Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yimbypriset 2016 - de nominerade

 

Äntligen är det dags att utse årets Yimbypristagare och som vanligt är det Yimby Göteborgs medlemmar som genom röstning bestämmer.
Vi har tagit fram fyra nominerade som presenteras nedan.

För att rösta går man in på den sprillans nya siten www.yimbypriset.se och klickar sig fram till rösningsformuläret. För att rösten ska räknas krävs det förstås att man är medlem.
De nominerade är...


Rickard Stark, Maja Ivarsson, Johan Navjord m fl, OkiDoki!
Cathrine Gerle m fl, AB
Poseidon
A
nnika Carlsson, Egnahemsbolaget
Carolina Högvall m fl, Stadsbyggnadskontoret

för Backa Grön. Plan för stadsmässig bebyggelse längs Litteraturgatan i Backa. 

Lena Törnros & Björn Lindgren m fl, Trafikkontoret
för omdaningen av Odinsplatsen.

Linda Leman m fl, Trafikkontoret
för Badhuslänken. Spårväg mellan Järntorget och Lilla torget.

Eva Grane m fl, Semrén+Månsson
Cathrine Gerle m fl, Poseidon
för nybyggnation på Holländareplatsen i Gamlestaden.


Rickard Stark, Maja Ivarsson, Johan Navjord m fl, OkiDoki! Arkitekter
Cathrin Gerle m fl, AB Poseidon

Annika Carlsson, Egnahemsbolaget

Carolina Högvall m fl, Stadsbyggnadskontoret
för Backa Grön. Plan för stadsmässig bebyggelse längs Litteraturgatan, Backa. 


bild: OkiDoki! Arkitekter


Poseidon utlyste en tävling om hur man kan förtäta kring Litteraturgatan i Backa, där man utsåg OkiDoki!:s förslag Backa grön som vinnare. Planen utgår från att utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av parkeringsplatser och impedement. OkiDoki! har med en variationsrik arkitektur och kvartersstruktur tagit vara på förutsättningarna på ett bra sätt och kommer tillföra Backa blandstadskvaliteter som tidigare saknats. Projektet kan bli till ett bra exempel på hur man kan förädla liknande miljöer framöver.___________________________


Lena Törnros & Björn Lindgren m fl, Trafikkontoret
för omdaningen av Odinsplatsen.
 

foto: Patrik Sjöberg


Odinsplatsen har gått från en anonym, grå och otrygg trafikplats till en grön välkomnande oas. Man har på ett förtjänstfullt sätt lyckats ta tillvara stadsrummets form och skapat en ny mötesplats för både närboende och besökare. Låt Odinsplatsen bli till ett gott föredöme på hur man med relativt enkla medel kan förädla outnyttjade och otrygga miljöer i staden.___________________________
Linda Leman m fl, Trafikkontoret
för Badhuslänken. Spårväg mellan Järntorget och Lilla torget.


foto: Jesper Hallén


Spårvägen på Skeppsbron har varit efterlängtat i många år. Samtidigt som man förkortar restiden mellan Järntorget och Brunnsparken avsevärt skapar man liv i de älvnära stadsdelarna vid Rosenlund och Skeppsbron. Spårvägen är ett första steg när man nu ska återfå stadslivet längs älven.___________________________
Eva Grane m fl, Semrén+Månsson & Cathrine Gerle m fl, AB Poseidon
för nybyggnation på Holländareplatsen, Gamlestaden.


foto: Patrik Höstmad


Det nybyggda huset på Holländareplatsen i Gamlestaden har skapat liv i platsen och gjort den mer intim. Byggnaden innehåller förutom bostäder även lokaler i bottenplan mot platsen där förnärvarande en populär restaurang huserar. Det moderna formspråket samspelar gott med befintlig bebyggelse som mestadels består av landshövdingehus. Man har varit noga med detaljerna och med det rödbruna teglet skapat en både modern och klassisk stil som samspelar med områdets industrihistoria vid bland annat SKF ett par hundra meter bort. Exemplet visar även på hur man på ett smart och enkelt sätt och med gott resultat kan förtäta i befintlig stadsmiljö.Fotnot
Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne (Yimbypriset) är ett årligt stadsbyggnadspris som går till hen eller dem som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. Vinnaren utses av medlemmarna i nätverket Yimby Göteborg. Ansvariga för Yimbypriset är Yimby Göteborgs samordnare vilka även administrerar tävlingen.

Lilienberg
Stadsplanefantasten Albert Lilienberg, som vi på detta sätt väljer att hylla eftersom vi älskar stadsplaner, var stadsplanechef i Göteborg 1907-1927 och stod bakom stadsplaner för bland annat Gamlestaden, Brämaregården, Kungsladugård, Bagaregården. 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.