Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsgatan. Etapp 2.

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsgatan. Etapp 2. Planens ambitioner är att förtäta genom att bygga ca 30 lägenheter eller kontor. Det har varit en hel det kritiska röster från närboende i samrådet så vi har skrivit ett kort peppande yttrande och föreslagit en större byggvolym. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 3:e november.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsgatan. Etapp 2. (Diarienummer SBK: BN0652/15 FK: FN0471/08)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsgatan. Etapp 2. (Diarienummer SBK: BN0652/15 FK: FN0471/08). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till förslaget men gärna vill se att en större volym byggs.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

 

Yttrandet följer i sin helhet. Tack till Pär Johansson för texten.

 

Yttrande över Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsg. Etapp 2.

(Diarienummer SBK: BN0652/15 FK: FN0471/08)

 

Allmänt

Det är mycket positivt att denna detaljplan brutits ur den större detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken i Johanneberg, 0652/06 för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detta område har med sin närhet till kollektivtrafik och med sin historiska bebyggelse stor utvecklingspotential. Planen gränsar till Renströmsparken som av en del upplevs som otrygg under dygnets mörka timmar. Fler boende ökar stadslivet och därmed känslan av trygghet. Det är en utmanande tomt som ändå bör kunna bebyggas med en större volym än i nu liggande förslag.

 

Synpunkter

Det är positivt att tillåta både bostäder och kontor i de redan existerande byggnaderna inom planområdet. Detta möjliggör en blandad stad ned på byggnadsnivå som är något som Yimby Göteborg eftersträvar.

Planen möjliggör till två huskroppar i upp till 5 våningar. Planen begränsar byggnaderna med tillåten högsta höjd över nollplanet på +60,0 resp +53,0 m. Det finns ingen motivering till dessa begränsningar varför de således kan tas bort. Det borde gå att bygga högre och få in fler lägenheter i planen. För en gångs skull byggs det på berg. Utnyttja det och skapa dynamik i stadsrummet. Det bör vara upp till exploatören att själv bestämma vad som är ekonomiskt möjligt och stadsmiljömässigt rimligt att bygga på tomten.

Det finns ingen forskning som visar att direkt solinstrålning är nödvändig i en lägenhet varför skuggning av omgivande fastigheter inte är ett problem som ska prioriteras.

 

Kollektivtrafik

I detaljplanen står det att två busslinjer passerar på Eklandagatan (sid 11) och att en av dem är buss linje 51 (sid 16). Detta är fel. Det är enbart linje 52 som passerar området.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (10 November 2015 13:59):
Mycket bra!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.