Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Slutreplik i GP: I vårt Göteborg finns plats även för barnfamiljer

 
Vi skrev en debattartikel i GP om att det är Dags att hela Göteborg i nya översiktsplanen och vi fick en replik ifrån Vägvalet där de påstod att I Yimbys värld finns inte plats för barnfamiljer. Det stämmer ju inte och det är vad vi berättar om i vår slutreplik, vilkent följer i sin helhet.

 

 

I vårt Göteborg finns plats även för barnfamiljer

I vår debattartikel "Dags att hela Göteborg i nya översiktsplanen" avhandlar vi hur viktigt det är att skapa en sammanhängande stadsplan där alla delar av staden hänger ihop med hjälp av huvudstråk. I sin replik till oss väljer Vägvalet i stället att lyfta en helt annan fråga, nämligen barnfamiljernas möjligheter i Göteborg. De befarar att Yimbys idéer leder till en ökad utflyttning av välbeställda barnfamiljer till kranskommunerna. Vi kan lugna Vägvalet med att vi har med barnfamiljerna som en viktig del av mångfaldens Göteborg.

Stadsledningskontorets analys för några år sedan visade att sju av tio barn som föds i Göteborg blir kvar i staden. Med det sagt är det riktigt att en viss andel av de välbeställda familjerna lämnar Göteborg för kranskommunerna när familjen blir större. Men det framgår också tydligt att medan de flesta barnfamiljer vill ha ytterligare ett par rum och en lekplats, vilket kan tillgodoses i den typ av stad vi förespråkar, så vill betydligt färre ha längre pendlingsavstånd.

Ett illustrativt exempel är primärområdet Eriksberg där det byggts nytt under de senaste åren. Trots att området inte består av småhusenklaver utan är relativt urbant utformat så bor där nu 1 000 barnfamiljer. Priserna är höga på grund av att det är efterfrågad nyproduktion i ett centralt läge så det är just de välbeställda barnfamiljerna som kunnat bosätta sig där. I vart och ett av de populära primärområden Majorna, Stigberget, Masthugget och Kungsladugård bor ca 1000 barnfamiljer. Till och med i Göteborgs tätaste kvartersstad Olivedal med stadens högsta kvadratmeterpriser bor cirka 1 000 barnfamiljer.

Poängen här är att även många välbeställda barnfamiljer efterfrågar urbanitet och närhet. Samtidigt finns förstås även barnfamiljer som efterfrågar en egen täppa och ett större lugn. Människor och familjer är olika.

Yimby har förespråkat att det borde byggas fler stadsradhus efter modell från till exempel Sankt Sigfridsgatan och Kungsladugårdsgatan. Egnahem som står tätt utmed gatan med en lagom liten trädgård. Dessutom kan man planera gatorna som gångfartsgator för lek och vistelse inspirerade av nederländska woonerf. Det ger en lugn miljö för de många barnfamiljer som tycker att biltrafiken är ett stort problem. Fördelen med en sådan tätare bebyggelse är att så många fler barnfamiljer kan få möjlighet att bo i och nära centrala Göteborg jämfört med om vi sprider ut bebyggelsen glesare med fristående småhus.

Woonerf.

 

Därmed inte sagt att Göteborg inte alls ska bygga småhus. Och Göteborg är faktiskt redan i dag den kommun i regionen som bygger flest nya småhus av alla. Men vi tycker även att Göteborg ska satsa stort på att bygga täta urbana miljöer, för Göteborg är den enda kommun i regionen som verkligen kan möta den stora efterfrågan.

Och för att återgå till det vår debattartikel egentligen handlade om: Oavsett vad vi bygger så behövs en plan som hanterar hur stadens alla delar ska sitta ihop med hjälp av huvudstråk.

 

Patrik Höstmad
docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Alvar Palm
doktor i industriell miljöekonomi, samordnare för Yimby Göteborg

Pär Johansson
forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Annette Vejen Tellevi
arkitekt MAA, samordnare för Yimby Göteborg

 

Slutrepliken diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.