+1100) och Kvillebäcken (+675) de primärområden där det händer inom Företagstjänster. Detta är i samma storleksordning som Heden, Stampen och Inom Vallgraven sammantaget.

You can't stop Hisingen!

 

Överhuvudtaget har det skett en stor tillväxt inom de centrala primärområdena.

Siffrorna bekräftar modeller från ekonomisk teori om vad som driver skapandet av arbetstillfällen. De kunskapsintensiva icke-rutinmässiga arbetena kräver korta avstånd mellan varandra – framförallt för den oplanerade informationsöverföringen – och de söker därför närhet till andra liknande företag. I inlägget "Korta avstånd för ökat välstånd" finns mer att läsa om detta.

 

Från handel till hotell och restaurang

Kategorin Handel är lite extra intressant eftersom det under en längre tid pågått en strukturomvandling av branschen där volymhandeln har kämpat om vem av kedjorna som ska få överleva samtidigt som hela branschen börjat utmanas av e-handeln. En ökning har skett i stadsdelsnämnden Norra Hisingen med bland annat Bäckebolområdet och i stadsdelsnämnden Centrum. I det senare fallet har ökningen framförallt skett i primärområdet Heden och till vis del Inom Vallgraven (med bl.a. Nordstan) och i Krokslätt. Även i primärområdena Frölunda Torg med köpcentrum och i Gamlestaden med sin BID-drivna utveckling har det skett en viss ökning.

Antalet arbetstillfällen har minskat mest i stadsdelsnämnderna Angered, Lundby och framförallt i Majorna-Linne (-200). I Majorna-Linné är det framförallt i Kungsladugård och Olivedal som det har minskat. I övriga primärområdet är det några arbetstillfällen upp eller ner. Möjligen ska man nämna att i Majorna har det ökat med nära 60 arbetstillfällen. Förutom i de nämnda primärområdena så minskar handeln, eller i bästa fall står och stampar, i centrala Göteborg.

Samtidigt ökar Hotell och restaurang stort i samma områden och kompenserar mer än väl de förlorade arbetstillfällena inom Handel. Om stadsdelsnämnden Majorna-Linné tappade ca 200 plats inom Handel så vann den 600 inom Hotell och restaurang. Olivedal tappade ca 100 inom Handel men vann nära 400 inom Hotell och restaurang. Även Stampen och Inom Vallgraven är primärområden där Hotell och restaurang ökat kraftigt.

Till detta kommer Kulturella och personliga tjänster som också har ökat i dessa områden, mest i Majorna-Linné med +350 (ffa Olivedal, Haga och Masthugget) följt av Centrum med +320 (ffa Heden).

Eftersom det tillkommer fler arbetstillfällen inom utåtriktade verksamheter (restaurang, kultur, frisör, ...) än det försvinner i handel borde det finnas ett fortsatt behov av verksamhetslokaler. Faktum är att det på senare har skapats nya lokaler t.ex. när KF:s gamla lastbryggor och garage har gjorts om till vinbar och specialiserat snabbmatsställe eller när Auktionskammarens lager med döda ting ersattes av Avenygruppens Långgårdar med levande varelser som vill ha service. Få anställda har blivit många.

Och som Lukas Memborn konstaterade i en grov inventering. Omvandlingarna från butik till bostad i centrala Göteborg verkar ha avtagit de senaste fem åren. T.ex. har bara två omvandlingar skett i Linné, ingen i Vasastan, en i Lorensberg och ingen i Majorna / Kungsladugård.

Från garage... 

 

...till vinbaren Tvinky och snabbmatstället Nordish med lokalt producerade råvaror.

 

Från auktionshall till restauranger, pubar och caféer.

 

Lokaler omvandlade till bostäder de senaste fem åren. De gula prickarna markerar var omvandling har skett från butikslokal till bostad. Transparent gul färg är i gråzonen, t.ex. ett kontor på våning 2 eller ett garage som blivit bostad. Klicka för större. (Grov inventering av Lukas Memborn.)

 

 

Offentlig förvaltning och försvar allt mer centraliserat

Arbetstillfällena inom offentlig förvaltning har ökat med 750 (+4%) vilket är rätt beskedligt och under befolkningsökningen så kommunen tycks bli mer effektiv ...förlåt, mindre ineffektiv. Mer noterbart är att det under perioden sker en kraftig centralisering. Stadsdelsnämnden Centrum har fått 1000 fler arbetstillfällen i kategorin samtidig som de minskar kraftigt i många av de andra stadsdelsnämnderna (t.ex. Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Lundby). Göteborgs Stad och andra offentliga verksamheter drar ihop sina styrkor till centrala Göteborg.

Som exempel har Angereds befolkning mellan 2010 och 2015 ökat med nära 6 % samtidigt som de anställda inom offentlig förvaltning minskade med 15 %. Fanns det en uttalad strategi om detta eller bara råkade det blir så av många små okoordinerade beslut? Efter 2015 har det skett regionala och statliga satsningar med Angereds närsjukhus och Jämställdhetsmyndigheten vilket åter borde ge lite fler arbetstillfällen inom både Vård och sociala tjänster och Offentlig förvaltning.

Minns Jane Jacobs kloka tankar om att det är viktigt att på ett strategiskt sätt sprida offentliga verksamheter i olika områden för att de ska få fler målpunkter som stöd för stadslivet. 

 

Reallöneökningar genererar nytt stadsliv?

Det finns mycket mer att hitta och fundera på i statistiken men för att det här inte ska bli för långrandigt så sätter vi punkt, och övergår till en sammanfattning och några hypoteser om vad som har hänt och håller på att hända.

Arbetstillfällena skapas framförallt centralt och det är framförallt inom Företagstjänster (outstanding), Vård och sociala tjänster och Utbildning. Även inom Tillverkning och utvinning har det skapats noterbart med arbetstillfällen och då främst i primärområdet Arendal med Volvo Personvagnar och raffen.

Lite skrämmande är att Finans och försäkring samt Handel utvecklas svagt. I det senare fallet handlar det om en pågående strukturomvandling och det kompenseras vida genom ännu fler arbetstillfällen inom Hotell och restaurang samt Kulturella och personliga tjänster.

Anekdotiskt kopplat till detta så har Kålltorp under de senaste 10 åren gått från ett område på dekis med sömniga gammaldags verksamheter till en mer sprudlande stadsdel med mer tidstypiska verksamheter. T.ex. har den gamla fiskaffären via några mer udda verksamheter blivit LillaSur Hantverksbageri som med närodlat ekologiskt mjöl bakar bröd för hand direkt på stenhäll. Hundstylisten har blivit John Karlssons kött & chark som har en intressant historia som handlar just om stadens dynamik. John Karlssons startade på 1920-talet i Lunden och företaget växte som mest till 10 anställda men det las ner 1963 då byggnaden de huserade i revs samtidigt som livsmedelsbutikerna all mer tagit över. Nu har barnbarnet Lennart och en kollega tagit upp verksamheten igen med den tydliga nischen lokalproducerat kött. Till dessa tydlig nischade butiker kommer att kedjorna som Ölrepubliken Tullen och Glenn Sportsbar har intagit området.

I siffror har området ökat inom Handel (+13%), Kulturell och personliga tjänster (+22%) och Hotell och restaurang (+70%, från 31 till 53 arbetstillfällen). Majorna och Gamlestaden som nämndes ovan har i siffror utvecklats på ungefär samma sätt. En hypotes är att handeln i mer centrala lägen steg för steg prisas ut av restauranger och pubar och därför står områden ett steg ut på tur att utvecklas på riktigt. Det är i Majorna, Kålltorp och Gamlestaden nischade startupper kan hitta prisvärda lokaler.

Den småskaliga handeln som blir kvar och utvecklas blir allt mer specialicerad och exklusiv med mervärden samtidigt som pubar och restauranger blir all fler och livligare. Är det effekter av reallöneökningarna som börjat slå igenom på stor front?

 

 

Inlägget diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.

 

Utvald rådata med detaljer följer för den som är intresserad. Skriv en kommentar om du hittar något mer intressant?

Skapade arbetstillfällen mellan 2010 och 2015 i kategorier och stadsdelsnämnder (SDN). Överst i antal och underst i procent.

Antal skapade arbetstillfällen mellan 2010 och 2015 i kategorier och några utvalda primärområden.

 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Andersson (3 November 2017 14:47):
Har ni någon koll på eventuella omkategoriseringar av arbetstillfällen som hänger ihop med administrativa förändringar som outsourcing, privatiseringar av tidigare offentlig verksamhet, om det sker förändringar i vilken grad verksamheter sköts av små eller stora företag över tid etc.?
 0
Jens Ekengren (3 November 2017 15:15):
Kan det vara så att en del tjänster står i Centrum bara för att huvudkontoret ligger där, men att de utförs runt om? En sådan omständighet kan ju skeva till bilden en del.

Jämför med Vattenfall som tjänar alla sina pengar i Stockholm och inte där kraftverken ligger...
 0
Patrik Höstmad (3 November 2017 21:00):
Daniel, det finns ingen sådan information i Göteborgsbladet.

Jens, utan att vara allt för säker så har jag fått det till att företag med flera adresser årligen får rapportera till SCB hur många som sitter på det olika adresserna. Hantverkare och andra som rör på sig till nya ställen förs till sin utgångsdestination. Jag har inte förstått om konsulter som år eller år sitter på t.ex. Volvo PV registreras där eller på konsultföretagets hemadress.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.