Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborgs försvunna eller framtida innerstad: råd från äldre planer till pågående planarbete vid Centralen och Gullbergsvass

 

Vi har fått möjlighet att återpublicera en presentation från Infill- och äldre stadsplanerprojekten som drivs av Lukas Memborn och Sophia Älfvåg. Den här presentationen sätter specifikt fokus på området kring Centralen och Gullbergsvass och hur stråken och strukturen skulle kunna formas med hjälp av kunskap från äldre stadsplaner och skisser. (Klicka på bilderna för större.)

Tidigare har vi publicerat presentationer med specifikt fokus på området kring Norra Masthugget, Frihamnen och Lindholmen, Lundby och Karlastaden. Hela förslaget till stadsplanen för Göteborg finns publicerat här.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Jörgensen (9 September 2017 20:51):
Otroligt inspirerat!
Gullbergsvass som ett nyskapat Östermalm. Det passar t o m geografiskt med namnet, detta blir Göteborgs östra malm strax utanför historiska innerstan. Det enda motsvarande vi har idag är ju Stampen, som mer är en Stump. Fanns väl planer en gång i tiden för en tätare innerstadsbebyggelse från dagens Stampen och söderut, det som långt senare blev ett glest evenemangsområde.
Nu finns alltså snart chansen med Gullbergsvass. Det nya området kanske kan få heta Östervass, en kombo mellan Ö-malm och G-vass.

Men jag skulle vilja påpeka något som ofta glöms bort, även om det inte var fokus för den här insatsen: marknivåns höjd. Om nu ett helt nytt innerstadsområde ska planeras, tror jag det vore ytterst lämpligt att höja marknivån ett antal meter. För att möta befarade höjda vattennivåer förstås.
Det finns dessutom en stadsbyggnadsmässig poäng i det, på så sätt att centralstationens spårområde (säckstation och dess anslutningar) lättare kan överbryggas då. I fall området norr om spårområdet får sin marknivå ca 4 meter över dagens, skulle gator kunna dras över spårområdet (nord-syd). Haken är väl att kunna ansluta dessa till den lägre marknivån i Stampen. Men kanske kan åtminstone en typ av bangårdsviadukt anläggas ungefär där den har diskuterats, för att sedan behålla ungefär den höjden norrut genom Östervass.
Hade man planerat för det här tidigare, hade inte heller E45:an behövt grävas ner, utan helt enkelt bara däckas över av den höjda marknivån.
Närmare älven, norr Mårten Krakowgatan (E45), kan nord-sydliga gatorna sluttas ner mot havsnivå. Det skulle dessutom ge fina utblickar och siktlinjer över vattnet jämfört med helt platta gator.
 0
Krister (16 September 2017 08:35):
Tack vare ”sanering” av bostäder på 60-talet, plan- och bygglag, hyresregleringar etc, så finns det inte billiga, ”dåliga” bostäder i centrum.
Man byggde istället miljonprogrammet så att de som tjänar mindre bor i förort och måste pendla ifall de arbetar i de mer centrala delarna. För att bo centralt krävs en insatslägenhet som kostar 3-4 miljoner.
Något incitament att bygga hyresrätter existerar inte längre bland byggarna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.