Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vad Yimby vill med Heden

 
Lördag den 19/11 hölls en hearing om Heden i Exercishuset på Heden, arrangerad av Socialdemokraternas miljö och samhällsplaneringsgrupp. Yimby var inbjudna som paneldeltagare tillsammans med Dennis Andersson från Gothia Cup, Gunnar Larsson från Göteborgarnas Heden, Sandra Zetterström från Västsvenska Handelskammaren samt curatorn och konstnären Anna van der Vliet.

Jag fick möjlighet att presentera Yimbys officiella förslag till stadsplan för Heden, utarbetat för tre år sedan av samordnarna Olof Antonson och Jesper Hallén: Det våras för Heden (December 2013), Debatt: Nya Heden (Oktober 2014) och Bilder från vernissagen på Kulturnatta (Oktober 2014).

 

Här följer huvuddragen i presentationen.

 

 

Heden är nästan 12 hektar öppen yta mitt i staden. Två kvarter från Avenyn och nära stadens sk evenemangstråk. På två sidor omgiven av klassisk kvartersstad men på de andra två sidorna av en mycket mera uppsplittrad struktur. 

 

 

Omkring Heden finns ett ganska regelbundet, finmaskigt nät av gator - naturligt och lättorienterat, med tydliga stråk. Men när man kommer från Vasastan till Heden tar allting slut. Det man ser är något som liknar en rivningstomt, en baksida. Ett stökigt och ostrukturerat avbrott i stadsväven.

Undersökningar av gångtrafiken i området visar att den tar nästan slut när man kommer till Heden och är i princip helt borta på Bohusgatan öster om Heden.

Även kollektivtrafiken undviker Heden. Det saknas underlag och ingen spårvagnslinje kommer dit.

 

 

Man brukar säga att Heden är till för sport, men när man ser på hur ytan används är det en mindre del som är bollplaner och andra liknande ytor. Den största delen av Heden består faktiskt av allt möjligt annat som hotell, dagiscontainers, grusfält och parkeringsplatser.

 

 

I Yimbys förslag önskar vi att ge en större del till sport och rekrationen än i nuläget, genom att renodla ytan söder om Vasagatan till ett stort grönt aktivitetsrum.

Därmed kan vi viga delen norr om Vasagatan till tät kvartersstad.

 

 

Förslaget betyder att det kan uppföras 1000-1500 bostäder och ungefär 25.000 m2 lokalyta, med parkering i källare eller parkeringshus. Andra möjligheter för byggnationen är att anlägga t.ex. en simhall eller en konsthall i bottenplanet under bostäderna.

Försäljningen av marken kan därmed finansiera en permanent anläggning av ytan söder om Vasagatan. Den föreslås omgärdad av alléer på alla sidor och kan t.ex. innehålla fem fotbollsplaner av full storlek. (Vilket mest illustrerar storleken, det finns många möjligheter med ytan).

 

 

En mycket viktig del av förslaget är att det skapar möjlighet att anlägga en riktig stadsgata över Heden med alla trafikslag. Det gäller även spårvagn, som därmed får en ny länk till Skånegatan. På så sätt kan Brunnsparken avlastas och hela spårvagnsnätet bli betydligt mera flexibelt. Bohusgatan får möjlighet att bli en del av ett riktigt stråk, speciellt om man fortsätter den planerade förtätningen av gatan.

 

 

Resultatet av detta förslag blir en sammanhållen stad, med klara stadsrum och en tydlig struktur.

 

 

Och vi är övertygade om att även Gothia Cup blir nöjda med resultatet. (Obs! bilden är ett montage!)

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
JP (22 November 2016 10:56):
Förbaskade kompromissmentalitet.

Gotia Kupp kan slänga sig i väggen om uttrycket tillåts.
+1
John Mellin (29 November 2016 22:17):
Jag gillar detta förslag skarpt. Detta är vad som behövs för att få liv i skånefaten och vidare bort mot södra Gårda.
+1
Totten Arfvedsson (8 Januari 2017 18:18):
Tycker förslaget verkar intressant. Vi behöver fler boende i centrala stan och detta förslag väver samman Heden med närliggande stadsdelar.
 0
T (25 Juli 2018 08:08):
Kanske en petsak, men det är snarare 4 hektar än 12.
 0
Patrik Höstmad (28 Juli 2018 14:44):
Det handlar om hela ytan mellan Södra Vägen, Parkgatan, Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Den är ca 12 hektar.

Se t.ex. Göteborgs Stads "Program för Heden och Avenyn" från, se beskrivningen på sidan 12.
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.