Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Den fulländade sågningen av Linnéstaden

 
I Runeberg-arkivet finns en text från 1919 som beskriver delar av dagens Linné som byggts ut 40 till 20 år tidigare. Texten är intressant för den beskriver Linnéstadens snabba utbyggnad och inte minst för att den beskriver det som hände i negativa ordalag. Arkitekturen sågas med lätt poetiska rader: "Vid anblicken av de höga husen, av vilka det ena i arkitektoniskt hänseende slår ihjäl det andra, kommer man att tänka på en iakttagares utgjutelse, när han såg en annan stads nybyggnader, vilka han kallade geometriska mardrömmar och tomma abstraktioner." Trevlig läsning."På ritningarna offrade man endast en spottstyver och därför blev hela denna stadsdel så smaklös i arkitektoniskt avseende som den är." Källa Carlotta.

 

FÅ STADSOMRÅDEN ha så snabbt bebyggts och förändrats som trakten omkring Linnégatan, Kommendantsängen nedanför skansen Kronan och de s.k. Kråkstadsbergen och Nordhemshöjderna väster om den stora huvudleden till Slottsskogen. Med ett ord: den forna Djupedalen.

Den första ansatsen till traktens läggande under stadskulturen — om jag- får bruka ett sådant uttryck — togs redan 1879, då den stora kulverten, som skulle leda Djupedalsbäcken ned till älven, började byggas. Sedan gick det snabbt med regleringen.

Tack vare de utmärkta husbyggnadskonjunkturerna på 1880- och 90-talen blev det en massproduktion av hyreskaserner. Den ena fem- å sex-våningskolossen efter den andra stampades ur jorden med rent av amerikansk fart.

Varenda byggmästare slog sig på stenhusbyggen. Det gällde bara att bygga och hyra ut. På ritningarna offrade man endast en spottstyver och därför blev hela denna stadsdel så smaklös i arkitektoniskt avseende som den är. Ett litet torn här, några krumelurer där, allt i cement eller plåt, voro gudi nog.

"Ett litet torn här, några krumelurer där, allt i cement eller plåt, voro gudi nog."  Källa Carlotta.

 

Snabbt bytte husen ägare. Spekulationen gick friskt undan. Människor, som inte ägde mer än 4- å 5,000 kronor, ståtade i kalendern som ägare till fastigheter på 100,000. Egentligen voro dylika ägare endast ett slags förvaltare åt bankerna; men det tjänades alltid några tusenlappar vid försäljningarna.

Så kom stadsdelen till. På ett tjugotal år vid pass voro Djupedals-området, Olivedal och Kommendantsängen bebyggda. Och nu står den där, för sekler kanske, som ett kolossalt monument i sten över den arkitektoniska smakriktningen i Göteborg vid senaste sekelskiftet.

Vid anblicken av de höga husen, av vilka det ena i arkitektoniskt hänseende slår ihjäl det andra, kommer man att tänka på en iakttagares utgjutelse, när han såg en annan stads nybyggnader, vilka han kallade geometriska mardrömmar och tomma abstraktioner. Han sa’: — Det måste vara ett svårt lidande för en verklig arkitekt att passera en sådan gata — ungefär som om en musikalisk person skulle höra tio orkestrar spela olika stycken samtidigt. En finsk mässa i bruk och sten, i linjer och färger.

 

Texten om Djupedalen kommer från Carl Rudolf A:son Fredberg skrift "Det gamla Göteborg - Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag" från 1919, vilken går att hitta i Runeberg arkivet. Om man klickar sig vidare till de följande sidorna går det att läsa en beskrivning om området innan det byggdes ut och vilka människor som bebodde det (beskrivet i tidstypiskt förenklade och fördomsfulla ordalag). Det går att nå hela boken, och dess tre delar, finna texter om fler områden i Göteborg genom att klicka på rubriken högst upp.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (12 Augusti 2017 12:40):
Fantastiskt bra artikel!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.