Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Var är stråken i Älvstaden?

 
Vi lyfter blicken och försöker se helheten i Centralenområdet, Frihamnen och Backaplan. Hur hänger planerna hop? Hänger de ihop? Finns det starka huvudstråk som kopplar områdena till varandra och till omgivningen? Det finns uppenbara svagheter och därför presenteras också förslag på hur stråken borde identifieras och utformas.De tre studerade planerna: Backaplan, Frihamnen och Centralenområdet.

Följande film redovisar analysen, bedömningen och förbättringsförslagen.

 

Se "Stråken som skapar staden" av Fredrik Rosenhall för mer information om hur stråk och gator bör hanteras i stadsutvecklingsprojekten.

 

Planen för Frihamnen, etapp 1. (Klicka för större.)

 


Program för centralenområdet. (Klicka för större.)

 


Skiss på strukturen för Backaplan. (Klicka för större.)

 

Det tre planeran inlagda i samma satellitfoto. (Klicka för större.)

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Jörgensen (5 Juli 2016 21:33):
Bra att lyfta stråkens betydelse. Vår stad kryllar av ofullbordade stråk eller tänkta stråk som inte hänger samman i verkligheten.
Dags alltså, när det nu ska planläggas och byggas stad i "nya" områden, att få in tydliga och effektiva stråk från start. Och i allra bästa fall, att knyta ihop med existerande stråk eller sånt som idag inte är stråk men kan bli.
 0
C (8 Juli 2016 15:35):
Har Yimby några förslag för hur vi ska komma under/över/genom Lundbyleden mellan Frihamnen och Kvillestaden?
 0
Pär Johansson (12 Juli 2016 15:15):
Ett förslag om ny bro mellan Frihamnen och Brämaregården finns presenterat i yttrandet om frihamnen: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​16/​0​3/​yttrande-​over-​detaljplan_​3.​.​
 0
Ottosson (18 Juli 2016 15:02):
Var är de riktiga stadsstråken bland alla gång/cykel-stråk? Linnégatan är väl i stort sett det enda som finns kvar i Göteborg, resten har polariserats till just gång/cykel-stråk vs vägtrafikleder. Blir inte klok på Yimby som i ena andetaget säger sig inte vilja ha den utvecklingen och i nästa propagerar för mer av det. Hela stråk-tänket känns fö extremt förlegat (även om jag såklart förstår att det är det bästa som kan åstadkommas just när det gäller korsande av älven). Det är i grunden precis samma tänk som shoppingcenter och gallerior. Stadsdynamik kan aldrig uppstå i en "stråk-stad". Som så ofta är Göteborg beviset för hur fel det går (och som så ofta försöker Göteborg lösa det med mer av detsamma till allt extremare nivåer)
 0
Patrik Höstmad (19 Juli 2016 11:16):
Tanken är inte att stråken behöver eller ska vara bilfria. Att jag resonerar utifrån gång- och cykel är att de trafikslagen är särskilt känsliga för omvägar. Planerar man gent och intuitivt för gång och cykel så är det gent och intuitivt även för biltrafiken. Dock är det väl realistiskt att tro att en förbindelse mellan Operan/Lilla Bommen och Frihamnspiren, åtminstone i första läget, blir en renodlad gång- och cykelbro.

Exempel på stråk som fungerar: Vasagatan, Över Husargatan, Linnégatan, 2:a Långgatan, Kungsgatan (västra delen), Östra och Västra Hamngatan, Aschebergsgatan, Viktoriagatan, Södra Vägen, Mölndalsvägen (på gång!), mm.
+1
Matthias H. (20 Juli 2016 13:42):
Var precis inne i Älvrummet o pratade med en av värdarna där angående att man inte ska strypa biltrafiken men att den får anpassas fartmässigt i alla nya områden som ska byggas bl a Frihamnen. Var ganska länge sen jag var därinne senast.
+1
Hans Jörgensen (24 Juli 2016 10:02):
Klart det går att skapa nya stråk från scratch. (Därmed inte sagt att det alltid kommer lyckas, för det krävs ett antal ingredienser så som målpunkter, dag/natt-befolkningstäthet m.m.) Begreppet 'stråk' kanske behöver definieras men jag tror vi åtminstone har en skapligt gemensam intuitiv uppfattning vad det är.
Nå, ett exempel där Gbg faktiskt har lyckats nyligen är väl sträckan Järntorget-Lilla Torget via badhusgatan. Tack vare det uppgraderade gångstråket samt förmodligen med bidrag av nya spårvägen, syns äntligen folkliv längs denna del av centrum. Skillnaden mot för bara nåt år sedan är markant.
+1
Krister (27 Juli 2016 06:06):
Första Långgatan från Järntorget och västerut bör kunna bli ett fungerande stråk. Genom staketet runt spårvägen förhindras detta att inträffa.
 0
Patrik Höstmad (27 Juli 2016 10:53):
De saknas även en hel del bebyggelse på norra sidan av Första Långgatan, men det är på gång framöver.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.