Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborg lätt på efterkälken i uppgången

 
SCB har just släppt siffrorna för byggandet uder kvartal 1 (2016). Vi tittar på de lite längre trenderna och gör några korta analyser. Positivt är att bostadsbyggandet ökar i Göteborg till allt högre nivåer och negativt är att Göteborg ändå inte gör det lika bra som Malmö och Stockholm.Antalet påbörjade lägenheter under de fyra senaste kvartalen i de tre storstadskommunerna.

 

Det är stora fluktuationer från kvartal till kvartal varför det är svårt att se trender. Därför presenteras för varje kvartal en summering av antalet påbörjade lägenheter under de senaste fyra kvartalen. Det ger en hyfsat bra avvägningen mellan upplösning, avläsbarhet och trenduppskattning. Dessutom blir siffrorna jämförbara med helårsresultat.

Figuren ovan i ingressen visar antalet påbörjande bostadsbyggande i de tre storstadskommunerna. Det ökar i alla tre städerna och allt tyder på att vi går in i en ny puckel av mycket byggande likt dem för Stockholm och Malmö 2006/2007 och 2010/2011 och 2013 (endast Stockholm). Med lite god vilja kan man kanske skönja att Göteborg har visat liknande tendenser men det skjuter inte riktigt fart på samma sätt här.

Kan beror på att mycket ligger fast i Älvstrandens planerade utportionering av bostäder? När byggföretagen känner vind i seglen så står Älvstranden där och visar via avtalen en skylt med max 6 knop. En annan förklaring kan kanske vara att SBK i perioderna med lägre byggande inte hinner leverera ett överskott av planer som byggföretagen sedan kan använda när läget är gynsamt. Lever byggföretagen i Göteborg mer ur hand i mun med de planer som SBK leverar?

Hur ser det då ut om vi tar hänsyn till de olika städernas storlek?

Antalet påbörjade lägenheter under de senaste fyra kvartalen per 1000 invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö kommuner.

 

Det visar sig att just nu presterar Malmö bäst följt av Stockholm och sist Göteborg. Malmö har legat en ordentlig bit över Stockholm och Göteborg det senaste året. Stockholm och Göteborg har följt varandra med en tendens till att Stockholm just nu håller på att dra ifrån. Men exakt vad som kommer att hända är för tidigt att sia om.

Tittar vi enbart på Göteborg kan vi konstatera att trenden är stigande och mer bostäder har påbörjats under de senaste fyra kvartalen än någon liknande period sedan åtminstone år 2000.

Än så länge har vi talat om påbörjade lägenheter i byggen, men det finns förstås siffror även på färdigställda.

Antalet färdigställda lägenheter i Göteborg kommun under de senaste fyra kvartalen samt mostvarande påbörjade lägenheter skjutet sju kvartal frammåt i tiden.

 

Antalet färdigställda ligger på knappt 2500 under de senaste fyra kvartalen. Även här är trenden stigande. Eftersom det är de påbörjade som färdigställs kan antalet påbörjade ge en god indikation om framtiden. Det visar sig att det tar ca sju kvartal från påbörjande till färdigställande. Skiftas kurvan för påbörjade sju kvartal framåt i tiden så fås en god uppskattning av hur många som kommer att färdigställas framöver. Vi kommer med all sannolikhet se en nedgång i antalet färdigtställda till året ska summeras jämfört med dagens nivå – från knappt 2500 till ca 2100 lägenheter.

Färre lägenheter kommer att nyproduceras år 2016 jämfört med 2015. Men för 2017 finns chansen för ett all time high sedan åtminstone år 2000.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.