Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Debattartikel i GFT: Flytta på Stena

 
Idag skriver vi i GFT att det är dags att planera för levande stadsbebyggelse längs älven. En plan för Stena Lines terminalområde måste vara färdig till 2025 med kopplingar mellan södra och norra Älvstranden.

Stena Carisma har legat vid kajen sedan 2013. Terminalområdet hindrar en sammankoppling av södra och norra Älvstranden.

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Ge oss kontakten med vattnet tillbaka

Göteborg präglas av att vara en stad med stora avstånd, där både fysiska och mentala hinder försvårar möten mellan människor. Den största av dessa barriärer är Göta Älv, och så länge Stena Line ligger vid Masthuggskajen kommer en stor del av stadens mest dynamiska delar inte att kunna kopplas samman, vare sig längs Södra Älvstranden eller med fasta förbindelser över till Hisingen.

De centrala trafiklederna längs med älven förstärker barriäreffekten, och befästs av verksamheter som Stena Line och dess lastbilstrafik till och från färjorna. Lederna skapar i sin tur problem med buller och luftföroreningar, och har därför stor restriktiv påverkan på byggplaner i deras omgivning. Transporter till Stena Lines terminaler i Masthugget och Chapmans torg medverkar till att bibehålla en motorvägslösning som skär av staden från vattnet.

Flyttas Stena Line utanför staden kan dock Oscarsleden på sikt omvandlas till en stadsboulevard. Detta skapar möjligheter att sammanfoga de byggplaner som finns i området kring Skeppsbron, Folkets hus och Långgatorna med de många arbetsplatserna på Norra Älvstranden. Låga broar över älven skulle möjliggöras, vilket drastiskt skulle förkorta det fysiska avståndet mellan dessa platser.

Enligt tidigare beslut skulle Masthuggsterminalen överlämnas till staden den 31 december 2019. Dessvärre slöts ett nytt avtal den 9 februari 2016, som förlängde Stena Lines lokalisering i Masthugget. Motivet var främst att det centrala läget lockar kunder: Samtidigt beslutades att Tysklandstrafiken flyttas från Majnabbe till ytterhamnarna på Hisingen, vilket är positivt. Det meddelades också att Masthuggsterminalen skulle öppnas upp mer och integreras i stadsbilden. Stena Line skulle presentera konkreta förslag på utformningen ”inom en snar framtid”. Ett och ett halvt år senare har vi inte hört ett knyst.

Avtalet innebär att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för ”betydande stadsutveckling” före 2035. Samtidigt som utbyggnaden av området står och stampar fortsätter betydelsen av Danmarkstrafiken som transportled att minska. En del av hamnen används sedan sommaren 2013 som parkeringsplats för den gasturbindrivna högfartsfärjan Stena Carisma, som då blivit för dyr att använda.

Stena Line bygger istället vidare på att vara en flytande nöjes- och shoppingdestination med bordershop och outlet. Stena Danica kommer under vintern att byggas om med fokus på nöjesresande med nya restauranger, barer och shopping ombord. En sådan trafik behöver inte utgå från centrala Göteborg, i synnerhet inte när det innebär drastiska konsekvenser för stadens framtida utbyggnad.

Vi vill uppmana staden att ta chansen och nu planera för levande stadsbebyggelse längs älven, med minskade barriärer och på sikt broar mellan Hisingen och fastlandssidan. En färdig plan måste finnas framme i god tid till 2025. Göteborgarna förtjänar att få sin mark och kontakt med vattnet tillbaka.

 

Pär Johansson, Olof Antonson och Patrik Höstmad

samordnare för stadsbyggnadsnätverket Yimby Göteborg

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Evert Algotsson (25 April 2018 15:08):
Flytta Stena Danmarks terminalen till Stena Tysklands terminal vid Majnabbe och Tysklands terminalen till Ytter hamnarna på Hisingen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.