Utskrift från gbg2.yimby.se
....

GP-debatt: Vårt Göteborg saknar integritet

 
Yimby Göteborgs och Trädplan Göteborgs erfarenhet av hur stadens tidning Vårt Göteborg styrde våra intervjusvar fick bli en insändare i GP som lyfter frågan om vilken roll den typen av tidningar ska ta – vilket är den viktiga frågan för alla att fundera över.Det ska också nämnas att Patrik Höstmad och Barbara Lindell från Trädplan har haft ett möte med Göteborgs Stads kommunikationschef och redaktören för Vårt Göteborg. Vi diskuterade dels det inträffade och dels hur Vårt Göteborg bör förändras. Samtalet resulterade i ursäkter och att kommunikationschefen kommer att arbeta för att förändra Vårt Göteborg till det bättre.

Det är troligen nyttigt om också våra politiska företrädare också funderar ett varv över vilken roll Vårt Göteborg ska ha och hur instruktionerna ska se ut – om tidningen nu ska vara kvar.

Debattartiklen följer i sin helhel:

 

Vårt Göteborg saknar integritet

Vilket syfte fyller gratistidningen Vårt Göteborg som ges ut av Göteborgs stad till alla hushåll? En reklamtidning som har uppdraget att berätta om vad staden gör och varför, men som även kallar sig nyhetstidning och utger sig för att vara medborgarnas röst.

I våras kontaktades vi av Vårt Göteborg för en intervju om träden vid Haga Kyrkoplan och Nya Allén som påverkas av Västlänken. Vi som skriver detta är bägge överens om att staden behöver en livskraftig och juste debatt som får leva även då den blir obekväm. Här har tyvärr Vårt Göteborg gjort oss besvikna. Vi träffades för en lång intervju och fick sen även flera frågor skriftligt. Men redaktionen för Vårt Göteborg var inte nöjd med våra åsikter. Vi fick samtal och mejl om hur våra uttalanden borde ändras och anpassas till den bild tidningen ville förmedla. Denna erfarenhet väcker frågor om det som förmedlas i nyhetstidningen och hur staden hanterar sin kommunikation till medborgarna.

Hur fungerar det att företräda staden och ge information till medborgarna och samtidigt ge sken av att vara ett journalistiskt magasin? Var finns den publicistiska integriteten och hur följs de pressetiska riktlinjerna i en tidning som blandar samhällsinformation, opinionsbildning och styrda intervjuer? Är det journalistiskt försvarbart att endast redovisa det som passar en förutbestämd mall?

Det är ett grundläggande problem när en nyhetstidning kontrolleras av dem som har den politiska och byråkratiska makten. Kommunikatörerna i kommuner, landsting och regioner är numera fler än dagspressjournalisterna. Göteborgs stad har flest kommunikatörer av alla kommuner, över 200 heltidstjänster. De bedriver informations- och opinionsarbete via många olika kanaler; broschyrer, direktutskick, annonser, artiklar och reportage – i en gråzon där journalistik, information och ren marknadsföring blandas. Sammanblandningen blir ett demokratiskt problem och rimmar illa med stadens informationspolicy.

Det är uppenbart att skillnaden mellan journalistik, nyhetsförmedling, information, opinionsbildning och marknadsföring behöver tydliggöras när Göteborgs stad kommunicerar med medborgarna. Vårt Göteborg borde endast förmedla officiell samhällsinformation och inte ge sken av att bedriva en journalistisk gärning i medborgarnas tjänst.

Med hopp om en bättre, vitalare, ärligare och mer öppen debatt om Göteborgs framtid. Staden i våra hjärtan förtjänar det!

Barbara Lindell
Föreningen Trädplan Göteborg

Patrik Höstmad
Nätverket Yimby Göteborg

 

Händelsen och Vårt Göteborg diskuterar i Facebook-gruppen: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.