Utskrift från gbg2.yimby.se
....

37e Yimbyvandringen: Stråket till Stampen

 Torsdagskvällen den 8/9 var vi 12 personer som slöt upp vid Svingeln för årets första (!) stadsvandring. Med utgångspunkt i blogginlägget Det självklara stråket till Stampen, var tanken att vi skulle ta oss bort mot Avenyn. Det är kännbart vilket uppsving den här delen av staden fått de senaste åren, med nybyggen både längs Friggagatan och på den norra delen av Gårda. Det var många människor i rörelse, och Ölstugan Tullens uteservering är oftast fullbelagd en fin kväll som denna.

Samtidigt är Svingeln en otydlig plats som rumsligt ebbar ut i en vidsträckt trafikapparat; staden både börjar och tar slut på samma gång. Avståndet till Olskroken på andra sidan E6an känns påtagligt. Bortsett från uteserveringen finns det få anledningar att dröja kvar; det är en intensiv kollektivtrafiknod där de flesta är på väg någon annanstans. Varför tillvaratas inte dessa flöden bättre? Det som skulle kunna vara en triangulär liten piazza, med sittplatser för människor att uppehålla sig på, är istället en asfalterad parkeringsplats för knappt ett tiotal bilar.


Svingeln skulle kunna bli en betydligt trevligare plats att uppehålla sig på för dem som väntar på att ta sig därifrån ...Skansen Lejonet: Så nära, men ändå så långt borta.Friggagatan med de omdebatterade husen till höger.Gasklockan inför den sista vilan."Jag får en känsla av Berlin här", utbrast en av vandringsdeltagarna när vi gick längs Friggagatan.Variation av verksamheter.Popplar kantar numera gatorna.Ett pågående byggprojekt.

Funkishusen längs Friggagatan innan omdaningen.Före- och efterbild. Källa: http://www.urb-i.com/en (klicka för större bild)Odinsplatsen har blivit ett trivsamt stadsrum – och en riktig plats!


Vi slogs av hur bra Odinsplatsen blivit efter ombyggnaden. Det har skett ett oerhört lyft, vilket tydligt framgår om man jämför bilderna från vandringen med hur det såg ut tidigare. Här har Göteborg verkligen lyckats med att skapa en välbesökt oas, som välförtjänt nominerades till Yimbypriset 2016.
Posthusets tillbyggnad i fonden.

Hatten av för Odinsplatsen ...En framtida koppling över till Gullbergsvass?

Från bensinstation ... (klicka för större bild)... via gatukök till trivsam plats med uteservering. (klicka för större bild)Ett flertal av de äldre husen har dock blivit ersatta genom åren. (klicka för större bild)
Sammantaget en positiv utveckling på senare år. (klicka för större bild)Vandringen gick vidare längs Folkkungagatan.

Vi träffade av en händelse på Mikael, som varit med på många av våra tidigare stadsvandringar.Fattighusån.Hur kan kopplingen bli bättre till Skånegatan? Hur gör vi egentligen med Ullevi och den frikostiga trafikplaneringen?
En mindre trevlig del av staden.

Fasader i cortenstål.

Spara eller exploatera?På andra sidan gatan håller byggnaden på att öppnas upp, vilket medför ett betydligt trevligare bottenplan än tidigare.Ett märkligt hörne.Det doftar troligtvis inte rosor här ...GedigetDetaljerDet ser lovande ut, trots nivåskillnader.Det fördes många livliga diskussioner om fult och snyggt, igenmurade bottenvåningar och fasadmaterial.Den här underutnyttjade tomten är en viktig pusselbit ...... i att stärka kopplingen till Vasagatan.

Hans Hedlund ritade även ett flertal kommunaltekniska anläggningar i staden, bland annat Göteborgs Elektricitetsverk – Elyseum – från 1907.Jugenddetaljer.Ett modernare tillskott.

Dags för en ny debatt om Heden?

Taklamakanöknen i miniatyr. Foto: Pär JohanssonEn av Hedens alla parkeringar. Foto: Pär Johansson"Evenemangsområdet". Foto: Pär JohanssonDet fördes många diskussioner om hur platsen skulle kunna förtätas.Heden, en evig projektionsyta för göteborgarnas drömmar. I samband med de olika arkitektförslaget för några år sedan tog vi fram ett eget, Nya Heden. I förslaget lyfter vi fram rummet, och den norra delen bebyggs för att på så vis rama in platsen och förlänga stråket från Vasagatan. Heden blir en plats i staden snarare än en plats där staden tar slut.Några av oss gick vidare till en av Avenyns uteserveringar.


Tack för en trevlig vandring!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.