Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Slutreplik i GP: S har cupgeneralernas perspektiv på Heden

 
Med anledning av att en 10-årig dialogprocess om Heden har stannat av i ett ingenting har vi skrivit en debattartikel i GP som fick titeln "Vad är det egentligen S vill med Heden?". Vi problematiserade hur processen har skötts, framförallt då kommunstyrlense ordförande Ann-Sofie Hermansson hoppat in sent och förändrat förutsättningarna, och inte minst frågar vi oss vad det är hon och Socialdemokraterna egentligen vill med Heden. Vi fick ett svar från Ann-Sofie Hermansson som inte gjorde något glad så det blev en slutreplik med rubriken "S har cupgeneralernas perspektiv på Heden".

Illustration av Yimbys plan för Heden. (Ill. Jesper Hallén.)

Även Rikards Ljunggren, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg, har skrivit en intressant debattartikel om Heden och då framförallt om alternativkostnaden under rubriken "Bygg på Heden – finansiera 10 000 nya förskoleplatser".

Läs gärna om vad Yimby vill med Heden.

Yimbys förslag med mer stadskvarter norr om Vasagatanas förlängning och större aktivitetsyta. Win win!

 

Vår slutreplik följer även här i sin helhet:

 

S har cupgeneralernas perspektiv på Heden

Ann-Sofie Hermanssons (S) replik om Heden bekräftar det vi befarade. Svepande formuleringar om Heden i våra hjärtan, men ingen konkret tanke om när och hur en ändring av provisoriet ska kunna genomföras.

Stadsliv, levande stråk, kvarter, byggnader och bostäder nämns inte alls. Efter att Hermansson givit sig in i processen har resultatet av allt tidigare dialogarbete lagts på hyllan. Stadsbyggnadskontorets arbete, på uppdrag av byggnadsnämnden, med att ta fram en kompromiss utifrån många olika medborgares och intressenters önskemål ges därmed underkänt.

S har nu helt tagit cupgeneralernas perspektiv. Så länge Heden enkom och fullt ut anpassas efter deras önskemål så kommer inte målet att "Heden ska vara en levande del av staden där alla göteborgare känner sig välkomna" kunna uppfyllas. Faktum är att majoriteten av barn och vuxna i Göteborg inte är engagerade i föreningsidrotten och att de engagerade blir allt färre. Därför behövs det ett mer uppdaterat och varierat utbud på Heden.

En grundförutsättning är att staden knyts ihop och att Heden blir en del av staden. Då behöver stadskvarter vara en del av ekvationen. För att överhuvudtaget komma till stånd med en förändring av Heden så behöver parkeringen flyttas under mark och det är dyrt. Göteborgs stad har begränsade finansiella resurser och därför behövs intäkter via markförsäljning i projektet. Här fås flera positiva effekter med stadskvarter på parkeringsplatserna. Eller är det tänkt att förändringen ska finansieras av cupgeneralernas vinster?

Det är tydligt att det resultat som dialogprocesserna hittills lett till inte var den lösning som "idrotten" ville se. Hermansson använder den falska motsättning som målas upp av de konservativa krafter som vill använda Heden helt efter eget huvud. Det som de gärna vill glömma är att det inriktningsbeslut som togs, innan Hermanssons engagemang i frågan, ger utökade ytor för sport och rekreation jämfört med i dag samtidigt som 30 procent av ytan bebyggs med stadskvarter.

Hermansson anger de ansträngda resurserna hos stadens stadsplaneringsorganisation som den begränsande faktorn för planeringen för Hedens framtida utformning. Det är därför ytterst märkligt att ha en så tydlig målbild klar och samtidigt vilja ha ytterligare dialog i frågan. Allt som finns att säga är redan sagt. Låt oss i stället komma till beslut, gå vidare och slippa ytterligare långdragna processer. Ju fler dialoger som genomförs desto färre röster kommer att höras.

Hermansson nämner i repliken att man går på cirkus på Heden. Den cirkus som pågår på Heden ska uppenbarligen vara permanent och med många clowner i manegen.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Pär Johansson, samordnare för Yimby Göteborg
Annette Vejen Tellevi, samordnare för Yimby Göteborg

 

Slutrepliken diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ann-Sofie Hermanssons replik diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.