Utskrift från gbg2.yimby.se
....

JUBELeum #199

 
Markparkeringarna mellan Marconigatan och Distansgatan i Flatås är på gång att planeras. Området ingår i Jubileumssatsningen och Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram underlag och samrådshandlingar. På Chalmers Arkitektur har studenterna arbetat med området i några veckor i kursen Stadsrum och planering. Vi har fått möjligheten att publicera Peter Nilssons arbete och konceptförslag för området.Innefrån en av gårdarna på en multi-sportplan österut mot studentbostäderna i det höga kvarteret.

Från trottoaren på Marconigatan längst i väster tittandes österut mot den första ingången till en passage genom området och mot söder till möjlig vidarutbyggnad.

Fullt utbyggt kvarter inklusive möjligt byggande på kringliggande markytor och befintliga byggnader.

 

Liv och rörelse i kvarteren Jubel

Förslaget omvandlar från en parkering till en föryngring med aktiviteter och behov att fylla.

En exploatering avsedd för många och olika kommer gynna de flesta i området.

En stor grupp av studenter skapar utrymme för någon att driva ett gym, närlivs och olika fik och restauranger.

Barnfamiljer har alltid hämta/lämna någonstans och barn som skall aktiveras. Med egna små trädgårdar och entréer är det alltid något som händer och skapar trygghet och närvaro.

 

Avslutningsvis en länk till en pdf med alla illustrationer och hela konceptbeskriningen (10 MB).

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Emanuel Alfredsson (19 Maj 2016 23:59):
Mitt enda krav är att Marconigatan förbereds för spårväg från där den möter Nymilsgatan. Avenybredd är då ett minimikrav.
 0
Patrik Höstmad (20 Maj 2016 00:05):
Emanuel, bra att du bevakar de framtida spårvagnsdragningar!
 0
Cilla (8 Juni 2016 20:49):
Hur mkt underlag och förutsättningar får studenter i såna här arbeten? Typ biotopskyddade träd, ledningar, höjdskillnader, fastighetsekonomi, dialog med boende, solstudier, mikroklimat, politiska styrdokument, miljönormer, plats för åvc, vändplats för sopbil, brandgata, buller och tyst sida, p-norm och allt annat vi måste ta hänsyn till när vi kämpar för att behålla kreativiteten och stadsmässigheten i liknande planer?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.